Hjem
Mediebruksgruppen
Nye prosjekt

Mer støtte til forskning

To prosjekt: Ett om algoritmestyrte nyhetssider, ett om innvandringsskeptikeres opplevelse av NRK.

Kvinne leser på mobilen på bussen
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Rådet for anvendt medieforskning (RAM) har gitt Marianne Borchgrevink-Brækhus og Torgeir Nærland støtte til hver sine forskningsprosjekt.

Algoritmestyrte forsider

Borchgrevink-Brækhus’ prosjekt tar utgangspunkt i at Schibsted våren 2019 innførte en ny algoritme som styrer flere av forsidene i selskapets nettaviser, som BT og Aftenposten. 

– Algoritmen skal blant annet bidra til at leserne eksponeres for saker de ikke har lest tidligere, basert på lesehistorikk, men også bidra til økt inntjening og abonnementsalg, forteller hun. 

Prosjektet skal se på erfaringene redaksjonene i norske nettaviser har gjort seg etter et år med algoritmestyrte forsider. Gjennom en kvalitativ newsroom-studie skal Borchgrevink-Brækhus undersøke hvordan algoritmen fungerer i praksis, og hvordan forr eksempel innhold, kvalitet og vinkling påvirkes. RAM har tildelt 550 000 kroner til prosjektet, som er planlagt gjennomført i løpet av høsten og vinteren 2020. 

Innvandringsskeptisk, medieskeptisk

Torgeir Nærland har fått 643 000 kroner i støtte, og skal undersøke medieerfaringene til borgere som er skeptiske til innvandring og etablerte medier. Han vil også se på om erfaringene bidrar til å dempe eller styrke konfliktorienterte verdensbilder.

– Styrking av felleskapet og motvirkning av polariseringstendenser er fundamentale målsetninger i norsk mediepolitikk. Allmenkringkasterne, og spesielt NRK, er sentrale virkemiddel for å nå disse målsetningene. Tendenser til økende anti-elitisme, skepsis til etablerte medier og innvandring i deler av befolkningen er dermed fundamentale utfordringer for mediepolitikken generelt, og for NRK spesielt, forklarer Nærland.

Gjennom dybdeintervjuer skal han undersøke om denne gruppen borgere opplever NRK som relevant, om de opplever å være representert, og eventuelle konfliktbilder som oppstår i møtet med NRKs innhold. Nærland begynner på prosjektet sitt våren 2020. 

Torgeir Nærland er forsker II ved Norce. Marianne Borchgrevink-Brækhus har master i medievitenskap og er journalist i Sysla. Begge er tilknyttet Forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier.