Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Ny PhD - Heidi Kjennbakken

Heidi Kjennbakken, Institutt for geovitenskap, forsvarte sin avhandling for PhD-graden 29.05.2013.

Hovedinnhold

Tittel på avhandling "Holocene high-resolution paleoclimate records from Voldafjorden and the SE Norwegian Sea" 

Les meire her