Hjem
Kjersti Fløttums bilde

Kjersti Fløttum

Professor, Fransk språk
 • E-postKjersti.Flottum@uib.no
 • Telefon+47 55 58 22 82+47 952 08 342
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Forskningsfeltet dekkes av tekst- og genreteori, semantikk og pragmatikk, lingvistisk polyfoni, vitenskapelig språkbruk, politisk språkbruk, språkbruk i klimadebatten.
En vesentlig del av den empiriske forskningen er orientert mot enonsiasjon- og polyfonianalyser, narrative analyser, av vitenskapelig språkbruk, politisk språkbruk og klimadebattens språkbruk eller diskurs. Forskningen har også hatt som studieobjekt resymering (tekstsammendrag), informasjonsstruktur og teksttypologi.

Pris for fremragende forskningsformidling ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2016

Formidler om humanioras plass i høyere utdanning og forskning, og om språkets rolle innenfor klima- og energispørsmål, på ulike arenaer og i forskjellige medier.
Flere kronikker i Bergens Tidende.

I samarbeid med Anwar Saab, "1001films", produsert filmen «Når vi snakker om klima», knyttet til LINGCLIM-prosjektet, vist på NRK første gang i 2016, tilgjengelig her https://vimeo.com/156709674
I engelsk versjon: «Talking about climate» :  vimeo.com/178449717

UTVALG AV INVITERTE KEYNOTES/GJESTEFORELESNINGER:

2018: "Parlons du climat. Regards croisés France – Norvège.", konferansen « Les mots du climat », Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Paris 05/07/2018

2018: “Narrative analysis of discourse of environmental and climate change”, Shih Chien University, Taipei, Taiwan, 28.-29,04.2018

2018: "Une perspective linguistique et multidisciplinaire sur le discours du changement climatique", Université du Québec à Montréal, 03.04.2018

2017: “Mots du climat”, Ministère de la Transition écologique et solidaire, Paris, 18.12.3017

2016: “Genres of climate change narratives”, Nordisco, The 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction, University of Oslo, 25.11.2016
2015: “Recherches lexico-sémantiques sur un grand corpus de blogs liés aux questions du climat et de l'environnement”, Conference - Enhancing and extending corpora and corpora tools for learning and teaching, Université Sorbonne Nouvelle-Paris3, DILTEC & Université Grenoble Alpes, LIDILEM, 19.05.2015

2014: “Språkets rolle i klimautfordringene: lingvistiske og tverrvitenskapelige problemstillinger”, Seminar – Honorary Doctor celebration, Uppsala University, 22.01.2014

2013: “La circulation du discours portant sur le changement climatique : perspectives linguistiques et discursives”, Xe Congrès International de Linguistique Française (CILF), La linguistique française sans frontières,  Faculté des Lettres,Université de Cadix, Spain, 28.11.2013

2012: “Variation of academic voices across disciplines and cultures”, Fourth International Congress of Applied Linguistics, University of Belgrade, 12–14.10.2012

2012: “Different voices and different stories: a linguistic and discursive perspective on climate change discourse”, University of East Anglia, Norwich, 05.11.2012

Fransk grammatikk, (tekst-)lingvistikk, lingvistisk polyfoni, diskursanalyse.

