Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
News

Disputas - Kristian Vasskog

Fredag 21. oktober 2011 disputerte Kristian Vasskog til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel:

”Continuous and episodic sedimentation in western Norwegian fjord lakes - A Holocene climatic perspective”

Opponenter

Førsteamanuensis, Christer Jonasson, Abisko Scientific Research Station, Sverige

Professor, dr. scient. Stein Bondevik, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Øvrig medlem i komiteen:

Professor, dr. scient. John-Inge Svendsen, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen