Hjem
Kjersti Fløttums bilde

Kjersti Fløttum

Emeritus, Fransk språk
 • E-postKjersti.Flottum@uib.no
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Kjersti Fløttum er professor i fransk språkvitenskap ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen. Hun var viserektor for internasjonale relasjoner 2005-2009 og medlem av universitetsstyret 2013-17 og 2017-21. Fløttum er leder av styret for den Holbergprisen 2020-2024. Hun har hatt mange lokale, nasjonale og internasjonale verv.
Forskningsinteressene hennes dekker tekst- og sjangerteori, narrative struktur, semantikk, pragmatikk, språklig polyfoni og diskursanalyse. Hoveddelen av hennes empiriske forskning er orientert mot enonsiasjon, polyfoni (flerstemthet), leksikalsk-semantiske og narrative analyser av akademisk, politisk og klimadiskurs. Hun har ledet flere store prosjekter (KIAP, EURLING, LINGCLIM) og har ofte samarbeidet i internasjonale og tverrfaglige sammenhenger. Siden 2012 har hun ledet den tverrfaglige forskergruppen LINGCLIM og leder nå CLIMLIFE-prosjektet, om motivasjon for å endre (eller ikke endre) livvstil i et klimaperspektiv, finansiert av Norges forskningsråd. Fløttum har publisert i en rekke internasjonale tidsskrift og er medforfatter av Academic Voices (2006), og redaktør av Speaking to Europe (2013) og The role of language in the climate change debate (2017).
Fløttum er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og av Academia Europaea.
Hun er æresdoktor ved Uppsala Universitet. 
LINGCLIM nettside: https://www.uib.no/en/rg/lingclim 
Personlig nettside: https://www.uib.no/en/persons/Kjersti.Flottum 
Twitter: @KFlottum

Pris for fremragende forskningsformidling ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2016

Formidler om humanioras plass i høyere utdanning og forskning, og om språkets rolle innenfor klima- og energispørsmål, på ulike arenaer og i forskjellige medier.
Flere kronikker i Bergens Tidende. Se CV - Formidling.

I samarbeid med Anwar Saab, "1001films", produsert filmen «Når vi snakker om klima», knyttet til LINGCLIM-prosjektet, vist på NRK første gang i 2016, tilgjengelig her https://vimeo.com/156709674
I engelsk versjon: «Talking about climate» :  vimeo.com/178449717

UTVALG AV INVITERTE KEYNOTES/GJESTEFORELESNINGER
(Diverse diverse formidling og mediapublikasjoner lenger nede):

-2023: Fløttum, K. 2023. Å forske på klimanarrativer [Doing research on climate narratives].
Høgskulen på Vestlandet, HVL, 10.02.2023.

-2023: Fløttum, K. 2023. "Climate, language, stories and sustainability". Norges miljø-og biovitenskapelige universitet NMBU, MINA321, "Interdisciplinarity and Expert Disagreement on Sustainability", 09.01.2023.

-2022: Fløttum, K. 2022. “De unges holdninger til klima og klimadebatten - med et særlig perspektiv på livsstil”. [Young people’s attitudes towards climate and the climate debate – with a particular perspective on lifestyle]. Webinar – Norwegian research network on sustainability and education, for Norwegian and Danish Research Fellows, 24.05.2022

-2021: Fløttum, K. 2021. “Climate stories – from science and politics to citizens’ opinions.” Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, Brussels, 21.09.2021.

-2021. Fløttum, K. “Genre differences, polyphony and role attribution in climate change narratives.” Climate Change Temporalities conference, University of Bergen, 11.-13.08.2021.

2020: "Il y a héros et héros: la construction de rôles narratifs dans quelques genres du discours portant sur le changement climatique." Keynote at Comment parler d’environnement? Héros/hérauts et communication environnementale, conference, 2020-12-09 - 2020-12-11.

2019: “Climate change discourse in a linguistic and cross-disciplinary perspective”, Lisbon, Portugal, 19.03.2019, for European Network for Argumentation and Public Policy Analysis (COST)

2018: “Narrative analysis of discourse of environmental and climate change”, Shih Chien University, Taipei, Taiwan, 28.-29.04.2018

2018: "Parlons du climat. Regards croisés France – Norvège.", konferansen « Les mots du climat », Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Paris 05/07/2018

2018: "Une perspective linguistique et multidisciplinaire sur le discours du changement climatique", Université du Québec à Montréal, 03.04.2018

2017: “Mots du climat”, Ministère de la Transition écologique et solidaire, Paris, 18.12.3017

2016: “Genres of climate change narratives”, Nordisco, The 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction, University of Oslo, 25.11.2016

2015: “Recherches lexico-sémantiques sur un grand corpus de blogs liés aux questions du climat et de l'environnement”, Conference - Enhancing and extending corpora and corpora tools for learning and teaching, Université Sorbonne Nouvelle-Paris3, DILTEC & Université Grenoble Alpes, LIDILEM, 19.05.2015

2014: “Språkets rolle i klimautfordringene: lingvistiske og tverrvitenskapelige problemstillinger”, Seminar – Honorary Doctor celebration, Uppsala University, 22.01.2014

2013: “La circulation du discours portant sur le changement climatique : perspectives linguistiques et discursives”, Xe Congrès International de Linguistique Française (CILF), La linguistique française sans frontières,  Faculté des Lettres,Université de Cadix, Spain, 28.11.2013

2012: “Variation of academic voices across disciplines and cultures”, Fourth International Congress of Applied Linguistics, University of Belgrade, 12–14.10.2012

2012: “Different voices and different stories: a linguistic and discursive perspective on climate change discourse”, University of East Anglia, Norwich, 05.11.2012

Diverse formidling, medieinnslag, konferansepresentasjoner:

- Fløttum, K. intervjuet av E. T. Lygre, 2023. «Skepsis til klimaskam». https://framtida.no/

02.01.2023.

- Fløttum, K. intervjuet av H. Wiig, 2023. «Nevn ikke Greta!» Besteforeldrenes klimaaksjon. https://www.besteforeldreaksjonen.no, 12.01.2023.

-Fløttum, K., Schäfer, M. S. 2022. THE LANGUAGE OF DEBATE AND COMMUNICATION ABOUT CLIMATE CHANGE IN FLANDERS. Report of the Thinkers Cycle of the Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts. In collaboration with Kristin Davidse, Anne-Marie Vandenbergen & Wout van Praet. Brussels: KVAB, the Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts (66 pages).

- Fløttum, K., Perron, E. 2022. RAPPORT - CLIMLIFE-UNDERSØKELSE OM ELDRES (65+) PERSPEKTIVPÅ KLIMA OG LEVEMÅTE. Bergen: Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen 2021. https://www.uib.no/en/rg/lingclim/139228/climlife

- Fløttum, K., Perron, E. 2022. «Eldre og unge er enige om å leve klima­vennlig, men ikke om hvem som er best». Populærvitenskapelig kronikk. forskersonen.no - 21.11.2022.

-Elgesem, D., Fløttum, K. 2022. Political measures and individual choices of climate friendly behavior. Presentation at Dahlberg seminar, DIGSSCORE, UiB; 23.-24.06.2022.

-Fløttum, K. 2022. Bergens klimaambisjoner er mer gulrot enn pisk. Kronikk, Bergens Tidende, 17.07.2022. https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/MLOPp0/bergens-klimaambisjoner-er-mer-gulrot-enn-pisk

-Fløttum, K. 2022. De unges holdninger til klima og klimadebatten - med et særlig perspektiv på livsstil. Foredrag PhD-webinar - Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning; HVL, 25.05.2022.

-Fløttum, K. 2022. De unge viser vei for et klimavennlig liv og vil mer enn å skolestreike. Foredrag på Klimakafé for Besteforeldrenes klimaaksjon, Bergen Kunsthall, 24.02.2022. https://www.kunsthall.no/no/arrangement/2473-2022-03-24/

-Fløttum, K. 2022. Citizens’ motivations for change or no change of lifestyle in a climate perspective. Lecture at seminar for the course CET201 - Sustainable Innovation, UiB; 23.03.2022.

-Fløttum, K. 2022. De unge viser vei men ikke alt er lett å endre. Kronikk, Bergens Tidende, 09.03.2022. https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/mrd674/de-unge-viser-vei-men-ikke-alt-er-lett-aa-endre

-Fløttum, K. 2022. «Villig til å gjøre det meste, men det kan bli vanskelig siden jeg er vant med noe annet» De unges meninger om å leve klimavennlig. Foredrag, Bergen Rotary. 01.03.2022.

-Fløttum, K., Elgesem, D., Andersen, I. V., Falck, R., Wolrath-Söderberg, M. 2022. Voices on lifestyle in a climate change perspective. Presentation at DayZero, SDG conference; UiB. 08.02.2022.

-Fløttum, K. 2022. Unge bergenseres syn på livsstil i et klimaperspektiv. Foredrag, Lærernes Dag, UiB. 28.01.2022.

-Fløttum, K., Dahl, T., Scheurer, J. 2021. RAPPORT – CLIMLIFE-skoleundersøkelse om de unges perspektiv på klima og levemåte. Bergen: Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen 2021. https://www.uib.no/en/rg/lingclim/139228/climlife

-Fløttum, K. 2021. People’s expressed motivations for action and change of everyday lifestyle. Paper at Beyond Oil-conference. Bergen, 20.-21.10.2021.

-Fløttum, K. 2021. Klima og ungdom: holdninger til medborgerskap/demokrati og bærekraft. Presentasjon for Bergen kommune/klimaetatens lærerkurs for medvirkningsprosess i skolen: Ny klimastrategi; 06.10.2021.