Bøker
 • Fløttum, Kjersti. 2017. The role of language in the climate change debate. Routledge. 178 sider. ISBN: 978-1138209596.
 • Fløttum, Kjersti. 2013. Speaking of Europe. Approaches to complexity in European political discourse. John Benjamins Publishing Company. 191 sider. ISBN: 978-90-272-0640-4.
 • Sicakkan, Hakan G.; Dudas, Tomas; Edvardsson, Ingi Runar; Fløttum, Kjersti; Knutsen, Terje; Knutsson, Ogmundur; Lipkova, L'udmila; Zagorsekova, Marta. 2010. Quo Vadis, Europe? 143 sider. ISBN: 978-80-225-3031-6.
 • Fløttum, Kjersti. 2007. Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse. Cambridge Scholars Publishing. 280 sider. ISBN: 1-84718-093-0.
 • Fløttum, Kjersti; Jonasson, Kerstin; Norén, Coco. 2007. ON. Pronom à facettes. Duculot. 215 sider. ISBN: 978-2-8011-1408-7.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Kinn, Torodd. 2006. Academic voices : across languages and disciplines. John Benjamins Publishing Company. 309 sider. ISBN: 9027253919.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Kinn, Torodd. 2006. Academic Voices. Across languages and disciplines. John Benjamins Publishing Company. 309 sider. ISBN: 90-272-5391-9.
 • Nølke, Henning; Fløttum, Kjersti; Norén, Coco. 2004. ScaPoLine. La théorie scandinave de la polyphonie linguistique. Éditions Kimé. 194 sider. ISBN: 2-84174-334-9.
 • Fløttum, Kjersti; Rastier, François. 2003. Academic discourse. Multidisciplinary approaches. Novus Forlag. 222 sider. ISBN: 82-7099-366-2.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen, 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN: 8270993220.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc.. 246 sider. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag. 246 sider. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og felleskap. Novus Forlag.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1.desember 2000. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Fløttum, Kjersti; Andersen, Øivin. 2000. Manuskriptsamling til felles avhandlingsseminar for språk og litteratur. Det historisk-filosofiske fakultet. Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen.
Tidsskriftartikler
 • Atanasova, Dimitrinka; Fløttum, Kjersti. 2019. Climate change or climate crisis? To really engage people, the media should talk about solutions. The Conversation. Publisert 2019-05-30.
 • Böhm, Gisela; Pfister, Hans-Rudiger; Salway, Andrew; Fløttum, Kjersti. 2019. Remembering and Communicating Climate Change Narratives – The Influence of World Views on Selective Recollection. Frontiers in Psychology. 10. 15 sider. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01026
 • Dahl, Trine; Fløttum, Kjersti. 2019. Climate change as a corporate strategy issue: A discourse analysis of three climate reports from the energy sector. Corporate Communications. An International Journal. 24: 499-514. doi: 10.1108/CCIJ-08-2018-0088
 • Fløttum, Kjersti. 2019. Ta til vettet. Ikke gjør klimaspørsmålet til en krig om ord. Bergens Tidende. Publisert 2019-07-31.
 • Fløttum, Kjersti; Gjerstad, Øyvind; Gjesdal, Anje Müller. 2019. Avenir et climat : représentations de l’avenir dans des blogs francophones portant sur le changement climatique. Mots: Les langages du politique. 119. 15 sider.
 • Fløttum, Kjersti; Gjerstad, Øyvind; Tvinnereim, Endre. 2019. Associations évoquées par le changement climatique chez des citoyens français et norvégiens. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 10. 12 sider.
 • Fløttum, Kjersti. 2018. Quelles conceptions du « changement climatique » en France et en Norvège ? SHS Web of Conferences. doi: DOI: 10.1051/shsconf/20184601010
 • Fløttum, Kjersti. 2018. Behovet for humanistisk kunnskap øker. Bergens Tidende. Publisert 2018-10-06.
 • Dahl, Trine; Fløttum, Kjersti. 2017. Verbal–visual harmony or dissonance? A news values analysis of multimodal news texts on climate change. Discourse, Context & Media. 20: 124-131. doi: 10.1016/j.dcm.2017.09.003
 • Fløttum, Kjersti. 2017. Fra usynlig til synlig samfunnsrelevans: Noen eksempler og forslag til tiltak. Nytt Norsk Tidsskrift. 34: 58-64. doi: 10.18261
 • Fløttum, Kjersti. 2017. Godt klima for språk. Intervju skrevet av Ole Våge. Språknytt. 45: 14-16.
 • Fløttum, Kjersti. 2017. Les voix des jeunes sur le climat, l’environnement et l’énergie. Le discours et la langue. 8: 13-16.
 • Fløttum, Kjersti. 2017. Klimanarrativer i ulike sjangrer. Sakprosa. 9: 1-28.
 • Fløttum, Kjersti. 2017. People's climate change engagement and willingness to act. Tvergastein. 10. 80-90.
 • Fløttum, Kjersti. 2017. Feriereiser med fly gir vi ikke slipp på. Bergens Tidende. Publisert 2017-08-21.
 • Gjerstad, Øyvind; Fløttum, Kjersti. 2017. Stories about Climate Change in Political and Survey Discourse. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 7: 21-38. doi: 10.15845/bells.v7i0
 • Rinck, Fanny; Fløttum, Kjersti; Poudat, Céline. 2017. Rôles d’auteur et références à d’autres sources. Comparaison entre écrit et oral. CHIMERA: Romance Corpora and Linguistic Studies. 4: 117-143.
 • Tvinnereim, Endre; Fløttum, Kjersti; Gjerstad, Øyvind; Johannesson, Mikael; Nordø, Åsta Dyrnes. 2017. Citizens' preferences for tackling climate change. Quantitative and qualitative analyses of their freely formulated solutions. Global Environmental Change. 46: 34-41. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2017.06.005
 • Fløttum, Kjersti; Tvinnereim, Endre. 2016. Folk vil bidra til klimakutt. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. Publisert 2016-11-01.
 • Fløttum, Kjersti. 2016. Et diplomatisk kunststykke. Bergens Tidende. Publisert 2016-11-05.
 • Fløttum, Kjersti. 2016. Hvor sannsynlig er "sannsynlig"? Språkbruk og klimautfordringer. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. 3/4. 201-207.
 • Fløttum, Kjersti. 2016. Ikke gått ut på dato. Bergens Tidende. Publisert 2016-02-18.
 • Fløttum, Kjersti. 2016. Fritt formulert om klima. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO. Publisert 2016-01-26.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Rivenes, Vegard. 2016. Young Norwegians and their views on climate change and the future: findings from a climate concerned and oil-rich nation. Journal of Youth Studies. 19: 1128-1143. doi: 10.1080/13676261.2016.1145633
 • Fløttum, Kjersti; Gasper, Des; St. Clair, Asun Lera. 2016. Synthesizing a policy-relevant perspective from the three IPCC "Worlds"-A comparison of topics and frames in the SPMs of the Fifth Assessment Report. Global Environmental Change. 38: 118-129. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2016.03.007
 • Fløttum, Kjersti; Gjerstad, Øyvind. 2016. Narratives in climate change discourse. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change. 8: 1-15. doi: 10.1002/wcc.429
 • Fløttum, Kjersti. 2015. Perspectives linguistiques et discursives sur la circulation du discours portant sur le changement climatique. Cahiers de praxématique. 63.
 • Fløttum, Kjersti; Tvinnereim, Endre. 2015. Som du roper i skogen, får du svar. Bergens Tidende. Publisert 2015-06-25.
 • Tvinnereim, Endre; Fløttum, Kjersti. 2015. Explaining topic prevalence in answers to open-ended survey questions about climate change. Nature Climate Change. 5: 744-747. doi: 10.1038/nclimate2663
 • Dahl, Trine; Fløttum, Kjersti. 2014. A linguistic framework for studying voices and positions in the climate debate. Text & Talk. 34: 401-420. doi: 10.1515/text-2014-0009
 • Fløttum, Kjersti. 2014. Språk og klima. Sakprosabloggen. Publisert 2014-03-21.
 • Fløttum, Kjersti. 2014. Linguistic mediation of climate change discourse. ASp. 65. 7-20.
 • Fløttum, Kjersti. 2014. Ungdom og klima: Optimister og bekymret. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. Publisert 2014-04-29.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine. 2014. IPCC communicative practices: A linguistic comparison of the Summary for Policymakers 2007 and 2013. The LSP Journal - Language for special purposes, professional communication, knowledge management and cognition. 5: 66-83.
 • Fløttum, Kjersti; Didriksen, Anders Alvsåker; Gjerstad, Øyvind. 2014. Il y a polyphonie et polyphonie. Arena Romanistica. 4. 7-20.
 • Fløttum, Kjersti; Espeland, Tonje J. 2014. Norske klimanarrativer – hvor mange “fortellinger”? En lingvistisk og diskursiv analyse av to norske stortingsmeldinger. Sakprosa. 6: 1-18.
 • Fløttum, Kjersti; Gjerstad, Øyvind; Gjesdal, Anje Müller; Koteyko, Nelya; Salway, Andrew. 2014. Representations of the future in English language blogs on climate change. Global Environmental Change. 29: 213-222. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2014.10.005
 • Fløttum, Kjersti; Rivenes, Vegard; Dahl, Trine. 2014. Ungdommers forståelse av og holdninger til klima. Naturen. 6. 243-249.
 • Gjesdal, Anje Müller; Fløttum, Kjersti. 2014. Conceptualisations de la notion du futur dans les blogs portant sur les changements de climat. Revue Française de Linguistique Appliquée. XIX: 33-48.
 • Tvinnereim, Endre; Fløttum, Kjersti; Ivarsflaten, Elisabeth. 2014. Norsk ungdom: Klimaendringene er i stor grad menneskeskapte. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. Publisert 2014-05-28.
 • Fløttum, Kjersti. 2013. Språket påvirker klimadebatten. Bergens Tidende. 26-26. Publisert 2013-06-16.
 • Fløttum, Kjersti; Gjerstad, Øyvind. 2013. Voix citées dans le discours sur le changement climatique : comparaison de deux textes journalistiques français et anglais. Arena Romanistica. 13. 54-73.
 • Fløttum, Kjersti; Gjerstad, Øyvind. 2013. The Role of social justice and poverty in South Africa’s National climate change response white paper. South African journal on human rights. 1. 61-90.
 • Fløttum, Kjersti; Gjerstad, Øyvind. 2013. Arguing for climate policy through the linguistic construction of narratives and voices: the case of the South-African green paper “National Climate Change Response”. Climatic Change. 118: 417-430. doi: 10.1007/s10584-012-0654-7
 • Fløttum, Kjersti; Norén, Coco. 2013. . "Je vous cite une dernière fois, Monsieur le Président...". Emploi polyphonique des termes d'adresse dans le débat parlementaire. Cahiers de praxématique. 57. 117-131.
 • Gjerstad, Øyvind; Rivenes, Vegard; Fløttum, Kjersti; Drange, Helge. 2013. Hvor er Norge i 2050? Bergens Tidende.
