Hjem
Mediebruksgruppen
Ny publikasjon

Tidsskriftnummer om bruk av tv og sosiale medier

Hallvard Moe er medredaktør for et spesialnummer av Television & New Media

Spesialnummer av tidsskriftet Television & New Media

Hovedinnhold

Februarnummeret i 2016 av tidsskriftet Television & New Media er et spesialnummer om "Rearticulating Audience Engagement: Social Media and Television", redigert av José van Dijck og Thomas Poell (begge fra Universitetet i Amsterdam) og Hallvard Moe. Nummeret samler fem bidrag fra som utforsker ulike måter sosiale medier blir integrert med tv-bruk. Artiklene dekker ulike nasjonale og komparative perspektiv - fra politiske talkshow i Australia til svensk allmennkringkasting.

Innhold:

Hallvard Moe, Thomas Poell, and José van Dijck: "Rearticulating Audience Engagement: Social Media and Television"

Karin van Es: "Social TV and the Participation Dilemma in NBC’s The Voice"

Jonas Andersson Schwarz: "Public Service Broadcasting and Data-Driven Personalization: A View from Sweden"

Philip Pond: "Twitter Time: A Temporal Analysis of Tweet Streams During Televised Political Debate"

Donatella Selva: "Social Television: Audience and Political Engagement"

Sherryl Wilson: "In the Living Room: Second Screens and TV Audiences"