-Fløttum, K. 2021. Skoleundersøkelse: Klima og livsstil. Presentasjon på møte med Klimaetaten i Bergen kommune; 27.08.2021.

-Fløttum, Kjersti; Scheurer, Jana Paulina; Andersen, Ida Vikøren; Falck, Runa; Lygren, Solveig Helene. 2021. Unge bergenseres syn på klimaendringer, livsstil, skam og pandemien. Presentasjon og paneldebatt på Klimafestivalen §112 – Litteraturhuset i Bergen; 07.06.2021.

-Fløttum, K. 2021. De unge vil mer enn å skolestreike. Kronikk, Bergens Tidende, 06.06.2021. https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Ep6PEo/de-unge-vil-mer-enn-aa-skolestreike

Fløttum, K., Elgesem, D. 2021. Citizen opinions about authorities’ (lack of) facilitation of climate-friendly lifestyle choices. Presentation at DIGSSCORE seminar; 13.04.2021.

-Fløttum, K. 2021. Représentation linguistique de l’avenir dans des blogs climatiques francophones. Présentation à Communication et risques climatiques, colloque; Académie des controverses et de la communication sensible, Louvain (webinar),16.03.2021.

-Fløttum, K. 2021. Perspectives linguistiques et discursives sur le changement climatique. Forelesning, Universitetet i Oslo, webinar. 15.03.2022.

-Fløttum, K. 2021. Ord og stemmer i klimadebatten. Artikkel i REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora 2021 (50) s. 34-43

-Fløttum, K., Kjeldsen, J. E. 2020. Bruken av ordet "klimakrise". Intervju i NRK, P2, Studio 2 [Radio], 15.12.2020. https://radio.nrk.no/serie/studio-2-p2/MKRD04025020

-Fløttum, K. 2020. Ord og tekstlig innramming i klimadebatten. Foredrag for NRKs klimaredaksjon, 19.11.2020.

-Fløttum, K. 2020. Nordmenn og klimaengasjement. Artikkel i Syn og Segn, 126, 57-63.

-Fløttum, K. 2020. «Lille jeg» i klimadebatten. Artikkel i Språkprat, 08.05.2020.

https://sprakprat.no/2020/05/08/lille-jeg-i-klimadebatten/

-Fløttum, K. 2020. Hva skal til for å få oss til å leve mer klimavennlig? Kronikk i Bergens

Tidende 14.03.2020 https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/lA5E39/hva-skal-til-for-aa-faa-oss...

-Fløttum, K. 2020. The climate change issue in a linguistic / discursive perspective. «From Growth to Balance» - Designing Possible Futures; Lecture at Faculty of Fine Art, Music and design, UiB, 11.03.2020.

-Fløttum, K. 2020. Hva kan «lille jeg» gjøre med klimaendringene? Nordmenns holdninger til å endre livsstil - i et språklig perspektiv. Foredrag på Faglig-pedagogisk dag, UiB;31.01.2020.

-Atanasova, Dimitrinka; Fløttum, Kjersti. 2019. Climate change or climate crisis? To really engage people, the media should talk about solutions. Article in The Conversation, https://theconversation.com/climate-change-orclimate-

crisis-to-really-engage-people-the-media-should-talk-about-solutions-118004

-Fløttum, K. 2019. Hvordan brukes vær og ekstremvær i klimadebatten?. Paneldebatt: Apokalypse snart – eller regner bekymringen vekk?; Forskningsdagene i Bergen, Bergen offentlige bibliotek, 2019-09-26.

-Fløttum, K. 2019. Perspectives linguistiques sur les discours portant sur le changement climatique. Conférence au IIIe Congrès de l'Association pour les études nordiques; Université de Strasbourg, 2019-06-14.

-Fløttum, K. 2019. Språk og virkelighetsforståelse i den norske klimadebatten. Forelesning på VIT212-seminar, UiB; 2019-09-24.

-Fløttum, K. 2019. Ta til vettet. Ikke gjør klimaspørsmålet til en krig om ord. Kronikk, Bergens Tidende 2019-07-31, https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4qVVeV/ta-til-vettet-ikke-gjoer-kl...

-Fløttum, Kjersti; Langaas, Runa Falck. 2019. Individuals’ opinions about lifestyle in a climate change perspective. Conference paper, “Beyond Oil”, CET, Bergen, 2019-10-16 - 2019-10-17.

-Fløttum, Kjersti; Martincic, Julia. 2019. Vi må snakke om været. Intervju, Klassekampen 2019-04-17.

-Fløttum, Kjersti; Sardier, Thibaut. 2019. Peurs bleues et idées vertes. Interview, Libération, 2019-05-09.

-Pilskog, Ingjald; Viste, Ellen; Fløttum, Kjersti; Svendsen, Lea. 2019. Blir klimaet bedre om vi snakker norsk? PODCAST. Media City Bergen - Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen [Internett] 2019-05-21.

-Tangeraas Lygre, Eirik; Fløttum, Kjersti; Stoknes, Per Espen. 2019. Slik kan betre språk redda klima. Intervju, framtida.no Magasinett [Avis] 2019-05-27.

-Tvinnereim, Endre; Fløttum, Kjersti; Lægreid, Ole Martin. 2019. Norwegian citizens' associations with "oil and gas", "energy" and "transition". Perspectives from the social sciences and humanities on pathways to energy transition; Conference, University of Bergen, 2019-05-13.

-Fløttum, K. 2018. Behovet for humanistisk kunnskap øker. Kronikk, Bergens Tidende, 06.10.2018. https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/BJKLQg/behovet-for-humanistisk-kunnskap-oeker

-Dahl, Trine; Fløttum, Kjersti. 2018. Climate change as a corporate strategy issue: A discourse analysis of three climate reports. 8th International and Interdisciplinary Conference on Applied Linguistics and Professional Practice; University of Cardiff, 17.-19.09.2018.

-Fløttum, K. 2018. Discours portant sur le changement climatique: représentation et

interprétation. Table ronde "Impact des changements climatiques", Université du Québec à

Montréal; 2018-04-06.

-Fløttum, K. 2018. Le discours sur le changement climatique. Table ronde Québec-Scandinavie sur l’avenir du livre; Université du uébec à Montréal; 2018-04-04.

-Fløttum, K. 2018. Endring, kaos eller krig? Om språkbruk i klimadebatten på norsk og på fransk (podcast). Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen [Internett] 2018-08-17.

-Fløttum, K. 2018. Images de l'avenir dans une perspective environnementale et

climatique. Journées d’étude en l’honneur de Jacques Bres; Université de Montpellier, 2018-09-06- 2018-09-07.

-Fløttum, K. 2018.Language and climate action – conceptions and expressions of responsibility and obligation. DIGSSCORE&ENERGYLAB seminar, University of Bergen, 2018-01-23.

-Fløttum, K. 2018. Ordenes meningspotensial og innramming – hvilke ord kan eller skal man velge i klimaspørsmålet?. UiB - VIT212 - Tverrfaglig klimaemne; 2018-09-20.

-Fløttum, K. 2018. Parlons du climat. Regards croisés France – Norvège. Les mots du climat,

conférence, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Paris, 2018-07-05.

-Fløttum, K. 2018. Quelles conceptions du « changement climatique » en France et en Norvège ? Résultats de deux enquêtes. 6e Congrès mondial de linguistique française – CMLF, Université de Mons; 2018-07-09 - 2018-07-13

-Fløttum, Kjersti; Torgersen, Eilin Holtan; Rørtveit, Bodil Lunde. 2018. Klimaets uttrykksformer – språk, musikk og dans. "Tampen brenner", Litteraturhuset i Bergen; 2018-03-20

-Fløttum, K. 2017. Citizens’ stories about climate change solutions. International Pragmatics

Conference – IprA, Belfast; 2017-07-16 - 2017-07-21.

-Fløttum, K. 2017. Feriereiser med fly gir vi ikke slipp på. Bergens Tidende 2017-08-21.

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/GVob6/feriereiser-med-fly-gir-vi-i...

-Fløttum, K. Godt klima for språk. Intervju skrevet av Ole Våge. Språknytt 2017 ;Volum 45.(1) s.14-16.

-Fløttum, K. 2017. Hvilke "fortellinger" hører vi i klimadebatten, hvilke aktører finner vi? Hva tenker folk flest om klimaspørsmålet og eventuelle løsninger?. "Det lille mennesket i møte med den store verden"; NLA, Bergen, 2017-01-16.

-Fløttum, K. 2017. Hvordan brukes språket til å formidle ulike aktørers tanker, holdninger og

politikk om klimautfordringene? Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT212), Universitetet i Bergen; 2017-10-03.

-Fløttum, K. 2017. Når det snakkes om klima - et språkvitenskapelig perspektiv. Innspillseminar om kulturforskning til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning; Kulturdepartementet, 2017-09-06.

-Fløttum, K. 2017. Språkets rolle i klimadebatten - i et tverrfaglig perspektiv. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi; 2017-11-02.

-Fløttum, K. & Gjerstad, Ø. 2017. Klimafortellinger: Hva sier egentlig Parisavtalen og

statslederne? Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Bergen, 2017-02-03.

-Fløttum, K. & Tvinnereim, E. 2016. Folk vil bidra til klimakutt. Energi og Klima : Norsk

klimastiftelses nettmagasin 2016.

-Fløttum, K. 2016. Citizens' preferences for tackling climate change. Analysis of their freely

formulated solutions. Sustainable Future - Fundamental Geoscience, Geo-Resources, Hazards and Climate; Norwegian Education and Research Delegation to Brazil, Rio de Janeiro,
2016-09-22 -2016-09-23.

-Fløttum, K. 2016. Et diplomatisk kunststykke. Bergens Tidende 2016-11-05.

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/jjpzo/et-diplomatisk-kunststykke

-Fløttum, K. 2016. Folks preferanser og politikeres prioriteringer i klimaspørsmålet: språklig

harmoni eller disharmoni på veien mot et nullutslippsamfunn?. Arendalsuka; 2016-08-18.

-Fløttum, K. 2014. Hører følelser og klima sammen? Forskningsdagene i Bergen, Forskning

UNG. Foredrag i samarbeid med Maria Sleire, Langhaugen vgs og Jonas Stensvoll, Bergen

Katedralskole, 26.09.2014. Bergen: Universitetet i Bergen.

-Fløttum, K. 2014. Klima, språk og meningsmangfold. Foredrag ved debattkveld «Språkmakt!

Tåketale, desinformasjon eller hersketeknikk?», 22.09.2014. Bergen: Litteraturhuset i Bergen.

-Fløttum, K. 2014. Språkbruk om klima - og fremtid. «Mandagsforedrag» på Bryggens

Museum, 22.09.2014. Bergen: Bryggens Museum. http://www.bymuseet.no/?vis=1251

-Tvinnereim, E., Fløttum, K., Ivarsflaten, E. 2014. Norsk ungdom: Klimaendringene er i stor grad menneskeskapte. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses

nettmagasin 28.05.2014.http://energiogklima.no/kommentar-analyse/norsk-ungdomklimaendringene-er...

-Fløttum, K. 2014. "Klimafortellinger" - et flerstemmig møte mellom helter, skurker, ofre - og

andre. Alumnusdager, 10.05.2014. Bergen: Universitetet i Bergen.

-Fløttum, K. 2014. Ungdom og klima: Optimister og bekymret. Energi og Klima : Norsk

klimastiftelses nettmagasin 29.04.2014. http://energiogklima.no/kommentar-analyse/ungdom-ogklima-optimister-og-b...

-Fløttum, K. 2014. Språk og klima. Sakprosabloggen 21.03.2014. http://sakprosabloggen.no/2014/03/21/kva-granskarsakprosaforskarane-3/

-Fløttum, K. 2014 "Ungdom og klima: Optimister og bekymret", Energi og Klima, Norsk

Klimastiftelses nettmagasin, 29.04.2014

-Fløttum, K. 2013. Språket påvirker klimadebatten. Kronikk, Bergens

Tidende 16.06.2013.http://www.bt.no/meninger/kronikk/Spraket-pavirker-klimadebatten-

2915193.html

Energi og klima, 17.06.2013: http://energiogklima.no/kommentar-analyse/spraket-pavirkerklimadebatten/

-Fløttum, K. 2013. Narration et polyphonie dans le discours climatique. Conférence invitee,

18.04.2013. Caen: Université de Caen Basse-Normandie, Laboratoire CRISCO

-Fløttum, K. 2013. Le changement du climat dans une perspective linguistique et discursive : le cas de documents politiques de l'Afrique du Sud. 16.10.2013. Yaoundé: Université de Yaoundé

-Fløttum, K. 2013. Klimadiskurs - fra enkeltord til fortellinger med ‘helter’, ‘skurker’ og ‘ofre’. 03.09.2013. Bergen: Universitetet i Bergen (VIT212)

-Fløttum, K. 2013. Har språk noe med klima å gjøre? LINGCLIM-prosjektet: Språkanalyse,

spørreundersøkelser og psykologiske eksperiment for å forstå mer av klimadebatten.

04.11.2013. Fagdag for språklærere og rådgivere. Bergen: Universitetet i Bergen

-Fløttum K. 2013 "A narrative and linguistic perspective on Norway´s official climatechange policy – one or several «stories»?" SAMKUL conference 2013-10-22

-Drange,H., Fløttum,K., Rivenes, V., Gjerstad, Ø. 2013 "Hvordan ser Norge ut i 2050", Kronikk Bergens Tidene, 2013-08-29, https://www.bt.no/btmeninger/kronikk/i/5bqyz/hvordan-ser-norge-ut-i-2050

-Fløttum K. 2013 "Forvirrende klimadebatt, varierende engasjement og språkets rolle,

KRAFTKOM conference, Energi Norge, 2013-08-28

-Fløttum, K. 2013 "Hvordan påvirkes vi av ordene deres" (interview with Haugesund

Avis) Haugesund avis 2013-08-12

-Fløttum, K. 2013. ”Hva har språk med klima å gjøre?” (Presentasjon av LINGCLIM-prosjektet). Kursdag for lærere i vgs, Hordaland, Energi for framtida – i norsk, samfunnsfag og naturfag. Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Bergen, 2013-03-14.

-Fløttum, K. 2013. ”Hvordan virker ordene – trenger klimadebatten et nytt språk?” Klima på

dagsorden, workshop om klimaformidling, Miljøverndepartementet / Klif, Oslo 2013-01-15.

-Fløttum, K. 2012. ”Forsker på klimaspråkbruk” (Intervju). Bergens Tidende 2012-12-02.

-Fløttum, K., Dahl, T. 2012. “Voices in context. Different Voices, Different Stories: Perspectives on Language Use in Climate Change Text and Talk”. Conference - Voices in context; Bergen, 2012-10-25.

-Fløttum, K. 2012. ”Klimadebattens mange stemmer og fortellinger”. ALUMNITREFF,

Universitetet i Bergen, 2012-08-28.

-Fløttum, K. 2012. ”Har språk og klima noe med hverandre å gjøre?” Fagdag for nye studenter ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen; 2012-08-15.

-Dokken, T. M., Drange, H., Fløttum, K. 2010. ”Hva som sies og formidles, og

hvorfor!” Morgenbladet 2010-05-07.http://www.bjerknes.uib.no/filer/1520.pdf

-Fløttum, K. 2010. ”Klima er ikke det samme som vær” (kronikk). Bergens Tidende 2010-03-

25.http://www.bt.no/meninger/kronikk/Klima-er-ikke-det-samme-som-var-177330...

-Fløttum, K., St. Clair, A. L., Drange, H. 2009. “Bergen kan bidra”. Kronikk, Bergens

Tidende 2009-07-02.http://www.bt.no/meninger/kronikk/Bergen-vil-bidra-1927061.html

Fransk grammatikk, (tekst-)lingvistikk, lingvistisk polyfoni, diskursanalyse. 
Vitenskapelig, politisk og klimarelatert diskurs.

2021-23: Nytt studieemne, KLIMA200, tverrfaglig om klimanarrativer, for studenter fra alle fakulteter ved UiB.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Natur og menneske i et språklig klimaperspektiv. Oslo Studies in Language (OSLa). 39-60.
 • Vis forfatter(e) (2021). Climate change lifestyle narratives among Norwegian citizens: A linguistic analysis of survey discourse. European Policy Analysis. 386-404.
 • Vis forfatter(e) (2021). Climate change and lifestyle: people’s expressed motivations to adopt or not adopt a climate-friendly way of life . ASp. 75-94.
 • Vis forfatter(e) (2020). Who cares about Norway's energy transition? A survey experiment about citizen associations and petroleum. Energy Research & Social Science. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2020). Le changement climatique en discours. Cahiers de praxématique.
 • Vis forfatter(e) (2019). Future and climate: representations of the future in French language blogs related to climate change. . Mots: Les langages du politique. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Quelles conceptions du « changement climatique » en France et en Norvège ? . SHS Web of Conferences.
 • Vis forfatter(e) (2017). Verbal–visual harmony or dissonance? A news values analysis of multimodal news texts on climate change. Discourse, Context & Media. 124-131.
 • Vis forfatter(e) (2017). Stories about Climate Change in Political and Survey Discourse. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 21-38.
 • Vis forfatter(e) (2017). Roles of the author and references to other sources. Comparaison - written and oral. . CHIMERA: Romance Corpora and Linguistic Studies. 117-143.
 • Vis forfatter(e) (2017). People's climate change engagement and willingness to act. Tvergastein. 80-90.
 • Vis forfatter(e) (2017). Les voix des jeunes sur le climat, l’environnement et l’énergie. Le discours et la langue. 13-16.
 • Vis forfatter(e) (2017). Climate narratives in different genres. Sakprosa. 1-28.
 • Vis forfatter(e) (2017). Citizens' preferences for tackling climate change. Quantitative and qualitative analyses of their freely formulated solutions. Global Environmental Change. 34-41.
 • Vis forfatter(e) (2016). Young Norwegians and their views on climate change and the future: findings from a climate concerned and oil-rich nation. Journal of Youth Studies. 1128-1143.
 • Vis forfatter(e) (2015). Linguistic and discursive perspectives on the circulation of the climate change discourse . Cahiers de praxématique.
 • Vis forfatter(e) (2015). Explaining topic prevalence in answers to open-ended survey questions about climate change. Nature Climate Change. 744-747.
 • Vis forfatter(e) (2014). Representations of the future in English language blogs on climate change. Global Environmental Change. 213-222.
 • Vis forfatter(e) (2014). Norwegian climate narratives - how many "stories"? A linguistic and discursive analysis of two Norwegian white papers. Sakprosa. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2014). Linguistic mediation of climate change discourse. ASp. 7-20.
 • Vis forfatter(e) (2014). Il y a polyphonie et polyphonie. Arena Romanistica. 7-20.
 • Vis forfatter(e) (2014). IPCC communicative practices: A linguistic comparison of the Summary for Policymakers 2007 and 2013. The LSP Journal - Language for special purposes, professional communication, knowledge management and cognition. 66-83.
 • Vis forfatter(e) (2014). Conceptualisations de la notion du futur dans les blogs portant sur les changements de climat. Revue Française de Linguistique Appliquée. 33-48.
 • Vis forfatter(e) (2014). A linguistic framework for studying voices and positions in the climate debate. Text & Talk. 401-420.
 • Vis forfatter(e) (2013). Voix citées dans le discours sur le changement climatique : comparaison de deux textes journalistiques français et anglais. Arena Romanistica. 54-73.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Role of social justice and poverty in South Africa’s National climate change response white paper. South African journal on human rights. 61-90.
 • Vis forfatter(e) (2013). . "Je vous cite une dernière fois, Monsieur le Président...". Emploi polyphonique des termes d'adresse dans le débat parlementaire. Cahiers de praxématique. 117-131.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Je vous cite une dernière fois, Monsieur le Président...". Emploi polyphonique des termes d'adresse dans le débat parlementaire. Cahiers de praxématique. 117-132.
 • Vis forfatter(e) (2010). A linguistic and discursive view on climate change discourse. ASp. 19-37.
 • Vis forfatter(e) (2000). Polyfoni i Knut Hamsuns novelle "En ærkeskjelm". Polyphonie-linguistique et littéraire. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2000). Le résumé scientifique - texte monophonique ou polyphonique ? Technostyle. 7-30.
 • Vis forfatter(e) (2000). Combining linguistic and literary perspectives on polyphony - a methodological challenge. Polyphonie-linguistique et littéraire. 15-30.
 • Vis forfatter(e) (1999). Typologie textuelle et polyphonie : quelques questions. Tribune : Skriftserie for Romansk institutt, Universitetet i Bergen. 81-96.
 • Vis forfatter(e) (1998). Teksttype og polyfoni. HERMES - Journal of Language and Communication in Business. 59-78.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Klima, språkbruk, motivasjon for handling 2.
 • Vis forfatter(e) (2024). Klima, språkbruk, motivasjon for handling 1.
 • Vis forfatter(e) (2024). Citizens’ preferences for motivating language and argumentation on lifestyle issues in a climate context.
 • Vis forfatter(e) (2023). Å forske på klimanarrativer.
 • Vis forfatter(e) (2023). «Vi prøver, men det er krevende!» Unge stemmer om å endre levemåte i et klimaperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2023). Young citizens’ opinions about and attitudes towards climate change, lifestyle and political influence - research in and outside the classroom.
 • Vis forfatter(e) (2023). The climate communicator’s challenge: What words and arguments motivate citizens to lifestyle change?
 • Vis forfatter(e) (2023). Narrative roles of citizens in the climate “battle”: French survey of people’s opinions on possibilities for and obstacles to climate action.
 • Vis forfatter(e) (2023). Climate change, stories and language.
 • Vis forfatter(e) (2023). CLIMLIFE project.
 • Vis forfatter(e) (2022). Voices on lifestyle in a climate change perspective.
 • Vis forfatter(e) (2022). Unge bergenseres syn på livsstil i et klimaperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2022). Political measures and individual choices of climate friendly behavior.
 • Vis forfatter(e) (2022). Les controverses du changement climatique en France et en Norvège : une analyse thématique et polyphonique.
 • Vis forfatter(e) (2022). De unges holdninger til klima og klimadebatten - med et særlig perspektiv på livsstil .
 • Vis forfatter(e) (2022). Citizens’ motivations for change or no change of lifestyle in a climate perspective .
 • Vis forfatter(e) (2021). Représentation linguistique de l’avenir dans des blogs climatiques francophones.
 • Vis forfatter(e) (2021). People’s expressed motivations for action and change of everyday lifestyle.
 • Vis forfatter(e) (2021). Genre differences, polyphony and role attribution in climate change narratives.
 • Vis forfatter(e) (2021). Citizen opinions about authorities’ (lack of) facilitation of climate-friendly lifestyle choices.
 • Vis forfatter(e) (2020). The climate change issue in a linguistic / discursive perspective.
 • Vis forfatter(e) (2020). Il y a héros et héros: la construction de rôles narratifs dans quelques genres du discours portant sur le changement climatique.
 • Vis forfatter(e) (2019). The influence of worldviews on the recollection and communication of climate change narratives.
 • Vis forfatter(e) (2019). Recollecting climate change narratives: The role of worldviews.
 • Vis forfatter(e) (2019). Perspectives linguistiques sur les discours portant sur le changement climatique.
 • Vis forfatter(e) (2019). Norwegian citizens’ associations with “oil and gas”, “energy” and “transition”.
 • Vis forfatter(e) (2019). Norwegian citizens' associations with "oil and gas", "energy" and "transition".
 • Vis forfatter(e) (2019). Methodological approaches in the LINGCLIM group – various genres of climate change discourse.
 • Vis forfatter(e) (2019). Le discours portant sur le changement climatique dans trois perspectives polyphoniques .
 • Vis forfatter(e) (2019). Individuals’ opinions about lifestyle in a climate change perspective.
 • Vis forfatter(e) (2019). How worldviews shape the recollection and communication of climate change narratives.
 • Vis forfatter(e) (2019). How people recollect and communicate climate change narratives: The role of worldviews.
 • Vis forfatter(e) (2019). Climate change narratives and worldviews: A role of constructive memory.
 • Vis forfatter(e) (2019). Climate change discourse in a linguistic and cross-disciplinary perspective.
 • Vis forfatter(e) (2018). What conceptions of “climate change” in France and in Norway? Results of two surveys.
 • Vis forfatter(e) (2018). Une perspective linguistique et multidisciplinaire sur le discours du changement climatique.
 • Vis forfatter(e) (2018). Parlons du climat. Regards croisés France – Norvège.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ordenes meningspotensial og innramming – hvilke ord kan eller skal man velge i klimaspørsmålet?
 • Vis forfatter(e) (2018). Narrative analysis of discourse of environmental and climate change.
 • Vis forfatter(e) (2018). Motivated reconstruction of memory: How worldviews shape the recollection and communication of climate change narratives.
 • Vis forfatter(e) (2018). Language and climate action – conceptions and expressions of responsibility and obligation.
 • Vis forfatter(e) (2018). Images de l'avenir dans une perspective environnementale et climatique.
 • Vis forfatter(e) (2018). Climate change as a corporate strategy issue A discourse analysis of three climate reports .
 • Vis forfatter(e) (2017). The role of language in the climate change issue – a cross-disciplinary initiative.
 • Vis forfatter(e) (2017). Språkets rolle i klimadebatten - i et tverrfaglig perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norwegian citizens' conception of energy and energy transition.
 • Vis forfatter(e) (2017). Negation in survey discourse about climate change.
 • Vis forfatter(e) (2017). Langage et climat.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvordan brukes språket til å formidle ulike aktørers tanker, holdninger og politikk om klimautfordringene?
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvilke "fortellinger" hører vi i klimadebatten, hvilke aktører finner vi? Hva tenker folk flest om klimaspørsmålet og eventuelle løsninger?
 • Vis forfatter(e) (2017). Citizens’ stories about climate change solutions.
 • Vis forfatter(e) (2017). Associations évoquées par le phénomène non observable du climat en France et en Norvège.
 • Vis forfatter(e) (2017). A linguistic and methodological view on open-ended questions and Structural Topic Modelling.
 • Vis forfatter(e) (2016). “Citizens’ stories on climate change and solutions”.
 • Vis forfatter(e) (2016). Genres of climate change narratives.
 • Vis forfatter(e) (2016). From thinking about climate change to willingness of action.
 • Vis forfatter(e) (2016). Citizens' preferences for tackling climate change. Analysis of their freely formulated solutions.
 • Vis forfatter(e) (2015). The LINGCLIM Project – an overview.
 • Vis forfatter(e) (2015). The IPCC narrative(s) - themes, actors and storylines.
 • Vis forfatter(e) (2015). RECHERCHES LEXICO-SEMANTIQUES SUR UN GRAND CORPUS DE BLOG LIES AUX QUESTIONS DU CLIMAT ET DE L'ENVIRONNEMENT.
 • Vis forfatter(e) (2015). Når ungdom er med på å påvirke forskningen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Klimadebatten: mange stemmer og mange budskap.
 • Vis forfatter(e) (2015). Folks formuleringer om klima.
 • Vis forfatter(e) (2015). En lingvistisk tilnærming til studien av (politiske) narrativer.
 • Vis forfatter(e) (2015). Climate Change Narratives and People's Worldviews.
 • Vis forfatter(e) (2015). Academic discourse in the double perspective of discipline and language.
 • Vis forfatter(e) (2014). What do we talk about when we talk about climate change? Explaining topic prevalence in open-ended survey answers.
 • Vis forfatter(e) (2014). Språkets rolle i klimautfordringene. Lingvistiske og tverrvitenskapelige problemstillinger.
 • Vis forfatter(e) (2014). Språkets rolle i klimadebatten.
 • Vis forfatter(e) (2014). Språkbruk i klimadebatten – hvordan språket konstruerer ulike fortellinger.
 • Vis forfatter(e) (2014). Representation of future perspectives related to climate change in the blogosphere.
 • Vis forfatter(e) (2014). Linguistic representations and interpretations of climate change discourse.
 • Vis forfatter(e) (2014). Les voix des jeunes portant sur le climat, l’environnement, l’énergie – et l’avenir.
 • Vis forfatter(e) (2014). Le rôle du langage dans le débat sur le changement climatique.
 • Vis forfatter(e) (2014). Le projet LINGCLIM – et quelques approches et résultats.
 • Vis forfatter(e) (2014). IPCC's representations of uncertainty/certainty in a linguistic and discursive perspective.
 • Vis forfatter(e) (2014). De la réfutation à la description : la négation comme outil rhétorique dans le discours sur les changements climatiques.
 • Vis forfatter(e) (2014). Converging or diverging messages? Verbal and visual representations of climate change in two British newspapers reporting on the IPCC’s 5th Assessment Report.
 • Vis forfatter(e) (2014). Climate change discourse.
 • Vis forfatter(e) (2014). Climate Change Policies: how do governments linguistically construct their agendas? The case of South-African and Norwegian White Papers.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nasjonale og europeiske stemmer i Europaparlamentet.
 • Vis forfatter(e) (2013). Narration et polyphonie dans le discours climatique.
 • Vis forfatter(e) (2013). Mediation of climate change.
 • Vis forfatter(e) (2013). L’idéal d’objectivité journalistique dans le débat climatique : la relation entre l’auteur et les voix externes.
 • Vis forfatter(e) (2013). Le changement du climat dans une perspective linguistique et discursive : le cas de documents politiques de l'Afrique du Sud.
 • Vis forfatter(e) (2013). La circulation du discours portant sur le changement climatique : perspectives linguistiques et discursives.
 • Vis forfatter(e) (2013). Klimadiskurs - fra enkeltord til fortellinger med ‘helter’, ‘skurker’ og ‘ofre’.
 • Vis forfatter(e) (2013). Communicating 'wicked problems' at the interface between science and politics: the example of climate change.
 • Vis forfatter(e) (2013). A narrative and linguistic perspective on Norway's official climate change policy - one or several "stories"?
 • Vis forfatter(e) (2012). Voices in context.
 • Vis forfatter(e) (2012). Variation of academic voices across disciplines and cultures.
 • Vis forfatter(e) (2012). The role of social justice and poverty in South Africa’s climate change "White paper” - linguistic and discursive analysis.
 • Vis forfatter(e) (2012). Présentation du projet et du corpus KIAP.
 • Vis forfatter(e) (2012). Do words matter? On the Role of Language in the Construction, Circulation and Reception of Climate Knowledge.
 • Vis forfatter(e) (2012). Different voices and different stories: a linguistic and discursive perspective on climate change discourse.
 • Vis forfatter(e) (2012). Believers, sceptics and deniers: Voices and positions in the climate debate.
 • Vis forfatter(e) (2011). Représentation de voix scientifiques dans le discours politique : le cas du changement climatique.
 • Vis forfatter(e) (2011). Nominal terms of address in EU-parliamentary French debate. Polyphony and Argumentation.
 • Vis forfatter(e) (2011). Consensus versus diversité : un regard sur le débat du changement climatique.
 • Vis forfatter(e) (2011). Climate change discourse in a narrative perspective.
 • Vis forfatter(e) (2011). COP 15 et les espérances brisées au Parlement européen.
 • Vis forfatter(e) (2011). A macro- and micro-linguistic analysis of the South-African Green paper "National Climate Change Response".
 • Vis forfatter(e) (2010). The Place of National Origin versus European Mission in EU Presidency Speeches.
 • Vis forfatter(e) (2010). Science and politics in discourse. Examples: IPCC Summary for policymakers (2007) and ACCESS position paper (2009).
 • Vis forfatter(e) (2010). Mélange de voix dans le discours des Présidents de l’Union européenne.
 • Vis forfatter(e) (2010). Mélange de voix dans le Parlement européen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Klimanarrativer i et språklig og diskursivt perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2010). Framing research on development impacts of climate change narratives.
 • Vis forfatter(e) (2010). Diversité discursive au Parlement européen - la place de "l'Europe" vs "le national" vs "le moi” AND/ET Les narratifs du changement de climat - entre discours scientifique et politique.
 • Vis forfatter(e) (2010). Climate change discourse: Scientific claims in a policy setting.
 • Vis forfatter(e) (2010). Climate change discourse - Scientific claims in a policy setting.
 • Vis forfatter(e) (2010). Climate change - from scientific papers to multivoiced narratives.
 • Vis forfatter(e) (2010). Between science and politics: a linguistic and discursive view on climate discourse.
 • Vis forfatter(e) (2009). Études contrastives du discours de recherche en anglais, en français et en norvégien.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kulturell identitet og akademiske stemmer i et tverrfaglig/flerfaglig og flerspråklig perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hybridité politique, culturelle et discursive dans le Parlement européen.
 • Vis forfatter(e) (2009). EU discourse ­– a linguistic approach to a multivoiced arena.
 • Vis forfatter(e) (2009). Cultural identities and academic voices in a cross-disiplinary and cross-linguistic perspective.
 • Vis forfatter(e) (2008). Voix européennes et voix nationales dans le discours politique de l'Union européenne.
 • Vis forfatter(e) (2008). Standardisation versus diversification dans les écrits scientifiques : une perspective comparative de langue et de discipline.
 • Vis forfatter(e) (2008). Doctoral training – supervision – internationalisation.
 • Vis forfatter(e) (2007). Polyphony in speeches by Tony Blair.
 • Vis forfatter(e) (2007). Authorial presence in research articles (KIAP project) – the case of the French pronoun ’on’.
 • Vis forfatter(e) (2007). Argumentation through author presence and polyphony in the genre of the research article.
 • Vis forfatter(e) (2006). Texte, contexte et interdisciplinarité.
 • Vis forfatter(e) (2006). Snapshots from the KIAP project.
 • Vis forfatter(e) (2006). Construire et analyser un corpus d'articles scientifiques : l'exemple du Corpus KIAP (www.uib.no/kiap).
 • Vis forfatter(e) (2006). Blair speeches in a polyphonic perspective. NOTs and BUTs in visions on Europe.
 • Vis forfatter(e) (2006). Blair speeches in a polyphonic perspective.
 • Vis forfatter(e) (2005). The typical research article - does it exist?
 • Vis forfatter(e) (2005). Norsk vitskapleg språkbruk i kontrast til engelsk og fransk.
 • Vis forfatter(e) (2005). Les "personnes" dans le discours scientifique: le cas du pronom ON.
 • Vis forfatter(e) (2005). La polyphonie linguistique et le défi de l�analyse discursive - exemples tirés du discours scientifique.
 • Vis forfatter(e) (2005). Introduction � diaphonique � à la ScaPoLine - théorie SCAndinave de la POlyphonie LINguistiquE.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fra problemstilling via korpus til nye problemstillinger.Om KIAP-prosjektets bruk av korpus i studiet av sjangeren vitenskapelig artikkel.
 • Vis forfatter(e) (2005). Forfattermanifestasjon i vitenskapelige artikler. Om KIAP�prosjektet - en flerspråklig og flerdisiplinær studie.
 • Vis forfatter(e) (2005). Application de la théorie scandinave de la polyphonie linguistique (ScaPoLine) sur un corpus d�articles scientifiques.
 • Vis forfatter(e) (2004). The expression of "results" in scientific discourse - a cross-linguistic and cross-disciplinary analysis.
 • Vis forfatter(e) (2004). MOI et AUTRUI dans le discours scientifique.
 • Vis forfatter(e) (2004). KIAP-korpuset: Om utvikling og bruk av et flerspråklig og flerdisiplinært korpus av vitenskapelige artikler.
 • Vis forfatter(e) (2004). Individual linguistic variation and possibilities for academic self-hood.
 • Vis forfatter(e) (2003). Traces of others in research articles: the citation cluster.
 • Vis forfatter(e) (2001). A propos de QUANT À et EN CE QUI CONCERNE.
 • Vis forfatter(e) (2000). Språklig og litterær polyfoni - en tverrvitenskapelig tilnærming.
 • Vis forfatter(e) (2000). La dimension énonciative dans les typologies textuelles.
 • Vis forfatter(e) (2000). De la phrase au texte : un pas en arrière ou une perspective prometteuse pour la linguistique textuelle ?
 • Vis forfatter(e) (2000). De la phrase au texte : un pas en arrière ou une perspective prometteuse pour la linguistique textuelle ?
 • Vis forfatter(e) (2000). 1. La structuration informative - de la phrase au texte, 2. La polyphonie linguistique - introduction et applications, 3. Le résumé d'articles scientifiques - aspects énonciatifs.
 • Vis forfatter(e) (1999). Theme Markers in French.
 • Vis forfatter(e) (1999). Setningstema og teksttema (eksempler fra fransk).
 • Vis forfatter(e) (1998). Linguistic polyphony - an introduction and some applications.
 • Vis forfatter(e) (1998). Le discours rapporté dans l'éditorial.
 • Vis forfatter(e) (1997). The Editorial - a heterogeneous genre.
 • Vis forfatter(e) (1997). QUANT À - thématisateur et focalisateur.
 • Vis forfatter(e) (1997). Lingvistisk polyfoni.
 • Vis forfatter(e) (1997). Cohérence textuelle et polyphonie.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2017). The role of language in the climate change debate. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2013). Speaking of Europe. Approaches to complexity in European political discourse. John Benjamins Publishing Company.
 • Vis forfatter(e) (2010). Quo Vadis, Europe? Vydavatelstvo Ekonom.
 • Vis forfatter(e) (2007). Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse. Cambridge Scholars Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2003). Academic discourse. Multidisciplinary approaches. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Nova Science Publishers.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Manuskriptsamling til felles avhandlingsseminar for språk og litteratur. Det historisk-filosofiske fakultet. Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte publikasjoner:
BØKER