 • Fløttum, Kjersti. 2012. Etudes contrastive du discours de recherche en anglais, en français et en norvégien. KVHAA Konferenser. 77. 273-283.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine. 2012. Different contexts, different "stories"? A linguistic comparison of two development reports on climate change. Language & Communication. 32: 14-23. doi: 10.1016/j.langcom.2011.11.002
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine. 2011. Climate change discourse: Scientific claims in a policy setting. FACHSPRACHE. 3-4. 205-219.
 • Fløttum, Kjersti; Norén, Coco. 2011. "Je vous cite une dernière fois, Monsieur le Président...". Emploi polyphonique des termes d'adresse dans le débat parlementaire. Cahiers de praxématique. 57. 117-132.
 • Fløttum, Kjersti. 2010. A linguistic and discursive view on climate change discourse. ASp. 58: 19-37.
 • Fløttum, Kjersti. 2010. EU discourse: Polyphony and unclearness. Journal of Pragmatics. 42: 990-999. doi: 10.1016/j.pragma.2009.08.014
 • Fløttum, Kjersti. 2010. Klima er ikke det samme som vær. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2010-03-25.
 • Fløttum, Kjersti. 2010. Medical research articles in the comparative perspectives of discipline and language. The Write Stuff - The Journal for European Medical Writers. 19: 68-68.
 • Fløttum, Kjersti; Vold, Eva Thue. 2010. L'éthos auto-attribué d'auteurs-doctorants dans le discours scientifique. Lidil - revue linguistique et didactiques des langues. 41: 41-58.
 • Fløttum, Kjersti. 2009. Internasjonal kompetanse og mangfold ved Universitetet i Bergen. Samspill. 4. 1 sider.
 • Fløttum, Kjersti; Stenvoll, Dag. 2009. Blair speeches in a polyphonic perspective: NOTs and BUTs in visions on Europe. Journal of Language and Politics. 8: 269-286. doi: 10.1075/jlp.8.2.05flo
 • Engene, Jan Oskar; Fløttum, Kjersti; Kjeldsen, Jens Elmelund; Henjum, Kjetil Berg; Rosland, Sissel; Stenvoll, Dag. 2007. "Kreativ uklarhet i EU". Bergens Tidende. Publisert 2007-06-21.
 • Fløttum, Kjersti. 2006. Mona Blåsjö: Studenters skrivande i två kunnskapsbyggande miljøer. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. Acta Universitatis Stockholmiensis, 37. 2004. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 2. 269-272.
 • Fløttum, Kjersti. 2006. En språklig analyse av norsk medisinsk prosa. Tidsskrift for Den norske legeforening. 126: 65-68.
 • Grønmo, Sigmund; Fløttum, Kjersti. 2006. Nilen kommer til Bergen. Bergens Tidende. Publisert 2006-03-15.
 • Salvanes, Anne Gro Vea; Fløttum, Kjersti; Hanestad, Berit Rokne. 2006. Likestilling ved UiB. Bergens Tidende. Publisert 2006-10-24.
 • Fløttum, Kjersti. 2005. The self and the others: polyphonic visibility in research articles. International Journal of Applied Linguistics. 15: 29-44.
 • Fløttum, Kjersti. 2005. Om nekting i et polyfonisk og vitenskapsretorisk perspektiv. Sprpglig polyfoni. Arbejdspapirer. 2005. 2. 15 sider.
 • Fløttum, Kjersti. 2004. Polyfonisk interaksjon via IKKE i vitenskapelig diskurs. Rhetorica Scandinavica. 31. 23-40.
 • Fløttum, Kjersti. 2004. Den franske vitenskapelige forfatter - JE, NOUS eller ON? Tribune : Skriftserie for Romansk institutt, Universitetet i Bergen. 15. 56-69.
 • Fløttum, Kjersti. 2004. Enonsiativ teori � et perspektiv for studiet av vitenskapelige tekster. Akademisk prosa. 2: 7-27.
 • Fløttum, Kjersti. 2004. Thèmes, topiques et marqueurs de cadres discursifs dans les articles scientifiques français : la présence de personne(s). Scolia. 18: 167-202.
 • Fløttum, Kjersti. 2000. Note sur la problématique des niveaux d'analyse polyphonique - de la phrase au texte. Polyphonie-linguistique et littéraire. II.. 19-32.
 • Fløttum, Kjersti. 2000. Le résumé scientifique - texte monophonique ou polyphonique ? Technostyle. 17: 7-30.
 • Fløttum, Kjersti. 2000. Combining linguistic and literary perspectives on polyphony - a methodological challenge. Polyphonie-linguistique et littéraire. I.. 15-30.
 • Fløttum, Kjersti. 2000. Le discours rapporté dans l'éditorial. Travaux de Linguistique: Revue internationale de linguistique française. 2. 107-115.
 • Fløttum, Kjersti; Holm, Helge Vidar. 2000. Polyfoni i Knut Hamsuns novelle "En ærkeskjelm". Polyphonie-linguistique et littéraire. 1. 1-14.
 • Holm, Helge Vidar; Fløttum, Kjersti. 2000. Et tverrdisiplinært syn på Knut Hamsuns novelle "En ærkeskælm". Nordlit. 8. 47-63.
 • Fløttum, Kjersti. 1999. Typologie textuelle et polyphonie : quelques questions. Tribune : Skriftserie for Romansk institutt, Universitetet i Bergen. 9. 81-96.
 • Fløttum, Kjersti. 1999. Om tekst og informasjon i et lingvistisk perspektiv. Atrium, Studentmagasinet for HF-fakultetet, UIB. 4.
 • Fløttum, Kjersti. 1998. Teksttype og polyfoni. HERMES - Journal of Language and Communication in Business. 20. 59-78.
Rapporter/avhandlinger
 • Fløttum, Kjersti. 2015. Special Report: Climate change and language. Pan European Networks. 2 sider.
 • Fløttum, Kjersti; Holm, Helge Vidar. 2000. TRIBUNE - Skriftserie for Romansk institutt, Universitetet i Bergen. Tribune : Skriftserie for Romansk institutt, Universitetet i Bergen. 11. Romansk institutt, Universitetet i Bergen, Bergen. 105 sider.
Bokkapitler
 • Fløttum, Kjersti. 2019. A cross-disciplinary perspective on climate change discourse. Keynote, sider 21-37. I:
  • Simonnæs, Ingrid; Andersen, Øivin; Schubert, Klaus. 2019. New Challenges for Research on Language for Special Purposes. Selected Proceedings from the 21st LSP-Conference 28-30 June 2017 Bergen, Norway. Frank & Timme. 392 sider. ISBN: 978-3-7329-0420-4.
 • Fløttum, Kjersti. 2018. Språkets rolle i klimadebatten - foredrag. Foredrag, sider 357-368. I:
  • Det Norske Videnskaps-Akademi, Det Norske Videnskaps-Akademi. 2018. Årbok 2017. Novus Forlag. 430 sider. ISBN: 978-82-7099-914-9.
 • Hermansen, Erlend Andre T.; Sundqvist, Göran; Yearley, Steven; St Clair, Asunción; Fløttum, Kjersti; Gasper, Des; Painter, James. 2018. Fra symfoni til kakofoni: Rapportene fra FNs klimapanel og reisen mot relevans. Kapittel 5, sider 127-155. I:
  • Bjørkdahl, Kristian. 2018. Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag. 324 sider. ISBN: 978-82-530-4052-3.
 • Fløttum, Kjersti. 2017. Willingness of action. 7, sider 113-129. I:
  • Fløttum, Kjersti. 2017. The role of language in the climate change debate. Routledge. 178 sider. ISBN: 978-1138209596.
 • Fløttum, Kjersti. 2017. Language and climate change. 1, sider 1-10. I:
  • Fløttum, Kjersti. 2017. The role of language in the climate change debate. Routledge. 178 sider. ISBN: 978-1138209596.
 • Fløttum, Kjersti. 2017. When linguistics meet with political science - a cross-disciplinary initiative. 13, sider 205-214. I:
  • Birkelund, Merete. 2017. Points de vue. 261 sider. ISBN: 978-87-995467-3-2.
 • Fløttum, Kjersti; Drange, Helge. 2017. The Paris COP21 agreement – obligations for 195 countries. 8, sider 130-148. I:
  • Fløttum, Kjersti. 2017. The role of language in the climate change debate. Routledge. 178 sider. ISBN: 978-1138209596.
 • Gjerstad, Øyvind; Fløttum, Kjersti. 2017. Negation as a rhetorical tool in climate change discourse. 8, sider 187-207. I:
  • Roitman, Malin. 2017. The Pragmatics of Negation. John Benjamins Publishing Company. 270 sider. ISBN: 9789027256881.
 • Jones, Michael D.; Fløttum, Kjersti; Gjerstad, Øyvind. 2017. Stories about climate change: The influence of language on Norwegian public opinion. 4, sider 49-68. I:
  • Fløttum, Kjersti. 2017. The role of language in the climate change debate. Routledge. 178 sider. ISBN: 978-1138209596.
 • Fløttum, Kjersti. 2016. Linguistic Analysis Approaches for Assessing Climate Change Communication. Climate Change Communication, sider . I:
  • Von Storch, Hans. 2016. Oxford Research Encyclopedias of Climate Science. Oxford University Press. 500 sider. ISBN: 9780190228620.
 • Fløttum, Kjersti; Vold, Eva Thue. 2015. O ETHOS AUTOATRIBUÍDO DE AUTORES (ALUNOS DOUTORANDOS) NO DISCURSO CIENTÍFICO Originaltittel: L'éthos auto-attribué d'auteurs-doctorants dans le discours scientifique. Kap. 11, sider 343-369. I:
  • Rinck, Fanny; Boch, Francoise; Alves Assis, Juliana. 2015. LETRAMENTO E FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA. 506 sider. ISBN: 978-85-7591-369-7.
 • Fløttum, Kjersti. 2014. La circulation de voix dans le débat sur le changement climatique : reportages de la COP 17 dans la presse française. 7, sider 91-104. I:
  • Sullet-Nylander, Francoise; Roitman, Malin; Lopez-Munoz, Juan-Manuel; Marnette, Sophie; Rosier, Laurence. 2014. Discours rapporté, genre(s) et médias. 245 sider. ISBN: 978-91-87355-18-9.
 • Fløttum, Kjersti. 2014. La narrativisation, trait unificateur des genres du discours climatique ? Organisations textuelles, sider 239-252. I:
  • Monte, Michèle; Philippe, Gilles. 2014. Genres & textes. Déterminations, évolutions, confrontations. 357 sider. ISBN: 978-2-7297-0873-3.
 • Fløttum, Kjersti; Ly, Annelise. 2014. Le sommet sur le changement climatique de Copenhague en 2009 et les espérances brisées au Parlement européen. L’événement dans et par le discours, sider 155-163. I:
  • Brunner, Pascal; Elefante, Chiara; Katsiki, Stavroula; Reggiani, Licia. 2014. INTERPRETER L'EVENEMENT. Aspects linguistiques, discursifs et sociétaux. Lambert-Lucas. 262 sider. ISBN: 978-2-35935-108-8.
 • Fløttum, Kjersti. 2013. Représentation linguistique d'incertitude dans le discours du changement climatique. 8, sider 135-150. I:
  • Norén, Coco; Jonasson, Kerstin; Nølke, Henning; Svensson, Maria K. 2013. Modalité, évindentialité et autres friandises langagières. Peter Lang Publishing Group. 357 sider. ISBN: 978-3-0343-1387-2.
 • Fløttum, Kjersti. 2013. Narratives in Reports about Climate Change. Professional Genres, sider 277-292. I:
  • Gotti, Maurizio; Guinda, Carmen Sancho. 2013. Narratives in Academic and Professional Genres. Peter Lang Publishing Group. 511 sider. ISBN: 978-3-0343-1371-1.
 • Fløttum, Kjersti. 2013. Speaking of and within the EU. 1, sider 1-18. I:
  • Fløttum, Kjersti. 2013. Speaking of Europe. Approaches to complexity in European political discourse. John Benjamins Publishing Company. 191 sider. ISBN: 978-90-272-0640-4.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Didriksen, Anders Alvsåker; Gjesdal, Anje Müller. 2013. KIAP - reflexions on a complex corpus. 10, sider 137-150. I:
  • Hareide, Lidun; Oakes, Michael P.; Johansson, Lars-Eric Christer. 2013. The many facets of corpus linguistics in Bergen - in honour of Knut Hofland. 248 sider. ISBN: 978-82-998587-2-4.
