Hjem
Miljø- og landskapsgeografi

Nyhetsarkiv for Miljø- og landskapsgeografi

I masterprosjektet mitt utforsker jeg hvordan sirkulærøkonomiske prinsipper allerede er utført og implementert i oppdrettsnæringen, og hvilke erfaringer og utfordringer som er knyttet til dette.
Her kommer en rapport fra feltarbeid i Erkowit i Sudan.
Ole Reidar Vetaas er professor i biogeografi og miljøgeografi og er spesielt opptatt av å bruke en dynamisk forståelse av naturen til å forbedre miljø- og naturforvaltningen.
Årets heldige kull innen regionalgeografi (GEO292) og miljøgeografi (GEO293) fikk reise til Uppsala utenfor Stockholm for å oppleve feltarbeidets gleder og utfordringer.
Folgefonnsenteret i Rosendal ble offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg 2. mai 2017. Senteret er organisert gjennnom en egen stiftelse, og er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret.
19. og 26. september har to ulike grupper med studenter frå GEO113 vore på ekskursjon til Tjeldstø i Øygarden. Eksursjonen er ein del av undervisninga i biogeografi.
Jeg studerer primærsuksesjonen i breforlandet til Buerbreen, en brearm av Folgefonna i Odda kommune, med spesiell fokus på vegetasjonsendringer de siste 35 årene.
Inger Elisabeth Måren, postdoktor ved Institutt for geografi, valgte å reise til University of California Berkeley for ett semester.
På Storøyen utenfor Bergen ble det denne uken satt halsbånd på en geiteflokk. De 10 geitene tilhører Bergen Kystlag, men er på lån til et forprosjekt som går frem til oktober.
Aldri før i historien har mennesker påvirket biosfæren i så stor grad som over de siste femti åra. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på våre behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.
På en planet med 7,2 milliarder folk kan man lett gå seg vill i grenselandet mellom natur og kultur.