Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
GEOV225 Feltkurs

Feltkurs GEOV225

Årets studenter og ledere fra Institutt for geovitenskap og Institutt for geografi på feltkurs 13.-23. juni. Bildet er fra Jutulhogget mellom Østerdalen og Rendalen.

Gruppebilde GEOV225 av 2017
Foto/ill.:
Pål Ringkjøb Nielsen

Hovedinnhold