Hjem
Mediebruksgruppen
Reuters digital news report 2019

To av tre betaler ikke for nyheter

Likevel er nordmenn på verdenstoppen i å betale for nettnyheter, viser ny undersøkelse.

Illustrerende bilde
Foto/ill.:
Gunnbjörg Gunnarsdottir /NCE Media

Hovedinnhold

For fjerde år på rad er Norge med i verdens største medieundersøkelse om utviklingen i digitale medievaner, kalt Reuters Institute Digital News Report. Årets undersøkelse er gjennomført i 38 land, og den gir et detaljert innblikk i folks nyhetshverdag med spesiell vekt på den digitale siden. I Norge er det UiBs Institutt for informasjons- og medievitenskap som har ansvar for analysen av de norske dataene.

2013 nordmenn har svart på årets undersøkelse, som blant annet ser på hvor ofte nyheter brukes, hvilke enheter og sosiale medier som brukes til nyhetsformål, hvilke nyhetsleverandører en benytter seg av og tilliten vi har til dem, samt betaling for digitale nyheter.

En av tre betaler for nyheter

I år som tidligere ligger nordmenn på topp internasjonalt når det kommer til betaling for nyheter: 34% har betalt for digitale nyheter det siste året, en liten stigning fra 2018. Dette betyr likevel at to av tre ikke betaler for nyheter. Videre oppgir de fleste at hvis de bare kunne betalt for én tjeneste, ville de fleste valgt en videostrømmetjeneste som Netflix, fremfor å abonnere på nyheter. Her er det også tydelige aldersforskjeller - de under 35 år er langt mindre villige til å betale for nyheter enn dem over.

Menn mer nyhetsinteresserte enn kvinner

Likevel er det ingen tvil om at nordmenn er nyhetsinteresserte. Kun 8% er lite eller ikke interesserte i nyheter, og 84% sjekker nyheter minst en gang om dagen, men vanligvis mellom to til fem ganger om dagen. Igjen er det et aldersskille: De under 35 er mindre interesserte i nyheter enn dem over. Menn er også mer nyhetsinteresserte enn kvinner.

Når vi sjekker nyheter tar nesten halvparten av oss (45%) i bruk både tradisjonelle medier som radio og tv, og digitale medier som nettaviser. 35% kan betegnes som heldigitale i sin nyhetsbruk, og den mest brukte enheten er smarttelefonen. De fleste av oss får også dagens første dose med nyheter gjennom denne.

NRK har høyest tillit

I valg av digitale nyheter velger nordmenn seg kjente, etablerte nyhetsaktører som avishus og kringkastere. Det er også disse vi har høyest tillit til, med NRK som nummer en. Her er det også et aldersskille hvor de under 35 år er mer kritiske, men kanskje enda mer interessant er det at tillit følger politisk ståsted. De som oppgir å stå til høyre politisk er generelt mer kritiske til ulike nyhetsaktører enn dem som plasserer seg i sentrum og til venstre.

Men tilliten til mediene er høy hos befolkningen, og de fleste mener at mediene oppfyller samfunnsoppdraget sitt. Unntaket er såkalte alternative medier som Document.no og Resett.

Flere unge bruker Facebook som nyhetskilde

Av sosiale medier er Facebook fortsatt den tjeneste som brukes mest til nyheter, og det gjelder for alle aldersgrupper. Men her har aldersforskjellene blitt tydeligere med årene, og igjen bruker de under 35 år sosiale medier som nyhetskilde i større grad enn dem over. De under 35 år bruker også i større grad private kanaler som Facebook Messenger til å dele nyheter, enn det de over 35 år gjør.

Årets norske Reuters-rapport ble lansert 12. juni med et frokostmøte i Fritt Ords lokaler. Etter en presentasjon av den internasjonale studien fulgte en paneldebatt med Hallvard Moe, professor i medievitenskap ved UiB og ansvarlig for den norske delrapporten, Hege Storhaug, informasjonsansvarlig i Human Rights Service, Ingeborg Senneset, journalist og forfatter, og styremedlem i Norsk PEN, og Pål Hellenes, landstyremedlem i Norsk Journalistlag.