 • Fløttum, Kjersti; Gjerstad, Øyvind. 2013. The Role of social justice and poverty in South Africa’s National climate change response white paper. Talk is cheap, sider 13-41. I:
  • Dugard, Jackie; St. Clair, Asuncion Lera; Gloppen, Siri. 2013. CLIMATE TALK. Rights, Poverty and Justice. Juta Publishers. 250 sider. ISBN: 9781485100645.
 • Fløttum, Kjersti. 2012. Voix scientifiques dans le débat politique sur le changement climatique. 16, sider 239-249. I:
  • Ahlstedt, Eva; Benson, Ken; Bladh, Elisabeth; Söhrman, Ingmar; Åkerström, Ulla. 2012. Actes du XVIIIe congrès des romanistes scandinaves/Actas del XVIII congreso de romanistas escandinavos. Acta Universitatis Gothoburgensis. 806 sider. ISBN: 978-91-7346-732-2.
 • Fløttum, Kjersti. 2012. Consensus et diversité dans des représentations langagières du changement climatique. Kap. 6, sider 79-90. I:
  • Birkelund, Merete; Nølke, Henning. 2012. La linguistique énonciative. Aarhus Universitetsforlag. 196 sider. ISBN: 978-87-995467-0-1.
 • Fløttum, Kjersti. 2012. Variation of stance and voice across cultures. 14, sider 218-231. I:
  • Hyland, Ken; Guinda, Carmen Sancho. 2012. Stance and Voice in Written Academic Genres. Palgrave Macmillan. 272 sider. ISBN: 9780230302839.
 • Dahl, Trine; Fløttum, Kjersti. 2011. Wrong or Just Different? How Existing Knowledge Is Staged to promote New Claims in English Economics and Linguistics Articles. Cross-Disciplinary Research, sider 257-282. I:
  • Salager-Meyer, Francoise; Lewin, Beverly A. 2011. Crossed Words: Criticism in Scholarly Writing. Peter Lang Publishing Group. 371 sider. ISBN: 978-3-0343-0049-0.
 • Fløttum, Kjersti. 2011. Hybridité discursive au Parlement Européen. L’allocution inaugurale donnée par les Présidents du Conseil européen. Section 1 : Hybridité discursive er énonciative, sider 51-76. I:
  • Suomela-Salvi, Eija; Gambier, Yves. 2011. Hybridité discursive et culturelle. L'Harmattan. ISBN: 978-2-296-56603-3.
 • Fløttum, Kjersti. 2011. Climate change narratives in a South-African perspective. Littérature et civilisation, sider 43-53. I:
  • Lexander, Kristin Vold; Lyche, Chantal; Knutsen, Anne Moseng. 2011. Pluralité des langues, pluralité des cultures : regards sur l’Afrique et au-delà. Mélanges offerts à Ingse Skattum à l’occasion de son 70ème anniversaire. Novus Forlag. 343 sider. ISBN: 978-82-7099-602-5.
 • Fløttum, Kjersti. 2010. Une perspective comparative de langue et de discipline sur les écrits scientifiques : standardisation versus diversification. Partie 1, sider 49-57. I:
  • Defays, Jean-Marc; Englebert, Annick. 2010. Principes et typologie des discours universitaires, Tome I. L'Harmattan. 328 sider. ISBN: 978-2-296-10599-7.
 • Fløttum, Kjersti. 2010. Linguistically marked cultural identity in research articles. Academic Settings, sider 267-280. I:
  • Garzone, Giuliana; Archibald, James. 2010. Discourse, Identities and Roles in Specialized Communication. Peter Lang Publishing Group. 419 sider. ISBN: 978-3-0343-0494-8.
 • Fløttum, Kjersti; Gjerstad, Øyvind. 2010. Diversité de voix dans le discours politique de l'Union européenne. La polyphonie à l'épreuve des corpus, sider 321-338. I:
  • Colas-Blaise, Marion; Kara, Mohammed; Perrin, Laurent; Petitjean, André. 2010. La question polyphonique ou dialogique en sciences du langage. 400 sider. ISBN: 978-2-909498-05-8.
 • Fløttum, Kjersti. 2009. Academic voices in the research article. Part 2. Different Voices, sider 109-122. I:
  • Suomela-Salmi, Eija; Dervin, Fred. 2009. Cross-Linguistic and Cross-Cultural Perspectives on Academic Discourse. John Benjamins Publishing Company. 299 sider. ISBN: 978-90-272-5437-5.
 • Fløttum, Kjersti. 2008. Profil d'un auteur scientifique coopératif. Analyses de texte/discours, sider 277-290. I:
  • Birkelund, Merete; Hansen, Maj-Britt Mosegaard; Norén, Coco. 2008. L'énonciation dans tous ses états. Peter Lang Publishing Group. 741 sider. ISBN: 978-3-03911-586-0.
 • Fløttum, Kjersti; Halvorsen, Tor; Myklebust, Jan Petter; Nyhagen, Atle. 2008. Internationalising the PhD: a case Study from the University of Bergen. Learning and Teaching (D), sider 1-24. I:
  • Gaebel, Michael; Purser, Lewis; Wächter, Bernd; Wilson, Lesley. 2008. Internationalisation of European Higher Education An EUA/ACA Handbook. ISBN: 978-3-8183-0543-7.
 • Fløttum, Kjersti. 2007. Traces of others in research articles: The citation cluster. Part Two, sider 211-227. I:
  • Ahmad, Khurshid; Rogers, Margaret. 2007. Evidence-based LSP Translation Text and Terminology. Peter Lang Publishing Group. 584 sider. ISBN: 978-3-03911-187-9.
 • Fløttum, Kjersti. 2007. En skrivende sosiolog - eksplisitt forsker og implisitt polemiker. Kapittel 2, sider 25-35. I:
  • Gåsdal, Odd; Løyning, Trond; Hjellbrekke, Johs.; Brusdal, Ragnhild. 2007. Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo. Fagbokforlaget. 296 sider. ISBN: 9788245005455.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Kinn, Torodd; Gjesdal, Anje Muller; Vold, Eva Thue. 2007. Cultural Identities and Academic Voices. Part I, sider 14-39. I:
  • Fløttum, Kjersti. 2007. Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse. Cambridge Scholars Publishing. 280 sider. ISBN: 1-84718-093-0.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Kinn, Torodd; Gjesdal, Anje Müller; Vold, Eva Thue. 2007. Cultural identities and academic voices. 17-42. I:
  • 2007. Language and discipline perspectives on academic discourse. Cambridge Scholars Publishing. 26 sider.
 • Fløttum, Kjersti. 2006. Medical Research Articles in the Comparative Perspectives of Discipline and Language. Medical Discourse in Written Contexts, sider 251-269. I:
  • Gotti, Maurizio; Salager-Meyer, Françoise. 2006. Advances in Medical Discourse Analysis: Oral and Written Context. Peter Lang Publishing Group. 492 sider. ISBN: 3-03911-185-X.
 • Fløttum, Kjersti. 2006. The typical research article - does it exist? Part 1 : Présence de l’auteur - Author’s voices, sider 16-44. I:
  • Suomela-Salmi, Eija; Dervin, Fred. 2006. Perspectives inter-culturelles et inter-linguistiques sur le discours académique Cross-cultural and Cross-linguistic Perspectives on Academic Discourse Volume 1. 220 sider. ISBN: 951-29-3038-2.
 • Fløttum, Kjersti. 2006. - Jeg gleder meg til å se neste utkast! Del IV: Erfarne veilederstemmer, sider 325-332. I:
  • Dysthe, Olga; Samara, Akylina. 2006. Forskningsveiledning på master - og doktorgradsnivå. Abstrakt forlag. 353 sider. ISBN: 82-7935-207-4.
 • Fløttum, Kjersti. 2006. Interrelation de voix internes et externes dans le discours. De la langue polyphonique (au discours), sider 301-322. I:
  • Perrin, Laurent. 2006. Le sens et ses voix. Dialogisme et polyphonie en langue et en discours. 479 sider. ISBN: 2-909498-24-7.
 • Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd; Dahl, Trine. 2006. "We now report on..." versus "Let us now see how...": Author roles and interaction with readers in research articles. 203-224. I:
  • 2006. Academic discourse across disciplines. Peter Lang Publishing Group. 22 sider.
 • Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd; Dahl, Trine. 2006. "We now report on ..." versus "Let us now see how ...": Author roles and interaction with readers in research articles. Vitenskapelig artikkel, sider 203-224. I:
  • Hyland, Ken; Bondi, Marina. 2006. Academic discourse across disciplines. Peter Lang Publishing Group. 320 sider. ISBN: 3-03911-183-3.
 • Fløttum, Kjersti. 2005. MOI et AUTRUI dans le discours scientifique: l'exemple de la négation NE...PAS. De quelques marqueurs de dialogisme, sider 323-337. I:
  • Bres, Jacques; Haillet, P.P.; Mellet, Sylvie; Nølke, Henning; Rosier, Laurence. 2005. Dialogisme, polyphonie: approches linguistique. Duculot. 300 sider. ISBN: 2-8011-1364-6.
 • Fløttum, Kjersti. 2005. Lingvistiske og diskursive studier i KIAP-korpuset. Om utvikling og bruk av et flerspråklig og flerdisiplinært korpus av vitenskapelige artikler. 3, sider 25-51. I:
  • Rike, Sissel. 2005. Korpus i forskning og undervisning. Hvor står vi i Norge? 81 sider. ISBN: 82-7117-572-6.
 • Fløttum, Kjersti. 2004. La présence de l�auteur dans les articles scientifiques : étude des pronoms JE, NOUS et ON. Artikkel, sider 401-416. I:
  • Auchlin, Antoine. 2004. Structures et discours. 450 sider.
 • Fløttum, Kjersti. 2004. Om fagtradisjoner, posisjonering og identitet i vitenskapelig skriving. Innlegg, sider 185-191. I:
  • Simonsen, Dag Finn. 2004. Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk � elitenes nye latin eller uunnværlig redskap for fri kunnskapsutvikling? 232 sider.
 • Fløttum, Kjersti. 2004. Om formulering av forskningsresultater i vitenskapelige artikler. 4, sider 61-76. I:
  • Björk, Eva Lambertson; Vesterhus, Sverre. 2004. Kommunikasjon. 140 sider. ISBN: 82-7825-162-2.
 • Fløttum, Kjersti. 2000. Hvem taler i artikkelsammendragene i NORSK LINGVISTISK TIDSSKRIFT? 47-52. I:
  • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Fløttum, Kjersti. 2000. Kirsti og den makeløse mangesidigheten - en faglig-biografisk omtale av Kirsti Koch Christensen. 13-18. I:
  • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1.desember 2000. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Fløttum, Kjersti. 1999. QUANT À : thématisateur et focalisateur. 135-149. I:
  • Guimier, Claude. 1999. LA THÉMATISATION DANS LES LANGUES. ISBN: 3-906759-59-8.
 • Fløttum, Kjersti. 1999. Linguistic polyphony - an introduction and some applications. 100-111. I:
  • Dysthe, Olga. 1999. The Dialogical Perspective and Bakhtine.
 • Fløttum, Kjersti. 1998. La reformulation et la progression thématique du texte. 243-253. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1998. Atti des XXIe Congresso Internazionale de Linguistica e Fil ologia Romanza. ISBN: 3-484-50363-7.
 • Fløttum, Kjersti. 1998. La sémantique interprétative et le résumé de texte. 139-148. I:
  • Merisalo, O.; Natri, T. 1998. Actes du XIIIe Congrès des romanistes scandinaves.
 • Fløttum, Kjersti. 1998. Le Mot du P.D.G. - descriptif ou polémique ? 105-122. I:
  • Gambier, Yves. 1998. Discours professionnels en francais.
 • Fløttum, Kjersti. 1998. Un DIRE motivé. 185-192. I:
  • Forsgren, Mats; Jonasson, Kerstin; Kronning, Hans. 1998. Prédication, assertion, information. ISBN: 91-554-4242-0.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte publikasjoner:
BØKER

 • Fløttum, K. (Ed.) 2017. The role of language in the climate change debate. New York/ London, Routledge.
 • Fløttum, K. (Ed.) 2013. SPEAKING OF EUROPE. Approaches to complexity in European political discours. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company
 • Fløttum, K., Jonasson, K., Norén, C. 2007. ON – pronom à facettes. Bruxelles, Duculot-De Boeck.
 • Fløttum, K. (Ed.) 2007. Language and discipline perspectives on academic discourse. London, Cambridge Scholars Publishing.
 • Fløttum, K., T. Dahl & T. Kinn. 2006. Academic Voices – across languages and disciplines. Amsterdam, John Benjamins Publishers.
 • Nølke, H., K. Fløttum & C. Norén 2004: ScaPoLine. La théorie scandinave de la polyphonie linguistique. Paris, Kimé.
 • Fløttum, K. & F. Rastier (Eds.) 2003: Academic discourse. Multdisciplinary approaches. Oslo, Novus.
 • Andersen, Ø., Fløttum, K. & T. Kinn (red.). 2000. Menneske, språk og fellesskap. Oslo, Novus.
 • Fløttum, K. 1990. La nature du résumé scolaire. Analyse formelle et informative. Oslo/Paris, Solum Forlag/Didier Erudition.

ARTIKLER (utvalg)

