Hjem

Forskergruppe for klima, energi og miljørett

Hovedinnhold

Bølger_fgr_naturressurser

Formålet med en forskergruppe som arbeider med spørsmål knyttet til klima-, energi og miljørett er å skape et forum for identifikasjon, analyse og diskusjon av aktuelle spørsmål, samt formidling av kunnskap om rettens utvikling i en tid hvor engasjementet rundt miljø og naturressurser er stadig økende. 

Gruppen ledes av førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui.

 

Forskningsprosjekt
Astrid Skjønborg Brunt

Kortvarige kraftmarkeder og reformer- juridiske perspektiver

Industriell PhD kandidat Astrid Skjønborg Brunt ved det juridiske fakultetet i Bergen forsker på kortvarige kraftmarkeder.

Arrangement
Bergen Energy Climate Days 2023
okt 23

Bergen Energy and Climate Law Days 2023

The Research Group for Natural Resource Law, Environmental Law and Development Law welcome you to the 2023 Bergen Energy and Climate Law Days, to be held on the 23rd and 24th of October 2023 in Bergen. The event is organized in connection with the “Wicked Waters” Research Network Project, generously...

Nyhet
Ignacio og konkurransetilsynet

Presentasjon om forholdet mellom konkurranserett og bærekraft

Den 18. november holdt førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui en presentasjon på Konkurransetilsynets bærekraftskonferanse om bærekraft er forenlig med konkurranseretten, og hvordan vi fremover kan jobbe for en «grønn konkurranserett.

Ønsker du å skrive stormaster innen naturressurs-, miljø- og utviklingsrett? 

Vi ønsker til enhver tid å tilknytte oss engasjerte studenter som vil skrive sin masteroppgave innenfor en av våre fagområder. Som tilknyttet masterstudent vil du kunne få verdifullt utbytte av forskergruppens ressurser, både i form av tilbakemeldinger og veiledning. Les mer om masterstudentene som er tilknyttet gruppen i inneværende studieår og mulige veiledere for sin masteroppgave.