Hjem
Mediebruksgruppen
Nyhet

Nytt samarbeidsprosjekt utforsker tillit til forskning

Professor Hallvard Moe deltar i nytt prosjekt om tillit til forskning ledet av Insitutt for Samfunnsforskning.

KI-generert illustrasjon
Foto/ill.:
Generert av kunstig intelligens, OpenAI 27.02.2024

Hovedinnhold

Tillit og holdninger til forskning

Prosjektet Tillit og holdninger til forskning: årsaker og endring over tid utforsker befolkningens syn på forskning og hvordan tilliten til forskning har utviklet seg. Forskning spiller en viktig rolle i politiske beslutninger og i dannelsen av folks meninger om politiske spørsmål. Erfaring har vist at høy forskningstillit ikke kan tas for gitt, spesielt med økende politisering av forskningskunnskap. Manglende tillit kan føre til uenighet om hva som er sant og usant i samfunnet. Samtidig kan ukritisk høy tillit føre til beslutninger basert på sviktende grunnlag.

Prosjektet stiller to viktige spørsmål:

  1. Hvilke oppfatninger av og sider ved forskning blir vektlagt når folk uttrykker tillit eller mistillit?
  2. Hva forklarer folks holdninger, tillit eller mistillit til forskning?

Resultatene fra prosjektet vil gi innsikt i tillit til forskning i Norge sammenlignet med andre land. Mens norsk tillitsforskning primært har fokusert på mellommenneskelig tillit og tillit til politiske institusjoner, har tillit til forskning fått mindre oppmerksomhet. Dette prosjektet bidrar til å fylle dette gapet og gir oss bedre forståelse av tillit til forskning i en norsk kontekst.

Norsk forskningssamarbeid

Prosjektet ledes av Signe Bock Segaard ved Insititutt for Samfunnsforskning, og er finansiert av Norges Forskningsråd. Fra Universitetet i Bergen deltar professor Hallvard Moe. Hans rolle i prosjektet er å delta i vitenskapelig referansegruppe.

Les mer om prosjektet på ISFs nettsider.