Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Disputas - Jo Bredryen

Jo Brendryen forsvarte sin avhandling for PhD-graden fredag 07. jaunuar 2011, ved Instiutt for geovitenskap, Univsersitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Tittel på avhandling: "A detailed chronological, sedimentological and tephrostratigraphical framework of a high resolution sediment core record from the Eastern Norwegian Sea spanning the two last glacial-interglacial cycles"

Les meire her