 • Fløttum, K. (Ed.) 2017. The role of language in the climate change debate. New York/ London, Routledge.
 • Fløttum, K. (Ed.) 2013. SPEAKING OF EUROPE. Approaches to complexity in European political discours. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company
 • Fløttum, K., Jonasson, K., Norén, C. 2007. ON – pronom à facettes. Bruxelles, Duculot-De Boeck.
 • Fløttum, K. (Ed.) 2007. Language and discipline perspectives on academic discourse. London, Cambridge Scholars Publishing.
 • Fløttum, K., T. Dahl & T. Kinn. 2006. Academic Voices – across languages and disciplines. Amsterdam, John Benjamins Publishers.
 • Nølke, H., K. Fløttum & C. Norén 2004: ScaPoLine. La théorie scandinave de la polyphonie linguistique. Paris, Kimé.
 • Fløttum, K. & F. Rastier (Eds.) 2003: Academic discourse. Multdisciplinary approaches. Oslo, Novus.
 • Andersen, Ø., Fløttum, K. & T. Kinn (red.). 2000. Menneske, språk og fellesskap. Oslo, Novus.
 • Fløttum, K. 1990. La nature du résumé scolaire. Analyse formelle et informative. Oslo/Paris, Solum Forlag/Didier Erudition.

ARTIKLER (utvalg)

- Fløttum, K., Dahl, T., Scheurer, J. 2024. ‘Trying (hard), but it’s difficult’: Youth voices on lifestyle matters in a climate perspective. In: Svendsen, B. A., Jonsson, R. (Eds), The Routledge Handbook on Language & Youth Culture. London and New York, Routledge. 
https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Language-and-Youth-Culture/Svendsen-Jonsson/p/book/9780367764142

-Elgesem, D., Knudsen, E., Fløttum, K. 2024. The Impact of Climate Change on Lifestyle Journalism. Journalism Studies, DOI: 10.1080/1461670X.2023.2299463

-Gjerstad, Ø., Fløttum, K. 2022. From Descriptive to Normative Climate Change Narratives: Theoretical and Methodological Challenges. Oxford University Press: Oxford Research Encyclopedia of Climate Science. DOI: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228620.013.857.

- Andersen, I., Fløttum, K. 2022. “Adults who fail the next generations and children who refuse to give up”: The story about climate change as a battle between the generations. In: Höllein, D. & Wieders-Lohéac, A. Fridays for Future Überblick und Geschichte /  Fridays for Future Overview and history. Narr Francke Attempto Verlag. Germany: Tübingen.

-Fløttum, K., Dahl, T., Scheurer, J. (forthcoming 2022) ‘Trying (hard), but it’s difficult’: Youth voices on lifestyle matters in a climate perspective. In: Svendsen, B. A., Jonsson, R. (Eds), Routledge Handbook on Language & Youth Culture.

-Fløttum, K., Dankel, D.J., Skiple, J.K. 2022. The Sustainable Development Goals — Sensible Initiative or Just Nonsense? An Investigation of Norwegian Citizens’ Knowledge and Attitudes. Sustainability 2022, 14(7), 4305; https://doi.org/10.3390/su14074305.
-Fløttum, K., Gjerstad, Ø., Badiang Oloko, F. 2022. De la polyphonie linguistique à la polyphonie discursive : un chemin à trois étapes. Cahiers de praxématique, 76, DOI: https://doi.org/10.4000/praxematique.7413.
-Gjerstad, Ø., Fløttum, K. 2021. Climate change lifestyle narratives among Norwegian citizens: A linguistic analysis of survey discourse. European Policy Analysis 2021;7(Suppl. 2):386–404. DOI: 10.1002/epa2.1122.
-Fløttum, K., Gjerstad, Ø., Skiple, J.K. 2021. Climate change and lifestyle: people’s expressed motivations to adopt or not adopt a climate-friendly way of life. ASp 2021 (79), 75-94.
-Andersen, G., Fløttum, K., Carbou, G., Gjesdal, A.M. 2021. People’s Conceptions and Valuations of Nature in the Context of Climate Change. Environmental Values. DOI: 10.3197/096327121X16328186623850.
-Fløttum, K., Gjerstad, Ø., Gjesdal, A.M. 2021. Natur og menneske i et språklig klimaperspektiv. Oslo Studies in Language (OSLa), 12(1), 39-60.

 • Fløttum, K. 2020. Le changement climatique en discours. Cahiers de praxématique 73
 • Fløttum, K., Gjerstad, Ø., Badiang Oloko, F. 2020. Les voix dans le discours climatique : essai d’une combinaison de la polyphonie avec l’analyse de contenu, l’analyse narrative et l’analyse rhétorique. Cahiers de praxématique 73.
 • Falck, R.L., Fløttum, K., Gjerstad, Ø. 2020. Expressing one’s conceptions of lifestyle in a climate perspective. Cahiers de praxématique 73.
 • Bremer, Scott; Johnson, Eleanor; Fløttum, Kjersti; Kverndokk, Kyrre; Wardekker, Arjan; Krauss, Werner. 2020. Portrait of a climate city: How climate change is emerging as a risk in Bergen, Norway. Climate Risk Management 2020 (29)
 • Dahl, T., Fløttum, K. 2020. Climate change from a corporate perspective: a case study of the linguistic representation of the energy transition by the fossil fuel companies Total and Equinor. Cahiers de praxématique 73.
 • Tvinnereim, E., Lægreid, O. M., Fløttum, K. 2020. Who cares about Norway's energy transition? A survey experiment about citizen associations and petroleum. Energy Research & Social Science 2020, 62:101357, 1-10.
 • Dahl, T., Fløttum, K. 2019. Climate change as a corporate strategy issue. A discourse analysis of three climate reports from the energy sector. Corporate Communications: An International Journal, 24(3) 499-514. DOI 10.1108/CCIJ-08-2018-0088
 • Fløttum, K., Gjerstad, Ø., Gjesdal, A.M. 2019. Avenir et climat : représentations de l’avenir dans des blogs francophones portant sur le changement climatique. MOTS. Les langages du politique, 119, 33-50.
 • Fløttum, K. 2018. Quelles conceptions du « changement climatique » en France et en Norvège ? Résultats de deux enquêtes. SHS Web of Conferences 46, 01010 (2018) https://doi.org/10.1051/shsconf/20184601010
 • Fløttum, K. 2017. Les voix des jeunes sur le climat, l’environnement et l’énergie. Le discours et la langue 8(2), 13-26.
 • Tvinnereim, E., Fløttum K., Gjerstad, Ø., Johannesson, M.P., Nordø, Å. D. (2017, in press). Citizens' preferences for tackling climate change. Quantitative and qualitative analyses of their freely formulated solutions. Global Environmental Change.
 • Fløttum, K. 2017. Language and climate change. In: Fløttum, K. (Ed.) The role of language in the climate change debate. New York/London: Routledge, 1-10.
 • Fløttum, K. 2017. Willingness of action. In: Fløttum, K. (Ed.) The role of language in the climate change debate. New York/London: Routledge, 113-129.
 • Fløttum, K., Drange, H. 2017. The Paris COP21 agreement – obligations for 195 countries. In: Fløttum, K. (Ed.) The role of language in the climate change debate. New York/London: Routledge, 130-148.
 • Jones, M. D., Fløttum, K., Gjerstad, Ø. 2017. Stories about climate change: The influence of language on Norwegian public opinion. In: Fløttum, K. (Ed.) The role of language in the climate change debate. New York/London: Routledge, 49-68.
 • Fløttum, K. 2017. Fra usynlig til synlig samfunnsrelevans: Noen eksempler og forslag til tiltak. Nytt Norsk Tidsskrift 34(1), 58-64.
 • Fløttum, K. 2016. Linguistic Analysis Approaches for Assessing Climate Change Communication. In: Climate Science: Oxford Research Encyclopedias. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228620.013.488
 • Fløttum, K., Gjerstad, Ø. 2016. Narratives in climate change discourse. WIREs Climate Change 2017, 8:e429. doi: 10.1002/wcc.429

 • Fløttum, K., Dahl, T., Rivenes, V. 2016. Young Norwegians and their views on climate change and the future: Findings from a climate concerned and oil rich nation. Journal of Youth Studies, 19 (8), 1128-1143. http://dx.doi.org/10.1080/13676261.2016.1145633

 • Fløttum, K., Gasper, D., StClair, Asun Lera. 2016. Synthesizing a Policy-Relevant Perspective from the Three IPCC “Worlds” – a comparison of topics and frames in the SPMs of the Fifth Assessment Report. Global Environmental Change (38), 118-129. Doi: 10.1016/j.gloenvcha.2016.03.007

 • Tvinnereim, E., Fløttum, K. 2015.Explaining topic prevalence in answers to open-ended survey questions about climate change.Nature Climate Change. 5, 744-747. DOI 10.1038/nclimate2663.
   
 • Fløttum, K. 2015. Perspectives linguistiques et discursives sur la circulation du discours portant sur le changement climatique. Cahiers de praxématique 2015 (63). DOI : 10.4000/praxematique.2387
   
 • Fløttum, K., Espeland, T. J. 2014. Norske klimanarrativer – hvor mange “fortellinger”? En lingvistisk og diskursiv analyse av to norske stortingsmeldinger. SAKPROSA 6(4), 1-18. 
 • Fløttum, K., Dahl, T. 2014. IPCC communicative practices: A linguistic comparison of the Summary for Policymakers 2007 and 2013. The LSP Journal - Language for special purposes, professional communication, knowledge management and cognition 5(2), 66-83.

