Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
News

Disputas - Rannveig Øvrevik Skoglund

Fredag 15. januar 2010 disputerte Rannveig Øvrevik Skoglund til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel:

"Development of extreme larst porosity"

Opponenter

Professor emeritus Derek Ford, Hamilton Canada

Professor emeritus Sylvi Haldorsen, Ås

Øvrige medlem av komiteen

Førsteamanuensis Henriette C. Linge, UiB