Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger

Nyhetsarkiv for LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger

Kjersti Fløttum og Øyvind Gjerstad ble sitert i en kommentarartikkel i The Guardian.
Ida Vikøren Andersen ble intervjuet av Vårt Land.
16. desember publiserte Ida Vikøren Andersen, postdoktor på CLIMLIFE-prosjektet, og Katherine Duarte, medieforsker ved UiB, et debattinnlegg med tittelen «Kode rød for klimajournalistikken» i Aftenposten.
19. November 2021 presenterte Kjersti Fløttum, sammen med Mike S. Schäfer, rapporten «The language of debate and communication about climate change» på det flamske vitenskapsakademi i Brussel.
3. november var postdoktor Ida Vikøren Andersen med på en paneldebatt om klimaforskernes retorikk, og medienes rolle i klimadebatten. Paneldebatten ble arrangert av Bergen Global og ble streamet på Zoom.
Tre av medlemmene i LINGCLIM-forskergruppen, Kjersti Fløttum, Ida Vikøren Andersen og Jana Paulina Scheurer holdt innlegg på den tverrfaglige Beyond Oil-konferansen på Litteraturhuset i Bergen, 20.-21. oktober 2021.
21.09.2021 holdt Kjersti Fløttum keynote på «Thinker's Cycle: The Language of Debate and Communication on Climate Change» i Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts i Brussel.
På seminaret «Exit Earth – Extreme Weather Warnings», som ble holdt ved Fakultet for kunst, musikk og design 16.09., bidro Kjersti Fløttum og Ida Vikøren Andersen med hver sitt innlegg.
16.09. deltok PhD-stipendiat Runa Falck i paneldebatt i forbindelse med lanseringen av UiBs Bergen School of Global Studies, som har klimaendringene som en av sine fem pilarer.
Fredag, 1. september, fikk LINGCLIM-gruppen besøk av Amal Haddad Haddad, PhD-stipendiat ved Universidad de Granada i Spania. Haddad Haddad forsker på klimametaforer i spanske og arabiske tekster.
27. august 2021 ble Kjersti Fløttum invitert til Bergen kommunes Klimaetat for å presentere resultatene av skoleundersøkelsen om livsstil i et klimaperspektiv.
Kjersti Fløttum og Solveig Lygren hold innlegg på UiB sin konferanse «Climate Change Temporalities», 11.-13. august 2021.
Kjersti Fløttum ble intervjuet av sveitsisk radiosender RTS-Suisse om språkbruken rundt flomkatastrofen i Vest-Europa sommeren 2021.
Etter en vellykket gjennomføring av skoleundersøkelsen om klima og livsstil våren 2021 har CLIMLIFE-forskergruppen laget en første rapport.
I forbindelse med Klimafestivalen § 112 - Bergen inviterte forskergruppen til et arrangement på Litteraturhuset i Bergen mandag, 7. juni, for å presentere og diskutere noen utvalgte resultater fra skoleundersøkelsen om klima og livsstil.
Mandag, 31. mai, inviterte CLIMLIFE-forskergruppen elever og lærere som hadde deltatt i skoleundersøkelsen om klima og livsstil til en digital samling for å presentere og diskutere noen første resultater fra undersøkelsen.
Dag Elgesem og Kjersti Fløttum presenterte resultater fra en undersøkelse utført av medborgerpanelet.
Tirsdag, 16. mars 2021, holdt Kjersti Fløttum, leder av forskergruppen LINGCLIM, en presentasjon om fremstilling av fremtiden i franske klimablogg, basert på tidligere undersøkelser gjennomført av LINGCLIM.

Sider