 • Fløttum, K. 2017. Les voix des jeunes sur le climat, l’environnement et l’énergie. Le discours et la langue 8(2), 13-26.

 • Tvinnereim, E., Fløttum K., Gjerstad, Ø., Johannesson, M.P., Nordø, Å. D. (2017, in press). Citizens' preferences for tackling climate change. Quantitative and qualitative analyses of their freely formulated solutions. Global Environmental Change.

 • Fløttum, K. 2017. Language and climate change. In: Fløttum, K. (Ed.) The role of language in the climate change debate. New York/London: Routledge, 1-10.

 • Fløttum, K. 2017. Willingness of action. In: Fløttum, K. (Ed.) The role of language in the climate change debate. New York/London: Routledge, 113-129.

 • Fløttum, K., Drange, H. 2017. The Paris COP21 agreement – obligations for 195 countries. In: Fløttum, K. (Ed.) The role of language in the climate change debate. New York/London: Routledge, 130-148.

 • Jones, M. D., Fløttum, K., Gjerstad, Ø. 2017. Stories about climate change: The influence of language on Norwegian public opinion. In: Fløttum, K. (Ed.) The role of language in the climate change debate. New York/London: Routledge, 49-68.

 • Fløttum, K. 2017. Fra usynlig til synlig samfunnsrelevans: Noen eksempler og forslag til tiltak. Nytt Norsk Tidsskrift 34(1), 58-64.

 • Fløttum, K. 2016. Linguistic Analysis Approaches for Assessing Climate Change Communication. In: Climate Science: Oxford Research Encyclopedias. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228620.013.488

 • Fløttum, K., Gjerstad, Ø. 2016. Narratives in climate change discourse. WIREs Climate Change 2017, 8:e429. doi: 10.1002/wcc.429

 • Fløttum, K., Dahl, T., Rivenes, V. 2016. Young Norwegians and their views on climate change and the future: Findings from a climate concerned and oil rich nation. Journal of Youth Studies, 19 (8), 1128-1143. http://dx.doi.org/10.1080/13676261.2016.1145633

 • Fløttum, K., Gasper, D., StClair, Asun Lera. 2016. Synthesizing a Policy-Relevant Perspective from the Three IPCC “Worlds” – a comparison of topics and frames in the SPMs of the Fifth Assessment Report. Global Environmental Change (38), 118-129. Doi: 10.1016/j.gloenvcha.2016.03.007

 • Tvinnereim, E., Fløttum, K. 2015.Explaining topic prevalence in answers to open-ended survey questions about climate change.Nature Climate Change. 5, 744-747. DOI 10.1038/nclimate2663.
   
 • Fløttum, K. 2015. Perspectives linguistiques et discursives sur la circulation du discours portant sur le changement climatique. Cahiers de praxématique 2015 (63). DOI : 10.4000/praxematique.2387
   
 • Fløttum, K., Espeland, T. J. 2014. Norske klimanarrativer – hvor mange “fortellinger”? En lingvistisk og diskursiv analyse av to norske stortingsmeldinger. SAKPROSA 6(4), 1-18. 
 • Fløttum, K., Dahl, T. 2014. IPCC communicative practices: A linguistic comparison of the Summary for Policymakers 2007 and 2013. The LSP Journal - Language for special purposes, professional communication, knowledge management and cognition 5(2), 66-83.

 • Fløttum, K. 2014. La narrativisation, trait unificateur des genres du discours climatique ? In: Michèle Monte & Gilles Philippe (Eds), Genres & textes. Déterminations, évolutions, confrontations. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 239-252.

 • Fløttum, K. 2014. La circulation de voix dans le débat sur le changement climatique : reportages de la COP 17 dans la presse française. In: Sullet-Nylander, F. et al. Discours rapporté, genre(s) et médias. Stockholm: Romanica Stockholmiensia, ISBN 978-91-87355-18-9, 91-104.

 • Fløttum, K., Ly, A. (2014). Le sommet sur le changement climatique de Copenhague en 2009 et les espérances brisées au Parlement européen. In: INTERPRETER L'EVENEMENT. Aspects linguistiques, discursifs et sociétaux. Limoges: Lambert-Lucas 2014 ISBN 978-2-35935-108-8. s. 155-163

 • Fløttum, K., Gjesdal, A.M., Gjerstad, Ø., Koteyko, N., & Salway, A. (2014). Representations of the future in English language blogs on climate change. Global Environmental Change, 29, 213-222.

 • Dahl, T., Fløttum, K.. 2014. A linguistic framework for studying voices and positions in the climate debate. Text & Talk 34 (4), 401-420.

 • Fløttum, K., Norén, C. 2013. "Je vous cite une dernière fois, Monsieur le Président...". Emploi polyphonique des termes d'adresse dans le débat parlementaire. Cahiers de praxématique, 57-2011, 117-131. Presses universitaires de la Méditerranée.ISBN 978-2-36781-029-4

 • Fløttum, K. 2013. Speaking of and within the EU. In: Fløttum, K. (ed.), Speaking of Europe. Approaches to complexity in European political discourse. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1-18
 • Fløttum, K. 2013. Représentation linguistique d'incertitude dans le discours du changement climatique. In: Norén, C., Jonasson, K., Nølke, H., Svensson, M. (eds.), Modalité, évidentialité et autres friandises langagières. Bern: Peter Lang, 135-150.
   
 • Fløttum, K., Dahl, T., Didriksen, A. A., Gjesdal, A. M. 2013. KIAP – reflections on a complex corpus. Bergen Language and Linguistic Studies, 137-150
 • Fløttum, K., Gjerstad, Ø. 2013. The Role of social justice and poverty in South Africa’s National climate change response white paper. In: South African Journal on Human Rights, 1, 61-90.

 • Fløttum, K. 2013.Narratives in Reports about Climate Change. In: Gotti, Maurizio; Guinda, Carmen Sancho (eds.), Narratives in Academic and Professional Genres. Bern: Peter Lang Publishing Group, p. 277-292

 • Fløttum, K., Gjerstad, Ø. 2013. Arguing for climate policy through the linguistic construction of Narratives and voices: the case of the South-African green paper “National Climate Change Response”. ClimaticChange 118 (2), 417-430. DOI: 10.1007/s10584-012-0654-7.

 • Fløttum, K. 2012. Voix scientifiques dans le débat politique sur le changement climatique. Actes du XVIIIe congrès des romanistes scandinaves/Actas del XVIII congreso de romanistas escandinavos, Romanica Gothoburgensia, http://hdl.handle.net/2077/30607

 • Fløttum, K. 2012. Variation of stance and voice across cultures. In: Hyland, K. ; Guinda, C. S. (eds), Stance and Voice in Written Academic Genres. London: Palgrave Macmillan, 218-231
 • Fløttum, K., Dahl, T. 2012 Different contexts, different "stories"? A linguistic comparison of two development reports on climate change. Language & Communication 32, 14-23.
 • Fløttum, K. Linguistic and discursive perspectives on climate change knowledge. Planet Under Pressure; London, 2012-03-26 - 2012-03-29
 • Fløttum, K., Dahl, T. 2011. Climate change discourse: scientific claims in a policy setting, Fachsprache 3-4, 205-219.
 • Dahl, Trine; Fløttum, Kjersti. 2011. Wrong or Just Different? How Existing Knowledge Is Staged to promote New Claims in English Economics and Linguistics Articles. In: Salager-Meyer, Francoise; Lewin, Beverly A. (Eds.), Crossed Words: Criticism in Scholarly Writing. Bern: Peter Lang Publishing Group, s. 257-282
 • Fløttum, K. 2010. A linguistic and discursive view on climate change discourse. Asp-Revue du GERAS, 58, 19-37.
 • Fløttum, K. 2010. EU discourse: Polyphony and unclearness. Journal of Pragmatics 2010, 42(4),990-999
 • Fløttum, K. 2010. Une perspective comparative de langue et de discipline sur les écrits scientifiques: standardisation versus diversification. In: Defays, Jean-Marc; Englebert, Annick (Eds), Principes et typologie des discours universitaires, Tome 1. Paris: L’Harmattan, 49-57.

 • Fløttum, K.; Gjerstad, Ø. 2010. Diversité de voix dans le discours politique de l'Union européenne. In: Colas-Blaise, Marion; Kara, Mohammed; Perrin, Laurent; Petitjean, André (Eds), La question polyphonique ou dialogique en sciences du langage. : Université Paul Verlaine-Metz, 321-338.

 • Fløttum, K. 2010. Linguistically marked cultural identity in research articles. In: Garzone, Giuliana; Archibald, James (Eds) Discourse, Identities and Roles in Specialized Communication. Bern: Peter Lang Publishing Group, 267-280.

 • Fløttum, K.; Vold, Eva Thue; 2010. L'éthos auto-attribué d'auteurs-doctorants dans le discours scientifique. LIDIL (Linguistique appliquée et didactique des langues), 41, 41-58.

 • Fløttum, Kjersti; Stenvoll, Dag 2009. Blair speeches in a polyphonic perspective: NOTs and BUTs in visions on Europe. Journal of Language and Politics, 8(2), 269-286
 • Fløttum, K. 2008. Profil d'un auteur scientifique coopératif. In Birkelund, Hansen, Norén: L'énonciation dans tous ses états. Bern: Peter Lang, 277-290.
 • Fløttum, K., Halvorsen, T., Myklebust, J. P., Nyhagen, A. 2008. Internationalising the PhD: a case Study from the University of Bergen.
  In: Internationalisation of European Higher Education. An EUA/ACA Handbook. Berlin: Raabe academic publishers, Part D, 1-24.
 • Fløttum, K. 2007. Traces of others in research articles: The citation cluster. In Ahmad, Khurshid and Rogers, Margaret (Eds), Evidence-based LSP. Translation, Text, and Terminology. Bern: Peter Lang, 211-227.

 • Fløttum, K., Dahl, T., Kinn, T., Gjesdal, A. M., Vold, E. T. 2007. Cultural Identities and Academic Voices. In Fløttum, Kjersti (Ed), Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 14-39.

 • Fløttum, K. 2006. En språklig analyse av norsk medisinsk prosa. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 126 (1), 65-68.
 • Fløttum, K. 2005. The self and the others – polyphonic visibility in research articles. International Journal of Applied Linguistics, 15 (1), 29 –44.
 • Fløttum, K. 2005. MOI et AUTRUI dans le discours scientifique : l’exemple de la négation NE...PAS. In : J. Bres, P.P. Haillet, S. Mellet, H. Nølke, L. Rosier (éds.), Dialogisme, polyphonie: approches linguistiques. Bruxelles: De Boeck-Duculot, 323-337.
 • Fløttum, K. 2004. Ilots textuels dans Le temps retrouvé de Marcel Proust”. In: J. M. Lopez-Munoz, S. Marnette & L. Rosier (eds.), Le discours rapporté dans tous ses états. Paris: L'Harmattan, 121–130.
 • Fløttum, K. 2003. A propos de QUANT À et EN CE QUI CONCERNE. In : B. Combettes, C. Schnedecker, & A. Theissen (éds), Ordre et distinction dans la langue et le discours. Paris: Champion, 185–202.

Æresdoktor: Doctor Honoris Causa, Uppsala Universitet 2014
Formidlingspris for fremragende forskningsformidling: Universitetet i Bergen, Det humanistiske fakultet, 2016
Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, 2017
Medlem av Academia Europaea, 2018

KOMPETANSE
Fransk språkvitenskap, semantikk og pragmatikk
Tekstlingvistikk
Lingvistisk polyfoni
Tekst- og diskursanalyse
Vitenskapelig språkbruk
Politisk språkbruk
Språkbruk i klima- og energispørsmål

KORT CV
UTDANNING

Utdannet hovedsakelig ved Universitetet i Trondheim (nå NTNU).
Fransk statsstipend 1977–78, Paris, Sorbonne.
Cand. philol. 1979 (hovedfag fransk språk), Universitetet i Bergen.
Dr.art. 1989, Universitetet i Trondheim. Avhandling: La nature du résumé scolaire. Analyse formelle et informative. (Oslo/Paris 1990)
AFFs kurs i ledelse for kvinner i vitenskapelige stillinger, 1999.

STILLINGER
1982–89: Prosjektassistent og doktorgradsstipendiat (NAVF) ved Universitetet i Trondheim.
1989–95: Førsteamanuenis og dosent ved Høgskolen i Stavanger (nå Universitetet i Stavanger).
1996–: Professor i fransk språkvitenskap ved Institutt for fremmedspråk (tidligere Romansk institutt), Universitetet i Bergen.

Gjesteforskeropphold
1987 (høst) Maison des Sciences de l'Homme, Paris.
2000 (høst) Université de Picardie – Jules Verne, Amiens.
2010 (vår) Université de Nice Sophia Antipolis.