 • Fløttum, K. 2014. La narrativisation, trait unificateur des genres du discours climatique ? In: Michèle Monte & Gilles Philippe (Eds), Genres & textes. Déterminations, évolutions, confrontations. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 239-252.

 • Fløttum, K. 2014. La circulation de voix dans le débat sur le changement climatique : reportages de la COP 17 dans la presse française. In: Sullet-Nylander, F. et al. Discours rapporté, genre(s) et médias. Stockholm: Romanica Stockholmiensia, ISBN 978-91-87355-18-9, 91-104.

 • Fløttum, K., Ly, A. (2014). Le sommet sur le changement climatique de Copenhague en 2009 et les espérances brisées au Parlement européen. In: INTERPRETER L'EVENEMENT. Aspects linguistiques, discursifs et sociétaux. Limoges: Lambert-Lucas 2014 ISBN 978-2-35935-108-8. s. 155-163

 • Fløttum, K., Gjesdal, A.M., Gjerstad, Ø., Koteyko, N., & Salway, A. (2014). Representations of the future in English language blogs on climate change. Global Environmental Change, 29, 213-222.

 • Dahl, T., Fløttum, K.. 2014. A linguistic framework for studying voices and positions in the climate debate. Text & Talk 34 (4), 401-420.

 • Fløttum, K., Norén, C. 2013. "Je vous cite une dernière fois, Monsieur le Président...". Emploi polyphonique des termes d'adresse dans le débat parlementaire. Cahiers de praxématique, 57-2011, 117-131. Presses universitaires de la Méditerranée.ISBN 978-2-36781-029-4

 • Fløttum, K. 2013. Speaking of and within the EU. In: Fløttum, K. (ed.), Speaking of Europe. Approaches to complexity in European political discourse. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1-18
 • Fløttum, K. 2013. Représentation linguistique d'incertitude dans le discours du changement climatique. In: Norén, C., Jonasson, K., Nølke, H., Svensson, M. (eds.), Modalité, évidentialité et autres friandises langagières. Bern: Peter Lang, 135-150.
   
 • Fløttum, K., Dahl, T., Didriksen, A. A., Gjesdal, A. M. 2013. KIAP – reflections on a complex corpus. Bergen Language and Linguistic Studies, 137-150
 • Fløttum, K., Gjerstad, Ø. 2013. The Role of social justice and poverty in South Africa’s National climate change response white paper. In: South African Journal on Human Rights, 1, 61-90.

 • Fløttum, K. 2013.Narratives in Reports about Climate Change. In: Gotti, Maurizio; Guinda, Carmen Sancho (eds.), Narratives in Academic and Professional Genres. Bern: Peter Lang Publishing Group, p. 277-292

 • Fløttum, K., Gjerstad, Ø. 2013. Arguing for climate policy through the linguistic construction of Narratives and voices: the case of the South-African green paper “National Climate Change Response”. ClimaticChange 118 (2), 417-430. DOI: 10.1007/s10584-012-0654-7.

 • Fløttum, K. 2012. Voix scientifiques dans le débat politique sur le changement climatique. Actes du XVIIIe congrès des romanistes scandinaves/Actas del XVIII congreso de romanistas escandinavos, Romanica Gothoburgensia, http://hdl.handle.net/2077/30607

 • Fløttum, K. 2012. Variation of stance and voice across cultures. In: Hyland, K. ; Guinda, C. S. (eds), Stance and Voice in Written Academic Genres. London: Palgrave Macmillan, 218-231
 • Fløttum, K., Dahl, T. 2012 Different contexts, different "stories"? A linguistic comparison of two development reports on climate change. Language & Communication 32, 14-23.
 • Fløttum, K. Linguistic and discursive perspectives on climate change knowledge. Planet Under Pressure; London, 2012-03-26 - 2012-03-29
 • Fløttum, K., Dahl, T. 2011. Climate change discourse: scientific claims in a policy setting, Fachsprache 3-4, 205-219.
 • Dahl, Trine; Fløttum, Kjersti. 2011. Wrong or Just Different? How Existing Knowledge Is Staged to promote New Claims in English Economics and Linguistics Articles. In: Salager-Meyer, Francoise; Lewin, Beverly A. (Eds.), Crossed Words: Criticism in Scholarly Writing. Bern: Peter Lang Publishing Group, s. 257-282
 • Fløttum, K. 2010. A linguistic and discursive view on climate change discourse. Asp-Revue du GERAS, 58, 19-37.
 • Fløttum, K. 2010. EU discourse: Polyphony and unclearness. Journal of Pragmatics 2010, 42(4),990-999
 • Fløttum, K. 2010. Une perspective comparative de langue et de discipline sur les écrits scientifiques: standardisation versus diversification. In: Defays, Jean-Marc; Englebert, Annick (Eds), Principes et typologie des discours universitaires, Tome 1. Paris: L’Harmattan, 49-57.

 • Fløttum, K.; Gjerstad, Ø. 2010. Diversité de voix dans le discours politique de l'Union européenne. In: Colas-Blaise, Marion; Kara, Mohammed; Perrin, Laurent; Petitjean, André (Eds), La question polyphonique ou dialogique en sciences du langage. : Université Paul Verlaine-Metz, 321-338.

 • Fløttum, K. 2010. Linguistically marked cultural identity in research articles. In: Garzone, Giuliana; Archibald, James (Eds) Discourse, Identities and Roles in Specialized Communication. Bern: Peter Lang Publishing Group, 267-280.

 • Fløttum, K.; Vold, Eva Thue; 2010. L'éthos auto-attribué d'auteurs-doctorants dans le discours scientifique. LIDIL (Linguistique appliquée et didactique des langues), 41, 41-58.

 • Fløttum, Kjersti; Stenvoll, Dag 2009. Blair speeches in a polyphonic perspective: NOTs and BUTs in visions on Europe. Journal of Language and Politics, 8(2), 269-286
 • Fløttum, K. 2008. Profil d'un auteur scientifique coopératif. In Birkelund, Hansen, Norén: L'énonciation dans tous ses états. Bern: Peter Lang, 277-290.
 • Fløttum, K., Halvorsen, T., Myklebust, J. P., Nyhagen, A. 2008. Internationalising the PhD: a case Study from the University of Bergen.
  In: Internationalisation of European Higher Education. An EUA/ACA Handbook. Berlin: Raabe academic publishers, Part D, 1-24.
 • Fløttum, K. 2007. Traces of others in research articles: The citation cluster. In Ahmad, Khurshid and Rogers, Margaret (Eds), Evidence-based LSP. Translation, Text, and Terminology. Bern: Peter Lang, 211-227.

 • Fløttum, K., Dahl, T., Kinn, T., Gjesdal, A. M., Vold, E. T. 2007. Cultural Identities and Academic Voices. In Fløttum, Kjersti (Ed), Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 14-39.

 • Fløttum, K. 2006. En språklig analyse av norsk medisinsk prosa. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 126 (1), 65-68.
 • Fløttum, K. 2005. The self and the others – polyphonic visibility in research articles. International Journal of Applied Linguistics, 15 (1), 29 –44.
 • Fløttum, K. 2005. MOI et AUTRUI dans le discours scientifique : l’exemple de la négation NE...PAS. In : J. Bres, P.P. Haillet, S. Mellet, H. Nølke, L. Rosier (éds.), Dialogisme, polyphonie: approches linguistiques. Bruxelles: De Boeck-Duculot, 323-337.
 • Fløttum, K. 2004. Ilots textuels dans Le temps retrouvé de Marcel Proust”. In: J. M. Lopez-Munoz, S. Marnette & L. Rosier (eds.), Le discours rapporté dans tous ses états. Paris: L'Harmattan, 121–130.
 • Fløttum, K. 2003. A propos de QUANT À et EN CE QUI CONCERNE. In : B. Combettes, C. Schnedecker, & A. Theissen (éds), Ordre et distinction dans la langue et le discours. Paris: Champion, 185–202.
 • 2020-2023: Living with climate change:  motivation and action for lifestyle change (CLIMLIFE), cross-disciplinary project, funded by RCN, head of project, with Dag Elgesem, Endre Tvinnereim, Helge Drange, Øyvind Gjerstad (UiB) and Trine Dahl (NHH). 
  https://www.uib.no/en/rg/lingclim/139228/climlife
   
 • 2020-2023: 2O2CM-project: Overcoming Obstacles and Disincentives to Climate Change Mitigation: A cross-cutting approach by human and social sciences. Funded by The Joint Programming Initiative  “Connecting Climate Knowledge for Europe” (JPI Climate), including Research Council of Norway.  Co-head with Øyvind Gjerstad of Norwegian part; collaboration with Belgian and French partners. https://change4climate.eu/
   
 • 2018-2021 Changing Nature: A lexical and argumentative analysis of public debates on nature, mentor of project, headed by Ass. Professor Anje Müller Gjesdal, collaboration with Université de Bordaux for comparison Norway-France, financed by SAMKUL/Research Council of Norway
 • 2018-2022 COST project CA 17132: “European network for Argumentation and Public PoLicY analysis” (APPLY), member of Mangament Committee Norway

 • 2016-2019 Pathways to energy transition, University of Bergen (“Akademiaavtalen”), cross-disciplinary, head of WP2 “Norwegians’ conception of energy and energy transition”

 • 2013-2016/17 LINGCLIM project - developed in LINGCLIM research group 2018-
  https://www.uib.no/en/project/lingclim

  LINGUISTIC REPRESENTATIONS OF CLIMATE CHANGE DISCOURSE AND THEIR INDIVIDUAL AND COLLECTIVE INTERPRETATIONS
  (Financed by SAMKUL-programme, Research Council of Norway)
  Head of project: Professor Kjersti Fløttum, Department of Foreign Languages, University of Bergen (UiB)
  Project members: Professor Trine Dahl, Department of Professional and Intercultural Communication, NHH Norwegian School of Economics, Professor Gisela Böhm, Department of Psychosocial Science, UiB, Professor Helge Drange, Geophysical Institute, UiB/Bjerknes Centre for Climate Research, Associate Professor Elisabeth Ivarsflaten, Department of Comparative Politics, UiB, Professor/Deputy Director Marianne Ryghaug, Department of interdisciplinary studies of culture/Center for Sustainable Energy Studies (CenSES), Norwegian University of Science and Technology (NTNU).
  Collaboration with Uni Computing (Uni Research).

