Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
Nyheter

Naica-krystallene er vekket til liv...

Gipskrystaller Naica, Mexico

Hovedinnhold

Jeg har, sammen med Lise Øvreås, nettopp hatt et timelangt intervju med NRK " Verdt å Vite" i "Ekko" om nyhetsoppslaget om gjenopplivede mikroorganismer fra Gipskrystallene i Naica gruven i Mexico. Kollega Penny Boston, som nå har en direktørstilling i NASA's eksobiologiske program, har annonsert at de har hatt vellykkede dyrkningsforsøk på mikrober fra væskeinneslutninger i gipskrystallene.

Boston og jeg var samtidig i Naica i 2008 og 2009 da National-Geographic filmen ble laget. Det  var da en meksikansk produsent og canadisk regissør, med mine itaølienske kolleger og Penny Boston og Chris McCay fra NASA. Chris hadde laget et Raman-spektrometer som etter hvert skal sendes til Mars, og som han ville teste på Naica-krystallene. Som en forprøve sendte jeg han noen spaltestykker som jeg hadde samlet inn der året før. De viste seg å være "for rene" til å gi Raman-signaler (på organisk materiale), men da ha tok instrumentet inn i grotta og målte på de største krystallene, fikk han signal.

Krystallene ble datert av meg, delvis her (av Silviu Constantin) og dels i Oslo (hos Tom Andersen). Dette er senere publisert hvor vi fant ut at de største krystallene måtte være omtrent 500 000 år gamle i sentrum, og at vekstraten må ha tilsvart en konstant, men meget lav overmetning. http://scholarcommons.usf.edu/ijs/vol39/iss1/5/

Penny har altså greid å dyrke fram levende organismer (ikke bare "dødt" DNA) og aldersestimatet er basert på tallene vi fant i sin tid. Den tekniske publikasjonen er ikke kommet, men nyhetsoppslaget referer seg til et konferanseabstract:

http://news.nationalgeographic.com/2017/02/crystal-caves-mine-microbes-mexico-boston-aaas-aliens-science/

Ellers vil dere se undertegnede figurere et kort øyeblikk i filmsnutten. En ser også Penny (bli hjulpet på med utstyr) og prof Giovanni Badino, som er konstruktøren bak isolasjonsdraktene.  For øvrig kan dere søke opp selve NatGeo Filemn om Naica på youtube.


Stein-Erik Lauritzen