Home
Bergen Media Use Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Personvern

Personvern på dagsorden!

Professor Brita Ytre-Arne leverte sammen med de øvrige medlemmene av Personvernkommisjonen denne uken sin vurdering av personvern i Norge.

Forsiden av rapporten til personvernkommisjonen
Photo:
Personvernkommisjonen

Main content

Mandag 26. september leverte Personvernkommisjonen sin utredning til regjeringen ved Kommunal- og distriktsdepartementet. Fra Universitet i Bergen deltok medlem av kommisjonen Brita Ytre-Arne. I rapporten legger kommisjonen fram en rekke forslag til strukturelle forbedringer for å mer effektivt etterleve personvernregelverket. 

Personvernkommisjonen anbefaler at regjeringen arbeider for å opprette tilsynsmyndigheter på europeisk nivå med myndighet og ansvar for å sørge for effektiv håndhevelse av personvernregelverket overfor de globale plattformaktørene

Kommisjonen legger særlig vekt på at det må etableres en helhetlig statlig politikk i skole- og barnehagesektoren hvor man må sørge for at barns rett til utdanning og vern av personopplysninger ivaretas i den nye digitale hverdagen. Kommisjonen foreslår også at atferdsbasert markedsføring rettet mot barn og unge, samt at bruk av sensitive opplysninger i markedsføring bør forbys. Flertallet i kommisjonen ønsker at et generelt forbud mot atferdsbasert markedsføring utredes.

Kommisjonen mener også at Datatilsynet bør styrkes som tilsynsmyndighet og samtidig styrke andre viktige samfunnsaktører for å bedre ivareta personvern.