Hjem
Ronny Gjendemsjøs bilde

Ronny Gjendemsjø

Professor
 • E-postronny.gjendemsjo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 22
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Konkurranserett

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Skyldkravet i konkurranseretten: Hva skal forsettet dekke? Tidsskrift for forretningsjus. 234-262.
 • Vis forfatter(e) (2021). Lovkommentar konkurranseloven . Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2021). Indirekte tap. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 377-409.
 • Vis forfatter(e) (2020). Regulating the food supply chain in Europe and the Unfair Trading Practices Directive. Revue européenne de droit de la consommation. 165-188.
 • Vis forfatter(e) (2020). Norwegian Perspectives on EEA Competition Law Challenges. Europarecht. 299-311.
 • Vis forfatter(e) (2018). Evaluating the Commission’s Proposal for a Directive on Unfair Trading Practices. Competition in Fairness? European Competition and Regulatory Law Review (CoRe). 280-289.
 • Vis forfatter(e) (2013). Abuse of collective dominance: The need for a new approach. World Competition Law and Economics Review. 355-372.
 • Vis forfatter(e) (2007). Noen Kommentarer til Støvletthældommen, Rt. 2006 s. 179. Jussens venner. 93-107.
 • Vis forfatter(e) (2005). Cupfinalebillettsalg i strid med konkurranseloven? Det juridiske fakultets skriftserie. 49-61.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2017). Utredning av muligheten for å etablere en inngrepshjemmel mot ensidige handlinger i verdikjeden for mat som ikke rammes av konkurranseloven § 11 / Unilateral Behaviors Below Dominance and Unfair Purchasing Practices: A Comparative Perspective. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Utredning av forholdet mellom reguleringen av bokbransjen og EØS-konkurranseretten, for Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Sustainability agreements and competition law.
 • Vis forfatter(e) (2022). Er det behov for å regulere diskriminering i dagligvarebransjen?
 • Vis forfatter(e) (2021). Skyldkravet ved ileggelse av administrative gebyr.
 • Vis forfatter(e) (2019). Competition law developments in Norway 2018.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fastpris på bøker - Lovlig? .
 • Vis forfatter(e) (2017). Aktuelle saker i norsk konkurranserett.
 • Vis forfatter(e) (2016). Competition Law developments in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Effektivitetsforsvaret i rettspraksis.
 • Vis forfatter(e) (2013). Latest Antitrust developments in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2013). Er særregulering av bokbransjen nødvendig?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Agreement or unilateral conduct? .
 • Vis forfatter(e) (2020). Skyldkravet i konkurransesaker. Hva skal forsettet dekke? .
 • Vis forfatter(e) (2020). Forskergruppeseminar - Konkurranseklagenemndas sak 2019/34 - Presentasjon av utvalgte rettsspørsmål fra nemndas sak mellom Telenor og Konkurransetilsynet om misbruk av dominerende stilling i mobilmarkedet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Regulating Unfair Trading Practices in Competition Law.
 • Vis forfatter(e) (2018). Robinson Patman Act and other non-discrimination regulations.
 • Vis forfatter(e) (2018). EU Commission’s proposal for a UTP Directive in the food supply chain.
 • Vis forfatter(e) (2017). Signalling and Art 101 TFEU.
 • Vis forfatter(e) (2017). Abuse of Collective Dominance: The need for a New Approach.
 • Vis forfatter(e) (2016). Anti-competitive price signalling.
 • Vis forfatter(e) (2015). Restricting the scope of the Wouters-justification.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kommisjonssalg.
 • Vis forfatter(e) (2013). Abuse of collective dominance: The need for a new approach.
 • Vis forfatter(e) (2012). The requirement of effect on trade between Member States in EU Competition Law.
 • Vis forfatter(e) (2012). The EFTA court’s judgement in the Posten case.
 • Vis forfatter(e) (2012). Konkurranseloven § 10 (3): Kun en vurdering av økonomisk effektivitet?
 • Vis forfatter(e) (2005). Indirekte tap.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2019). Unfair trading practices in the food supply chain - On-Topic Special Issue. Concurrences. 1-4.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). A Legal Analysis of Leniency in the Interaction of Public and Private Cartel Enforcement within EU Competition Law.
 • Vis forfatter(e) (2017). Buyer Power in EU Competition Law.
 • Vis forfatter(e) (2011). Oligopolproblemet. Om anvendelse av TFEU artikkel 101 og 102 på koordinerte priser i et oligopol.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Report from Norway on the Norwegian competition authorities’ role in the digital and data-driven economy. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Norway. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Scope for National Regulation of Unfair Trading Practices. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Articles 55 - 58. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Article 54. Abuse of a dominant position. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Article 53. Agreements, decisions and concerted practices. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Norwegian Competition Law Developments in 2013. 10 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.