Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nettverk SAMEVAL - Network-building Activities, The CORE Research Group

Forskningsgruppen "Citizens, Opinion, Representation, and Elections" (CORE) ved Institutt for Sammenlignende Politikk, Universitetet i Bergen, ble vurdert som Excellent og fikk høyeste skåre i Evalueringen av Samfunnsvitenskapene (SAMEVAL) i 2018. I dette prosjektet vil forskningsgruppen, gjennom en rekke kompetanse- og nettverksbyggende aktiviteter, bidra til ytterligere vitenskapelig styrking og fornyelse både i forskningsgruppen og ved instituttet. Gruppen har en grunnleggende basis i anvendelsen av robuste data og analysemetoder i sin forskning, og vil gjennom PhD kurs, samt kortere avanserte metodekurs rettet mot stab, ytterligere styrke den metodologiske kompetansen i gruppen og ved instituttet.

Hovedinnhold

Forskningsgruppen «Citizens, Opinion, Representation, and Elections» (CORE) ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, fikk høyeste skåre og ble vurdert som Excellent i Evalueringen av samfunnsvitenskapene (SAMEVAL) i 2018. Dette prosjektet vil bidra til ytterligere vitenskapelig styrking og fornyelse i gruppen gjennom en rekke kompetanse- og nettverksbyggende aktiviteter.

 

Gruppen vil, for det første, arrangere nasjonale PhD-kurs i statistisk metode og dataanalyse, som vil bidra til å styrke det nasjonale forskeropplæringstilbudet for PhD-kandidater. Dette inkluderer kurs om design og analyse av surveyeksperimenter og om analyse av paneldata. Det vil i tillegg bli etablert et tilbud om intensive kurs i avanserte statistiske metoder for staben, med konsentrasjon om de nyeste og mest relevante teknikkene og tilnærmingsmåtene innenfor statsvitenskapelig forskning.

 

Videre vil gruppen invitere fremstående forskere til instituttet for kortere gjesteforskeropphold gjennom etableringen av et eget gjesteforskerprogram. De inviterte forskerne vil delta i forskningsgruppens aktiviteter, møte og diskutere forskningsspørsmål med kolleger ved instituttet og fungere som rådgivere og mentorer for PhD-kandidatene.

 

Det vil også bli etablert en egen forelesningsserie som gir mulighet for å invitere ledende internasjonale forskere innenfor gruppens forskningsfelt til å presentere arbeidet sitt. Ut over dette vil vi arrangeres et årlig symposium i tilknytning til den anerkjente Rokkanforelesningen, hvor eksterne forskere og forskere fra forskningsgruppen og instituttet kan møtes for å diskutere tema med utspring i forelesningen.

 

De foreslåtte aktivitetene forventes å synliggjøre og styrke en fremragende forskningsgruppe som på flere felt allerede befinner seg internasjonalt i front. Prosjektet vil være av avgjørende betydning for å øke forskningsgruppens synlighet, styrke eksternt forskningssamarbeidet og øke det interne samholdet i gruppen.