Hjem
Translasjonell proteinforskning
Masteravhandling

Masteravhandlingen ble TIRFet i land

Monica Hellesvik har vært en av pionerene for å teste det nye TIRF-mikroskopet ved Molecular Imaging Center (MIC). Hun trengte å se nøye på cellenes egenskaper til å feste seg til omgivelsene. TIRF-mikroskopet var det perfekte verktøyet for det siden det er spesielt godt egnet til å studere strukturer nærmest cellekulturskålen.

Hovedinnhold

Nylig ble et mikroskop med en applikasjon kalt TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence) lagt til MIC instrumentparken ved Institutt for biomedisin. Denne typen mikroskopi er spesielt godt egnet for avbildning av cellulære strukturer nær bunnen av celleskålen.

Denne funksjonen var nyttig for masterstudent Monica Hellesvik, som sammen med veileder Henriette Aksnes i Arnesen laboratoriet, trengte å finne svar angående cellulære adhesjons egenskaper.

Monicas prosjekt bygger på tidligere arbeid i Arnesen laben. Her fant Henriette og kollegene at celler som manglet et spesifikt enzym, NAA80, hadde økt bevegelighet, i tillegg til endringer i cytoskjelett organisering forbundet med økt cellemigrasjon. NAA80 er en posttranslasjonell modifikator av aktin. I cellene våre går flere aktinproteiner sammen i tråder som danner et dynamisk cytoskjelett. Dette cytoskjelettet er en nøkkelaktør i flere cellulære prosesser, inkludert cellebevegelse. Siden celler som er genetisk endret til å mangle NAA80, viser økt bevegelighet, kan man tenke seg at NAA80-proteinet kan fungere som en cellulær brems. Denne funksjonen for å holde migrasjonen i sjakk, kan være relevant for kreftbiologi, spesielt metastase. Nå ønsket de å undersøke hvordan celler uten NAA80 enzym samhandler med omgivelsene sine for å utforske NAA80 som en potensiell metastasemarkør. Dette prosjektet var perfekt for Monica, en masterstudent med lidenskap for kreftforskning.

Et av Monicas interessante funn, takket være hennes mikroskopiske "TIRFing", var at cellene som manglet NAA80 var mye raskere å feste seg og spre seg ut etter å ha blitt sådd i cellekulturskåler. Med TIRF-mikroskopi kunne Monica vise at adhesjonsstrukturer var mye mer modnet i de cellene som manglet NAA80 enzymet. Hun beskrev derfor cellene som “Fast & Furious” i sin vitenskapelige plakat på NBS vintermøte 2019, der Monicas TIRF-arbeid ble anerkjent med førstepremie. I tillegg til TIRF, brukte Monica også et instrument for holografisk avbildning av levende celler for å utforske om cellene kunne invadere i Matrigel, som er en etterligning den ekstracellulære matrisen som omgir cellene i kroppen vår.

Monica presenterte avhandlingen sin og ble uteksaminert med Master i molekylærbiologi ved Institutt for biovitenskap 6. desember 2019 og planlegger å fortsette sin kreftforskning.