Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
News

Disputas - Eivind W. N. Støren

Torsdag 26. mai 2011 disputerte Eivind W. N. Støren til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel:

”Identifying flood deposits in lake sediments - Changing frequencies and potential links to long-term climate change”

Opponenter

Professor, ph.d. Gunhild Rosqvist, Stockholms universitet, Sverige

Avdelingsleder Naturskade, dr.scient. Anders Solheim, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Oslo

Øvrig medlem av komiteen

Førsteamanuensis Henriette C. Linge, UiB