Hjem
Forskergruppen Latinamerika: Språk, litteratur og kultur

Hovedinnhold

Forskergruppen skal gjennomføre en kontinuerlig og kritisk gransking av Latin-Amerikas språklige og kulturelle produksjon, samt regionens historiske prosesser. I tillegg vil medlemmene utforske ulike tematiske og formelle tendenser innen den estetiske produksjonen i regionen og utvikle større kunnskap om avgrensede historiske emner.

Forskningen vår er altså innrettet mot geografiske og tematiske områder som reflekterer de akademiske interessene ved seksjon for spansk språk og latinamerikastudier. Det vi har til felles er vår interesse for regionen og dens lingvistiske, kulturelle, og historiske prosesser.

Forsknings- og formidlingsarbeidet i gruppen vil ha karakter av åpne fora, kollokvier og seminarer arrangert ved UiB, der lokale, nasjonale og internasjonale forskere vil være invitert som deltakere.

Hvert semester vil gruppen arrangere ukentlige seminarer om latinamerikansk film. Denne seminarserien har som målgruppe studenter og forskere ved seksjonen, men er også et tilbud til et større publikum.