Utvalgte verv
Medlem av universitetsstyret, Universitetet i Bergen, 2013-2017; gjenvalgt for 2017-2021.
Vise-konsul for Frankrike i Bergen, 2010­–2020.
Eksternt medlem av fakultetsstyret, Humanistisk fakultet, NTNU, 2013-2017.
Nestleder i styret, Centre franco-norvégien en sciences sociales et humaines, Paris, 2011-2014.
Medlem av Norges Handelshøyskoles mentorprogram 2010-2012.
Medlem av Raftos Priskomite 2009–2016
Leder for Bergen Summer Research School–Global development Challenges, BSRS, 2008–2011.
Medlem av 'Scientific committee', BSRS, 2011-
Medlem 2007-2018 og leder 2009-2010 for Ressursgruppe Internasjonal, Bergen Næringsråd
Medlem av internasjonalt evalueringspanel forEuropean Science Foundation (ESF) Standing Committees, 2009–2010.
1. varamedlem Divisjonsstyret for Vitenskap, NFR, 2007–2011.
Viserektor for internasjonale relasjoner, Universitetet i Bergen, 2005–2009.
Medlem av internasjonalt evalueringspanel for lingvistisk forskning, Uppsala Universitet, mai 2007
Leder av jury, Young Professional Company Award, ONS, 2006
Preser for Selskapet til Vitenskapenes Fremme, Bergen, 2005.
Leder for PhD research school in linguistics and philology, Universitetet i Bergen, 2004–2008
Leder for nasjonal forskerskole i lingvistikk og filologi, 2006–2007
Medlem av Fagkomite for humaniora, NFR, 2004–2005.
Nestleder for styret for UNIFOB AS 2003–2006.
Nestleder for styret for Stiftelsen UNIFOB 2002–2003
Medlem av fagkomiteen for humaniora, NFR, 2001–2003.
Norges medlem av styret for NOS-H (Nordic research cooperation in the humanities) 2001–2003.
Instituttstyrer, Romansk institutt, Universitetet i Bergen, 1999–2001.
Medlem av fakultetsstyret, HF, Universitetet i Bergen, 1999–2001.

Medlem av redaksjonsråd: Langages (Frankrike), Revue de Sémantique et Pragmatique (Frankrike), Recherches en rédaction professionnelle (Kanada), Scolia (Frankrike), Studii de lingvistica(Romania), LSP & Professional Communication (Danmark), Arena Romanistica (Norge), Sakprosa (Norge).

Veiledning (master og ph.d)
Fransk lingvistikk (semantikk og pragmatikk), generell tekstlingvistikk, teksttypologi/sjangerteori, diskursanalyse, sjangerteori, resymering, lingvistisk polyfoni, vitenskapelig diskurs, politisk diskurs.

Gjesteforeleser
I Norge: Universitetene i Agder, Oslo, Stavanger, Trondheim (NTNU) og Tromsø, Høgskolen i oslo, Norges Handelshøyskole (NHH).
Utenlands: Amiens, Beograd, Bratislava, Caen, Genève, Grenoble, Metz, Lund, Lyon, Montpellier, Montreal, Nanjing, Nice, Orléans, Paris, Poznan, Seattle, Stockholm, Strasbourg, Taipi, Tel-Aviv, Turku, Västerås, Washington D.C., Århus.

 • 2018-2021 Changing Nature: A lexical and argumentative analysis of public debates on nature, mentor of project, headed by Ass. Professor Anje Müller Gjesdal, collaboration with Université de Bordaux for comparison Norway-France, financed by SAMKUL/Research Council of Norway

 • 2018-2022 COST project CA 17132: “European network for Argumentation and Public PoLicY analysis” (APPLY), member of Mangament Committee Norway

 • 2016-2019 Pathways to energy transition, University of Bergen (“Akademiaavtalen”), cross-disciplinary, head of WP2 “Norwegians’ conception of energy and energy transition”

 • 2013-2016/17 LINGCLIM project - developed in LINGCLIM research group 2018-
  http://www.uib.no/en/project/lingclim

  LINGUISTIC REPRESENTATIONS OF CLIMATE CHANGE DISCOURSE AND THEIR INDIVIDUAL AND COLLECTIVE INTERPRETATIONS
  (Financed by SAMKUL-programme, Research Council of Norway)
  Head of project: Professor Kjersti Fløttum, Department of Foreign Languages, University of Bergen (UiB)
  Project members: Professor Trine Dahl, Department of Professional and Intercultural Communication, NHH Norwegian School of Economics, Professor Gisela Böhm, Department of Psychosocial Science, UiB, Professor Helge Drange, Geophysical Institute, UiB/Bjerknes Centre for Climate Research, Associate Professor Elisabeth Ivarsflaten, Department of Comparative Politics, UiB, Professor/Deputy Director Marianne Ryghaug, Department of interdisciplinary studies of culture/Center for Sustainable Energy Studies (CenSES), Norwegian University of Science and Technology (NTNU).
  Collaboration with Uni Computing (Uni Research).

  Summary
  Climate change has in recent years moved from being mainly a physical phenomenon to being simultaneously a social, cultural and political phenomenon. At present, both individual and collective attitudes and behaviour seem an equally serious challenge in the climate issue as scientific knowledge of the phenomenon itself, and in this, language and communication are crucial. Language not only reflects and expresses, but also influences attitudes and behaviour, and thus constitutes a vital component of the cultural prerequisites underlying societal development. The overarching question of LINGCLIM is to what extent and in what way language matters in climate change interpretations.

  The primary objectives are to
  (1) generate new and integrated knowledge about the role of language in climate discourse through developing an innovative multidisciplinary methodology including an opinion survey and a psychological experiment in addition to comprehensive linguistic and discursive analyses;
  (2) investigate climate discourse in a micro-analysis focusing on specific linguistic features, and in a macro-analysis based on contextual factors established through the multidisciplinary approach;
  (3) explore the role of the perspectives of ”gloom-and-doom” vs. ”opportunities-in-a new-sustainable-society”.

  We investigate to what extent instances of climate discourse may be described through a narrative structure with up to five components and a number of potential actors (victims, villains, heroes).
  Three major challenges to be handled are to
  (1) identify relevant contextual factors to be integrated in the analysis to understand the role of the components and actors in the narrative structure;
  (2) identify explicit and hidden voices in climate discourse as well as identify what actors they represent;
  (3) unveil the relationship between linguistic representations and psychological factors such as people’s attitudes, beliefs and responses to climate change.
 • 2012: Different voices, different stories? Perspectives on language use in climate change text and talk (SAMKUL, Forskningsrådet)

 • 2009–12 CLIMATE NARRATIVES. Interdisciplinary project on ”Climate Change Discourse, Rights, and the Poor: Scientific Knowledge, International Political Discourse, and Local Voices” (NORGLOBAL; Research Council of Norway)

 • 2008-2012: EURLING - Understanding linguistic complexity in political discourse: Interdisciplinary analyses of texts on European integration.
  Tverrfaglig prosjekt startet i 2005 (under navnet EURUN), med finansiering gjennom Meltzerfondet, strategiske midler fra Det humanistiske fakultet og fra UiB sentralt.
  I samarbeid med Sandra Halverson, Kjetil Henjum, Øivin Andersen, Sissel Rosland, Jens Kjeldsen, Eva Steigan, Jan Oskar Engene, Dag Stenvold, Øyvind Gjerstad, Anders Didriksen, Anje Müller Gjesdal, Annelise Ly og Siri Lima, samt nasjonale og internasjonale partnere.
 • 2001-2006: KIAP - Kulturell Identitet i Akademisk Prosa: nasjonal versus disiplinavhengig : 2002– (finansiering fra NFR avsluttet i 2006). I samarbeid med Torodd Kinn og Trine Dahl, samt flere master- og ph.d.-kandidater, samt nasjonale og internasjonale partnere.
 • 1999-2003: Språklig og litterær polyfoni. En undersøkelse av hvordan polyfonibegrepet gjennom å kombinere moderne lingvistikk med moderne litteraturteori kan berike begge. (Støtte fra NOS-H: 2000-2003)
 • 1993–96: French reformulation (individual project)
 • 1992 – 1993: A linguistic and textlinguistic study of the «Chairman's Statement» in English, French and German Annual Reports (head of project)