  Summary
  Climate change has in recent years moved from being mainly a physical phenomenon to being simultaneously a social, cultural and political phenomenon. At present, both individual and collective attitudes and behaviour seem an equally serious challenge in the climate issue as scientific knowledge of the phenomenon itself, and in this, language and communication are crucial. Language not only reflects and expresses, but also influences attitudes and behaviour, and thus constitutes a vital component of the cultural prerequisites underlying societal development. The overarching question of LINGCLIM is to what extent and in what way language matters in climate change interpretations.

  The primary objectives are to
  (1) generate new and integrated knowledge about the role of language in climate discourse through developing an innovative multidisciplinary methodology including an opinion survey and a psychological experiment in addition to comprehensive linguistic and discursive analyses;
  (2) investigate climate discourse in a micro-analysis focusing on specific linguistic features, and in a macro-analysis based on contextual factors established through the multidisciplinary approach;
  (3) explore the role of the perspectives of ”gloom-and-doom” vs. ”opportunities-in-a new-sustainable-society”.

  We investigate to what extent instances of climate discourse may be described through a narrative structure with up to five components and a number of potential actors (victims, villains, heroes).
  Three major challenges to be handled are to
  (1) identify relevant contextual factors to be integrated in the analysis to understand the role of the components and actors in the narrative structure;
  (2) identify explicit and hidden voices in climate discourse as well as identify what actors they represent;
  (3) unveil the relationship between linguistic representations and psychological factors such as people’s attitudes, beliefs and responses to climate change.
 • 2012: Different voices, different stories? Perspectives on language use in climate change text and talk (SAMKUL, Forskningsrådet)

 • 2009–12 CLIMATE NARRATIVES. Interdisciplinary project on ”Climate Change Discourse, Rights, and the Poor: Scientific Knowledge, International Political Discourse, and Local Voices” (NORGLOBAL; Research Council of Norway)

 • 2008-2012: EURLING - Understanding linguistic complexity in political discourse: Interdisciplinary analyses of texts on European integration.
  Tverrfaglig prosjekt startet i 2005 (under navnet EURUN), med finansiering gjennom Meltzerfondet, strategiske midler fra Det humanistiske fakultet og fra UiB sentralt.
  I samarbeid med Sandra Halverson, Kjetil Henjum, Øivin Andersen, Sissel Rosland, Jens Kjeldsen, Eva Steigan, Jan Oskar Engene, Dag Stenvold, Øyvind Gjerstad, Anders Didriksen, Anje Müller Gjesdal, Annelise Ly og Siri Lima, samt nasjonale og internasjonale partnere.
 • 2001-2006: KIAP - Kulturell Identitet i Akademisk Prosa: nasjonal versus disiplinavhengig : 2002– (finansiering fra NFR avsluttet i 2006). I samarbeid med Torodd Kinn og Trine Dahl, samt flere master- og ph.d.-kandidater, samt nasjonale og internasjonale partnere.
 • 1999-2003: Språklig og litterær polyfoni. En undersøkelse av hvordan polyfonibegrepet gjennom å kombinere moderne lingvistikk med moderne litteraturteori kan berike begge. (Støtte fra NOS-H: 2000-2003)
 • 1993–96: French reformulation (individual project)
 • 1992 – 1993: A linguistic and textlinguistic study of the «Chairman's Statement» in English, French and German Annual Reports (head of project)

Æresdoktor: Doctor Honoris Causa, Uppsala Universitet 2014
Formidlingspris for fremragende forskningsformidling: Universitetet i Bergen, Det humanistiske fakultet, 2016
Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, 2017
Medlem av Academia Europaea, 2018

KOMPETANSE
Fransk språkvitenskap, semantikk og pragmatikk
Tekstlingvistikk, narrativ teori
Lingvistisk polyfoni
Tekst- og diskursanalyse
Vitenskapelig språkbruk
Politisk språkbruk
Språkbruk i klima- og energispørsmål

KORT CV
UTDANNING

Utdannet hovedsakelig ved Universitetet i Trondheim (nå NTNU).
Fransk statsstipend 1977–78, Paris, Sorbonne.
Cand. philol. 1979 (hovedfag fransk språk), Universitetet i Bergen.
Dr.art. 1989, Universitetet i Trondheim. Avhandling: La nature du résumé scolaire. Analyse formelle et informative. (Oslo/Paris 1990)
AFFs kurs i ledelse for kvinner i vitenskapelige stillinger, 1999.

STILLINGER
1982–89: Prosjektassistent og doktorgradsstipendiat (NAVF) ved Universitetet i Trondheim.
1989–95: Førsteamanuenis og dosent ved Høgskolen i Stavanger (nå Universitetet i Stavanger).
1996–: Professor i fransk språkvitenskap ved Institutt for fremmedspråk (tidligere Romansk institutt), Universitetet i Bergen.

Gjesteforskeropphold
1987 (høst) Maison des Sciences de l'Homme, Paris.
2000 (høst) Université de Picardie – Jules Verne, Amiens.
2010 (vår) Université de Nice Sophia Antipolis.

Utvalgte verv (se CV)

 • Leder av styret for Holbergprisen, 2020-2024.
 • Oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi som medlem av utvalget for vitenskapsrådgivning, 2022-2024.
 • Oppnevnt av Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts in Brussels som "Thinker" i "Thinker's Cycle: The language of debate and communication on climate change", 2021.
 • Medlem av universitetsstyret, Universitetet i Bergen, 2013-2017; gjenvalgt for 2017-2021.
 • Vise-konsul for Frankrike i Bergen, 2010­–2020.
 • Eksternt medlem av fakultetsstyret, Humanistisk fakultet, NTNU, 2013-2017.Gjenoppnevnt 2017-2021, og styreleder 2020-2021.
 • Nestleder i styret, Centre franco-norvégien en sciences sociales et humaines, Paris, 2011-2014.
 • Medlem av Norges Handelshøyskoles mentorprogram 2010-2012.
 • Medlem av Raftos Priskomite 2009–2016
 • Leder for Bergen Summer Research School–Global development Challenges, BSRS, 2008–2011.
 • Medlem av 'Scientific committee', BSRS, 2011-
 • Medlem 2007-2018 og leder 2009-2010 for Ressursgruppe Internasjonal, Bergen Næringsråd
 • Medlem av internasjonalt evalueringspanel forEuropean Science Foundation (ESF) Standing Committees, 2009–2010.
 • 1. varamedlem Divisjonsstyret for Vitenskap (møteplikt), NFR, 2007–2011.
 • Viserektor for internasjonale relasjoner, Universitetet i Bergen, 2005–2009.
 • Medlem av internasjonalt evalueringspanel for lingvistisk forskning, Uppsala Universitet, mai 2007
 • Leder av jury, Young Professional Company Award, ONS, 2006
 • Preser for Selskapet til Vitenskapenes Fremme, Bergen, 2005.
 • Leder for PhD research school in linguistics and philology, Universitetet i Bergen, 2004–2008
 • Leder for nasjonal forskerskole i lingvistikk og filologi, 2006–2007
 • Medlem av Fagkomite for humaniora, NFR, 2004–2005.
 • Nestleder for styret for UNIFOB AS 2003–2006.
 • Nestleder for styret for Stiftelsen UNIFOB 2002–2003
 • Medlem av fagkomiteen for humaniora, NFR, 2001–2003.
 • Norges medlem av styret for NOS-H (Nordic research cooperation in the humanities) 2001–2003.
 • Instituttstyrer, Romansk institutt, Universitetet i Bergen, 1999–2001.
 • Medlem av fakultetsstyret, HF, Universitetet i Bergen, 1999–2001.

 

Medlem av redaksjonsråd: Langages (Frankrike), Revue de Sémantique et Pragmatique (Frankrike), Recherches en rédaction professionnelle (Kanada), Scolia (Frankrike), Studii de lingvistica(Romania), LSP & Professional Communication (Danmark), Arena Romanistica (Norge), Sakprosa (Norge).

Veiledning (master og ph.d)

Fransk lingvistikk (semantikk og pragmatikk), generell tekstlingvistikk, teksttypologi/sjangerteori, diskursanalyse, sjangerteori, resymering, lingvistisk polyfoni, vitenskapelig diskurs, politisk diskurs.

Gjesteforeleser

I Norge: Universitetene i Agder, Oslo, Stavanger, Trondheim (NTNU) og Tromsø, Høgskolen i oslo, Norges Handelshøyskole (NHH).

Utenlands: Amiens, Beograd, Bratislava, Bryssel, Caen, Genève, Grenoble, Metz, Lund, Lyon, Montpellier, Montreal, Nanjing, Nice, Orléans, Paris, Poznan, Seattle, Stockholm, Strasbourg, Taipi, Tel-Aviv, Turku, Västerås, Washington D.C., Århus.

Twitter