Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Disputas - Audun Libak

Audun Libak forsvarte sin avhandling for PhD-graden torsdag 17.november 2011.

Hovedinnhold

Tittel på avhandling: "Modeling of geophysical data from the area west of Bear Island, western Barents Sea"

Les mer her