Hjem
Mediebruksgruppen
Forskning

Ny forskning på nyhetsanbefalingssystemer

Forsker Erik Knudsen publiserte ny artikkel i Journal of Communication som gir et nytt teoretisk rammeverk for å studere nyhetsanbefalingssystemers virkning på selektiv eksponering.

Smartphone showing a news story
Foto/ill.:
Obi - @pixel7propix on Unsplash

Hovedinnhold

I sin siste artikkel i Journal of Communication, argumenterer forsker Erik Knudsen, for det teoretiske rammeverket Recommender Influence Selective Exposure. Dette er et rammeverk hvor Knudsen forsøker å gjøre det mulig for foskere som studerer bruken av nyhetsanbefalingssystemer til å bedre kunne forske på det man kaller selektiv eksponering. Forskere som studerer kunstig intelligens og nyhetsanbefalingssystemer er bekymret for mulige negative effekter av nyhetsanbefalingssystemer for demokratiet. Det er fordi forskning har vist at leserne foretrekker politiske nyheter som stemmer overens med deres egen personlige oppfatning. Dette fenomenet er også kjent som selektiv eksponering.

Forskere på feltet er bekymret for at bruk av nyhetsanbefalingssystemer ytterligere vil muliggjøre selektiv eksponering for nyhetsbrukere på nettet. Forskere på feltet snakker om tre ulike resultater av bruken av nyhetsanbefalingssystemer: 1) Nyhetsanbefalingssystemer fører til økt selektiv eksponering, 2) nyhetsanbefalingssystemer øker ikke den selektive eksponeringen i allmennheten og 3) konsekvensene av nyhetsanbefalingssystemer for demokratiet avhenge av programmeringen av systemene.

I sin artikkel gir Knudsen feltet en ny teoretisk forståelse av hvordan vi kan forvente at nyhetsanbefalingssystemer kan å øke eller redusere sjansen for selektiv eksponering. Knudsen foreslår et nytt rammeverk med tittelen RISE, der han spør "hvilke betingelser må være tilstede for at nyhetsanbefalingssystemer forsterker eller reduserer selektiv eksponering gitt at de er designet for å gjøre det?". Rammeverket bygger på og utvider to sentrale teoretiske argumenter om at nyhetsanbefalingssystemer kan påvirke brukeratferd og at nyhetsanbefalingssystemer er utformet for å påvirke selektiv eksponering. 

Gjennom to eksperimenter som simulerer forskjellige nyhetsanbefalingssystemer og brukeratferds logger, finner Knudsen at nyhetsanbefalingssystemer kan forsterke eller minske sjansen for at brukerne opplever selektiv ekponering, avhengig av hvordan nyhetsanbefalingssystemer er designet.

Erik Knudsen er tilnyttet forskningsgruppen for studier av publikum og bruk av medier (Mediebruksgruppen) og gruppen med forskere som jobber med Understanding Media Experience ved forskningssenteret MediaFutures.

Les hele artikkelen her: "Modeling news recommender system`s conditional effect on selective exposure: evidence from two online experiments."