Hjem
Ronny Gjendemsjøs bilde

Ronny Gjendemsjø

Førsteamanuensis
 • E-postRonny.Gjendemsjo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 22+47 952 06 214
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Konkurranserett

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Regulating the food supply chain in Europe and the Unfair Trading Practices Directive. Revue européenne de droit de la consommation. 165-188.
 • Vis forfatter(e) 2020. Norwegian Perspectives on EEA Competition Law Challenges. Europarecht. 299-311.
 • Vis forfatter(e) 2018. Evaluating the Commission’s Proposal for a Directive on Unfair Trading Practices. Competition in Fairness? European Competition and Regulatory Law Review (CoRe). 280-289.
 • Vis forfatter(e) 2013. Abuse of collective dominance: The need for a new approach. World Competition Law and Economics Review. 355-372.
 • Vis forfatter(e) 2007. Noen Kommentarer til Støvletthældommen, Rt. 2006 s. 179. Jussens venner. 93-107.
 • Vis forfatter(e) 2005. Cupfinalebillettsalg i strid med konkurranseloven? Det juridiske fakultets skriftserie. 49-61.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2017. Utredning av muligheten for å etablere en inngrepshjemmel mot ensidige handlinger i verdikjeden for mat som ikke rammes av konkurranseloven § 11 / Unilateral Behaviors Below Dominance and Unfair Purchasing Practices: A Comparative Perspective. .
 • Vis forfatter(e) 2014. Utredning av forholdet mellom reguleringen av bokbransjen og EØS-konkurranseretten, for Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Competition law developments in Norway 2018.
 • Vis forfatter(e) 2018. Fastpris på bøker - Lovlig? .
 • Vis forfatter(e) 2017. Aktuelle saker i norsk konkurranserett.
 • Vis forfatter(e) 2016. Competition Law developments in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2014. Effektivitetsforsvaret i rettspraksis.
 • Vis forfatter(e) 2013. Latest Antitrust developments in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2013. Er særregulering av bokbransjen nødvendig?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Skyldkravet i konkurransesaker. Hva skal forsettet dekke? .
 • Vis forfatter(e) 2020. Forskergruppeseminar - Konkurranseklagenemndas sak 2019/34 - Presentasjon av utvalgte rettsspørsmål fra nemndas sak mellom Telenor og Konkurransetilsynet om misbruk av dominerende stilling i mobilmarkedet.
 • Vis forfatter(e) 2019. Regulating Unfair Trading Practices in Competition Law.
 • Vis forfatter(e) 2018. Robinson Patman Act and other non-discrimination regulations.
 • Vis forfatter(e) 2018. EU Commission’s proposal for a UTP Directive in the food supply chain.
 • Vis forfatter(e) 2017. Signalling and Art 101 TFEU.
 • Vis forfatter(e) 2017. Abuse of Collective Dominance: The need for a New Approach.
 • Vis forfatter(e) 2016. Anti-competitive price signalling.
 • Vis forfatter(e) 2015. Restricting the scope of the Wouters-justification.
 • Vis forfatter(e) 2013. Kommisjonssalg.
 • Vis forfatter(e) 2013. Abuse of collective dominance: The need for a new approach.
 • Vis forfatter(e) 2012. The requirement of effect on trade between Member States in EU Competition Law.
 • Vis forfatter(e) 2012. The EFTA court’s judgement in the Posten case.
 • Vis forfatter(e) 2012. Konkurranseloven § 10 (3): Kun en vurdering av økonomisk effektivitet?
 • Vis forfatter(e) 2005. Indirekte tap.
Leder
 • Vis forfatter(e) 2019. Unfair trading practices in the food supply chain - On-Topic Special Issue. Concurrences. 1-4.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2019. A Legal Analysis of Leniency in the Interaction of Public and Private Cartel Enforcement within EU Competition Law.
 • Vis forfatter(e) 2017. Buyer Power in EU Competition Law.
 • Vis forfatter(e) 2011. Oligopolproblemet. Om anvendelse av TFEU artikkel 101 og 102 på koordinerte priser i et oligopol.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Norway. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. The Scope for National Regulation of Unfair Trading Practices. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Articles 55 - 58. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Article 54. Abuse of a dominant position. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Article 53. Agreements, decisions and concerted practices. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Norwegian Competition Law Developments in 2013. 10 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.