Hjem
Medborgere, opinion, representasjon
Ny publikasjon

Linde om korrupsjon i Governance

Forskningsgruppens Jonas Linde har en ny publikasjon med Gissur Ó Erlingsson i tidsskriftet Governance.

Hovedinnhold

Selv om Sverige blir ansett som et land med lite korrupsjon, har landet de senere årene hatt flere korrupsjonssaker. Samtidig viser spørreundersøkelser at en stor andel av svenske borgere har en oppfatning av at offentlig korrupsjon er utbredt i landet. Linde og Erlingssons data indikerer at svensker er mer tilbøyelige enn finner, nordmenn og dansker til å oppfatte sine politikere og offentlige tjenstemennn som korrupte. Slike oppfatninger kan være en viktig forklaring på støtte til det demokratiske system, hevder Linde og Erlingsson.

 

Artikkelen, som har tittelen er "The Eroding Effect of Corruption on System Support in Sweden", kan leses her.