Hjem
Miljø- og landskapsgeografi

Nyhetsarkiv for Miljø- og landskapsgeografi

Her kommer en rapport fra feltarbeid i Erkowit i Sudan.
Ole Reidar Vetaas er professor i biogeografi og miljøgeografi og er spesielt opptatt av å bruke en dynamisk forståelse av naturen til å forbedre miljø- og naturforvaltningen.
Trudde du at teknologiske nyvinningar aleine kan løyse klimakrisa? Det trudde dei som ville lage månelanding på Mongstad også. Dei ville lage eit fullskala reinseanlegg for CO2. Fantastisk!
Feltkurset i miljøgeografi går i 2020 til Fitjar i Sunnhordland. Det er en kommune som tradisjonelt har vært preget av fiske og jordbruk, men i nyere tid også av avansert industri, som mekanisk industri, skipsingeniørbedrift og havbruk.
Feltkurset i miljøgeografi går i år til Stord. Stord er regionsenter i regionen Sunnhordland, og kommunesenteret Leirvik er den nest største byen i Hordaland.
Årets heldige kull innen regionalgeografi (GEO292) og miljøgeografi (GEO293) fikk reise til Uppsala utenfor Stockholm for å oppleve feltarbeidets gleder og utfordringer.
Torsdag 12. april var geografistudenter på ekskursjon til Åsane for å se på ulike utviklingstrender i jordbrukslandskapet. Turen ble arrangert i forbindelse med kurset GEO282 Kulturlandskapets geografi. Her skal studentene få se med egne øyne det kursansvarlig, Kerstin Potthoff, har undervist om i forelesningene.
Folgefonnsenteret i Rosendal ble offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg 2. mai 2017. Senteret er organisert gjennnom en egen stiftelse, og er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret.
19. og 26. september har to ulike grupper med studenter frå GEO113 vore på ekskursjon til Tjeldstø i Øygarden. Eksursjonen er ein del av undervisninga i biogeografi.
Jeg studerer primærsuksesjonen i breforlandet til Buerbreen, en brearm av Folgefonna i Odda kommune, med spesiell fokus på vegetasjonsendringer de siste 35 årene.
I forrige veke var bachelporstudentane som spesialiserer i miljø- og landskapsgeografi på feltkurs til Rosendal.
Inger Elisabeth Måren, postdoktor ved Institutt for geografi, valgte å reise til University of California Berkeley for ett semester.
Tessa Bargmann er ny postdoktor ved Institutt for geografi. Hun er utdannet økolog med hovedvekt på biodiversitet og bevaring og forvalting av kulturlandskap.
På Storøyen utenfor Bergen ble det denne uken satt halsbånd på en geiteflokk. De 10 geitene tilhører Bergen Kystlag, men er på lån til et forprosjekt som går frem til oktober.
Aldri før i historien har mennesker påvirket biosfæren i så stor grad som over de siste femti åra. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på våre behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.
På en planet med 7,2 milliarder folk kan man lett gå seg vill i grenselandet mellom natur og kultur.
Inger Elisabet Måren ved Institutt for geografi har sammen med forskere fra Institutt for biologi, Bioforsk, Institutt for skog og landskap og Kew Gardens publisert en artikkel som går på å bevise menneskeskapt evolusjon som konsekvens av menneskets bruk av ild.