Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
Klimaforskning Mulu

Forskere fra GEO reiser til Borneo på spennende feltarbeid

Lørdag 17. mars reiser Stein-Erik Lauritzen og Nele Meckler på feltarbeid til Borneo, Malaysia

Robbie Shone grotten
Bildet er fra Robbie Shone som også skal være med på ekskursjonen
Foto/ill.:
Robby Shone

Hovedinnhold

Stein-Erik Lauritzen og Nele Meckler reiser på feltarbeid til Borneo, Malaysia på lørdag.

Ekspedisjonen er NFR finansiert på T-TRAC prosjektet. Forskerne skal jobbe sammen med et internasjonalt team hvor de skal rekonstruere det tropiske klimaet gjennom siste 500 000 år fra stalagmitter i Gunung Mulu nasjonalpark. Hovedfokuset vil være å måle temperaturer og dryppvannskjemi i dagens grotte-system for å bedre kunne tolke proksi signalene. Du kan følge ekspedisjonen på instagram: https://www.instagram.com/muluclimatescience/