Hjem
Mediebruksgruppen
Nytt korona-prosjekt

Nytt forskningsprosjekt ser på nyhetsbruk under koronapandemien

Forskere fra Institutt for informasjons- og medievitenskap og Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen har fått støtte for å gjennomføre et korona-prosjekt.

Nytt forskningsprosjekt ser på nyhetsbruk under koronapandemien
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det tverrfaglige forskningsprosjektet skal undersøke nordmenns nyhetsbruk i ulike faser av koronapandemien. Pandemien forandrer samfunnet og krever at de fleste må tilpasse hverdagen sin i henhold til et risikobilde som er i stadig endring. Risikobilde blir blant annet fortolket ut fra nyhetene og på den måten er koronapandemien en krise nordmenn møter både gjennom mediene og i hverdagen.

Medier og spesielt nyheter er avgjørende for myndighetenes informasjonsformidling i krisesituasjoner. Det er derfor behov for mer dyptgående kunnskap om hvilken rolle nyhetsbruk spiller i en slik situasjon. Prosjektet skal undersøke hvordan nyhetsbrukere balanserer behovet for informasjon med behovet for å skjerme seg fra nyheter.

Prosjektet tar for seg følgende problemstillinger:

  1. Hva kjennetegner nordmenns nyhetsbruk i ulike faser av pandemien?
  2. Hvordan balanseres forholdet mellom økt informasjonsbehov og økt behov for skjerming i nyhetsbruken?
  3. Hvordan endres forståelser av risiko over tid, koblet til nyhetsbruk under pandemien?

Problemstillingene besvares gjennom kvantitative og kvalitative studier i to faser. Foreløpige funn tyder på at informantene hadde et svært høyt nyhetskonsum da korona først kom til Norge. De ga uttrykk for at nyhetslesningen ble altoppslukende, og gjorde dem utmattet. Flere av informantene utviklet derfor strategier for hvordan de konsumerte nyheter, for å ha en balanse mellom det å få med seg informasjon og samtidig koble fra.

De foreløpige funnene bygger på en spørreskjemaundersøkelse utført i Digitox-prosjektet, mens det oppfølgende prosjektet om nyhetsbruk er finansiert av UiB. I tillegg til kvalitative studier vil prosjektet samarbeide med Medborgerpanelets korona-undersøkelser.