Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
Huleforskning

Grotter - Jordas hemmelige underverden

Det er mye spennende som foregår inne i undergrunnens ukjente hulrom. Grotter er på mange måter naturlige lavtemperaturslaboratorier hvor kjemiske prosesser kan observeres på nært hold og det er nettopp dette som gjør det så spennende og interessant.

Krystaller i Cueva de los Cristales i Naica, Mexico
Krystaller på størrelse med tømmerstokker i Cueva de los Cristales i Naica, Mexico
Foto/ill.:
Stein-Erik Lauritzen

Hovedinnhold

Masterstudent ved Geo - Ida Marie Gabrielsen har sendt inn sitt bidrag til formidlingskonkurransen i geoforskning.no, hennes bidrag er basert på hennes pågående masteroppgave innen kvartærgeologi, geokjemi og mineralogi. Oppgaven heter "Grotter og grottedannelse i Mo i Rana" Les mer fra geoforskning her.