Hjem

Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Hovedinnhold

Bølger_fgr_naturressurser

Formålet med en forskergruppe som arbeider med spørsmål knyttet til naturressurs-, miljø- og utviklingsrett er å skape et forum for identifikasjon, analyse og diskusjon av aktuelle spørsmål, samt formidling av kunnskap om rettens utvikling i en tid hvor engasjementet rundt miljø og naturressurser er stadig økende. 

Gruppen ledes av førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui.

 

News
Susannes presentation

Frokostseminar om fremveksten av et hydrogenmarked i EU

I et frokostseminar den 24. november kl. 9 presenterte Dr. Susanne Wende fra Technische Universität Berlin sine funn om fremveksten av et hydrogenmarked i EU og hvilke implikasjoner solidaritetsprinsippet vil kunne ha for medlemslandenes nasjonale strategier omkring hydrogenproduksjon.

Plastnettverket
Deltakere på plastkonferanse på Høyteknologisenteret.

Tverrfaglig blikk på mikroplast og helse

Plastnettverket ved UiB og Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) samlet nylig sentrale forskere fra ulike disipliner og institusjoner til et felles blikk på hvordan plast påvirker både miljø og helse.

Nyhet
Ignacio og konkurransetilsynet

Presentasjon om forholdet mellom konkurranserett og bærekraft

Den 18. november holdt førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui en presentasjon på Konkurransetilsynets bærekraftskonferanse om bærekraft er forenlig med konkurranseretten, og hvordan vi fremover kan jobbe for en «grønn konkurranserett.

Nyhet
Bilde fra konferansen

Deep Sea Minerals Conference Bergen 2022

Kunnskapsgrunnlaget om miljøvirkningene står sentralt, og miljøkonsekvensene må tas på største alvor. Det var dette som var temaet for Deep Sea Minerals konferansen som ble avholdt i Bergen 26-27. oktober i år. Forskningsassistent Mari Bygstad deltok på konferansen som en del av sin masteroppgave.

Ønsker du å skrive stormaster innen naturressurs-, miljø- og utviklingsrett? 

Vi ønsker til enhver tid å tilknytte oss engasjerte studenter som vil skrive sin masteroppgave innenfor en av våre fagområder. Som tilknyttet masterstudent vil du kunne få verdifullt utbytte av forskergruppens ressurser, både i form av tilbakemeldinger og veiledning. Les mer om masterstudentene som er tilknyttet gruppen i inneværende studieår og mulige veiledere for sin masteroppgave.