Hjem
Politikk, nettverksstyring og innovasjon

Nyhetsarkiv for Politikk, nettverksstyring og innovasjon

Marit Skivenes og Hege Stein Helland har sammen med Milfrid Tonheim, Rosi Enroos og Tarja Pösö publisert artikkelen "The role and function of the spokesperson in care order proceedings: A cross-country study in Finland and Norway" i tidskriftet Children and Youth Services Review.
Ida Juhasz og Marit Skivenes har nylig publisert deres artikkel "Barrierer i forberedelse av sak om omsorgsovertakelse: en sammenligning av barnevernansattes erfaringer i fire land" i tidsskriftet European Journal of Social Policy.
Marit Skivenes og Oda Krogh Læret har bidratt med kapitlet «Kvalitet og legitimitet i barnevernets beslutninger» til boken «Beslutninger i barnevernet» (red.: Bente Kojan & Øivin Christiansen).
1. november starter prosjektet «Adopsjon som barneverntiltak» opp ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap
Marit Skivenes skal holde foredrag om barnevern på Forskerforbundet sin PechaKucha-turné. Forskerforbundet arrangerer flere foredrag som del av deres kampanje, Hjernekraftverk, og disse finner sted på Ricks på onsdag, fra 19.00-00.00.
Marit Skivenes og Milfrid Tonheim har publisert en artikkel om deliberativ beslutningstaking i fylkesnemnda, og erfaringene til fagkyndige og allminnelige medlemmer i fylkesnemnda.
Marit Skivenes, Kenneth Burns og Tarja Pösö har lansert deres redigerte bok «Child Welfare Removals by the State: A Cross-country Analysis of Decision-Making Systems». Boken ser på hvordan domstoler, administrative og domstol-lignende organ foretar rettslige og frivillige beslutninger om omsorgsovertakelser i Norge, England, Finland, Sverige, Sveits, Tyskland, Irland og USA (Massachusetts).
Professor Marit Skivenes has co-authored a new article. The article is in connection with the project " Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services".
Thorvald Gran (prof emeritus) og Nadia von Jacobi (postdoc Universitetet i Pavia) har fått kontrakt med forlaget Routledge om i løpet av 2016 å skrive bok om talehandlingsteoriens bidrag til forklaring av organisasjonsendring, etablering av nye organisasjoner eller det vi kaller sosiale innovasjoner.
Marit Skivenes and Milfrid Tonheim have published an article on “Improving the Care Order Decision-Making Processes: Viewpoints of Child Welfare Workers in Four Countries” in Human Service Organizations.
Ida Juhasz and Marit Skivenes have published an article on “The Population's Confidence in the Child Protection System – A Survey Study of England, Finland, Norway and the United States (California)” in Social Policy & Administration.
Marit Skivenes has together with Jill Berrick (US), Jonathan Dickens (UK) and Tarja Pösö (Fin) published an article on “Parents' involvement in care order decisions: a cross-country study of front-line practice” in the journal Child & Family Social Work.
Marit Skivenes har sammen med Anne-Mette Magnussen (HiB) publisert artikkelen “The Child’s Opinion and Position in Care Order Proceedings: An Analysis of Judicial Discretion in the County Boards’ Decision-Making” i tidsskriftet International Journal of Children's Rights.
Jill Berrick, Sue Peckover, Tarja Pösö og Marit Skivenes har publisert en artikkel i Journal of European Social Policy om “The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis”
Thorvald Gran has published an article on “The Process of Speech-acting Specifies Methods for Grasping Meaning. Ten Operations. A Contribution to Hermeneutics” in Journal of Applied Hermeneutics.
I et debattinnlegg i Bergens Tidende skriver Professor Marit Skivenes om offentlighetsloven, og viktigheten av innsyn og offentlig ansattes funksjon i demokratiet.

Sider