Hjem
Miljø- og landskapsgeografi
Nyhet

GPS-styrte geiter og fjernmåling mot gjengroing av utmark

På Storøyen utenfor Bergen ble det denne uken satt halsbånd på en geiteflokk. De 10 geitene tilhører Bergen Kystlag, men er på lån til et forprosjekt som går frem til oktober.

Data om posisjon og adferd som halsbåndene registrerer blir overført til en server til bruk i prosjektet.
Data om posisjon og adferd som halsbåndene registrerer blir overført til en server til bruk i prosjektet.
Foto/ill.:
Knut Krzywinski

Hovedinnhold

Bakgrunnen er at Bergen kommune våren 2015 innledet et samarbeid med Universitetet i Bergen (Geografi og Biologi), Uni Research AS, Nofence AS og Bryggen Research AS for å utvikle metodikk som kan stoppe gjengroing i byfjellene. Det er foreslått at kommunene skal få førstelinjeansvar for norsk utmark. Metodikken skal gi kommunene det nødvendige verktøy i forvaltningen. Et forprosjekt finansiert av Regionalt Forskningsfond Vestlandet er igangsatt nå i sommer. Fra Institutt for geografi deltar Anders Lundberg og Gidske L. Andersen leder prosjektet.

Høy- og «lav»-teknologi møtes i utmarken

Gjengroing som følge av stopp i utmarksbeite har de siste 50 år ført til en av de største endringene i norsk natur noensinne. En effektiv måte å stanse dette på er å ta i bruk områdene som aktivt beite, men i bynær utmark er det spesielle utfordringer knyttet til drikkevannsforsyning og rekreasjons- og friluftsliv.

Bergen kommunes formål med forskningssamarbeidet er å utvikle en langsiktig, miljøvennlig og kunnskapsbasert forvaltning av gjengroende utmark med bruk av avansert kartlegging, tilrettelagt miljøovervåkning og styrt beiting. I forprosjektet utprøves kartlegging fra drone med multispektralt kamera og gjerdefritt beitehold med sanntids GPS-overvåking av beitedyrene.

Usynlige gjerder

Bruk av GPS-halsbånd vil eliminere behovet for gjerder, en hovedutfordring for beitedrift. Kombinert med feltstudier skal prosjektet muliggjøre geografisk målrettet og stedvis avgrenset landskapsrestaurering.

De sentrale forskningsutfordringene er knyttet til objektbasert vegetasjonskartlegging fra høyoppløselige bilder og styrt beiting. Metodene med usynlige gjerder og avansert overvåking som utvikles og testes, vil ikke bare være overførbare til andre områder innenfor og utenfor kommunens grenser, men kunne anvendes overalt i norsk utmark for å stoppe gjengroing. Flere nærliggende kommuner på Vestlandet har meldt interesse for prosjektet.