Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Sitering

«Telling people to ‘follow the science’ won’t save the planet. But they will fight for justice.»

Kjersti Fløttum og Øyvind Gjerstad ble sitert i en kommentarartikkel i The Guardian.

Climate Justice
Foto/ill.:
Pixabay

Hovedinnhold

Kjersti Fløttum, som leder CLIMLIFE-forskningsprosjektet, og førsteamanuensis Øyvind Gjerstad, ble sitert i en kommentartikkel i The Guardian. Artikkelen med tittelen «Telling people to ‘follow the science’ won’t save the planet. But they will fight for justice.» (28.12.2021), skrevet av klimajournalisten Amy Westervelt, argumenterer for at klimakrisen handler om rettferdighet og politisk vilje. Westervelt tar utgangspunkt i blant annet Fløttum og Gjerstads (2016) studie «Narratives in Climate Change Discourse», der de to forskere undersøker helter og skurker i klimafortellinger.