Hjem

Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Hovedinnhold

Bølger_fgr_naturressurser

Formålet med en forskergruppe som arbeider med spørsmål knyttet til naturressurs-, miljø- og utviklingsrett er å skape et forum for identifikasjon, analyse og diskusjon av aktuelle spørsmål, samt formidling av kunnskap om rettens utvikling i en tid hvor engasjementet rundt miljø og naturressurser er stadig økende. 

Gruppen ledes av førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui.

 

Trollvind - kommentar
skjematisk fremstilling av havvindprosess

Kommentar om Equinors planlagte havvindprosjekt Trollvind

Finn Gunnar Nielsen, Kristin Guldbrandsen Frøysa, Sigrid Eskeland Schütz og Ignacio Herrera Anchustegui skriver om Equinor sitt planlagte prosjekt om en havvindpark utenfor Bergen som vil kunne forsyne Troll- og Osebergfeltene, samt prosessanlegget på Kollsnes, med strøm.

Seminar
Portrait Eyolf Aarø

Seminar: : Kan "contingent convertible bonds" være «grønn»?

Fredag den 10. juni holdt forskningsgruppen et digitalt seminar med Eyolf Aarø der temaet var om "contingent convertible bonds" kan være grønn.

Nyhet
Mange flagg fra ulike EU land

Seminar om felles innkjøp av energi - konkurannserettslige barrierer og geopolitiske implikasjoner

Den 9. juni holdt BECCLE og Forskergruppen for Naturressurs-, miljø- og utviklingsrett et seminar om felles innkjøp av energi i Europa, med et særlig fokus på konkurranserettslige barrierer og geopolitiske implikasjoner. Seminaret ble holdt på engelsk.

Nyhet
Portrettbilde Line Tjelflaat

Seminar om erstatningsansvar ved virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser i konsern

Den 12. mai presenterte Line Gjerstad Tjelflaat deler av sitt arbeid om erstatningsansvar ved virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser i konsern for forskningsgruppen for naturressurs-, miljø-, og utviklingsrett og forskningsgruppen for erstatningsrett.

Ønsker du å skrive stormaster innen naturressurs-, miljø- og utviklingsrett? 

Vi ønsker til enhver tid å tilknytte oss engasjerte studenter som vil skrive sin masteroppgave innenfor en av våre fagområder. Som tilknyttet masterstudent vil du kunne få verdifullt utbytte av forskergruppens ressurser, både i form av tilbakemeldinger og veiledning. Les mer om masterstudentene som er tilknyttet gruppen i inneværende studieår og mulige veiledere for sin masteroppgave.