Hjem
Mediebruksgruppen
Personvern

Personvern på dagsorden!

Professor Brita Ytre-Arne leverte sammen med de øvrige medlemmene av Personvernkommisjonen denne uken sin vurdering av personvern i Norge.

Forsiden av rapporten til personvernkommisjonen
Foto/ill.:
Personvernkommisjonen

Hovedinnhold

Mandag 26. september leverte Personvernkommisjonen sin utredning til regjeringen ved Kommunal- og distriktsdepartementet. Fra Universitet i Bergen deltok medlem av kommisjonen Brita Ytre-Arne. I rapporten legger kommisjonen fram en rekke forslag til strukturelle forbedringer for å mer effektivt etterleve personvernregelverket. 

Personvernkommisjonen anbefaler at regjeringen arbeider for å opprette tilsynsmyndigheter på europeisk nivå med myndighet og ansvar for å sørge for effektiv håndhevelse av personvernregelverket overfor de globale plattformaktørene

Kommisjonen legger særlig vekt på at det må etableres en helhetlig statlig politikk i skole- og barnehagesektoren hvor man må sørge for at barns rett til utdanning og vern av personopplysninger ivaretas i den nye digitale hverdagen. Kommisjonen foreslår også at atferdsbasert markedsføring rettet mot barn og unge, samt at bruk av sensitive opplysninger i markedsføring bør forbys. Flertallet i kommisjonen ønsker at et generelt forbud mot atferdsbasert markedsføring utredes.

Kommisjonen mener også at Datatilsynet bør styrkes som tilsynsmyndighet og samtidig styrke andre viktige samfunnsaktører for å bedre ivareta personvern.