Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
Geofarer

Forsker på farene som kan oppstå når breen smelter

Jostein Bakke leder et forskningteam som har et prosjekt på breen ved Folgefonna hvor de håper å avdekke eventuelle Geo farer fra breen.

På skuter ved Folgefonna
Foto/ill.:
Rune Sævig

Hovedinnhold