Hjem
Mediebruksgruppen
Nytt prosjekt

Undersøker hva det betyr å være gamer

RAM-støttet forskning på unge menn, dataspill og identitet.

Ung gutt spiller dataspill
Syv av ti gutter spiller dataspill daglig. Likevel er det få som identifiserer seg som gamere.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Rådet for anvendt medieforskning (RAM) har gitt støtte til Lindtners prosjekt "Ung, mann og gamer – en undersøkelse av dataspill, identitet og maskulinitet". Gjennom forskningsprosjektet vil hun undersøke hva unge menn mener det betyr å være en gamer, og hvilke identiteter og felleskap gaming muliggjør - og avgrenser.

Syv av ti gutter spiller daglig

Å spille dataspill er en viktig del av unges hverdag. Syv av ti gutter og fire av ti jenter spiller daglig, men selv om mange spiller er det få som identifiserer seg som gamere. En gamer er fortsatt sett som en maskulin identitet, og Lindtner ønsker å undersøke hva gamer-identiteten sier om hva det er å være mann.

De siste årenes diskusjoner om mer inkludering og mangfold i både selve dataspillene og i spillmiljøet har avdekket både sexistiske og rasistiske holdninger, og vist at gamer-identiteten bygger på tradisjonelle maskuline trekk. Samtidig er det ikke alle spillere som kjenner seg igjen i disse beskrivelsene, noe som kan forklare hvorfor mange ikke vil kalle seg for en gamer.

Fokusgrupper og tekstanalyse

Gjennom fokusgrupper med mannlige elever på videregående ønsker Lindtner å belyse hvordan unge menn opplever dataspill, hvordan de ser seg selv og andre som spillere, hvilke sosiale og kulturelle verdier de legger i gaming, samt hvilke spillarenaer de opplever som viktige for sin eller andre gamer-identitet. I tillegg skal det gjøres tekstanalyser av et utvalg spill og annet materiale tilknyttet spillmiljøet som kommer opp i fokusgruppene.

Prosjektet skal etter planen gå over fem måneder og fullføres vinteren 2020/2021.