Hjem

Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Hovedinnhold

Bølger_fgr_naturressurser

Formålet med en forskergruppe som arbeider med spørsmål knyttet til naturressurs-, miljø- og utviklingsrett er å skape et forum for identifikasjon, analyse og diskusjon av aktuelle spørsmål, samt formidling av kunnskap om rettens utvikling i en tid hvor engasjementet rundt miljø og naturressurser er stadig økende. 

Gruppen ledes av førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui.

 

Nyhet
Portrettbilde Line Tjelflaat

Seminar om erstatningsansvar ved virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser i konsern

Den 12. mai presenterte Line Gjerstad Tjelflaat deler av sitt arbeid om erstatningsansvar ved virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser i konsern for forskningsgruppen for naturressurs-, miljø-, og utviklingsrett og forskningsgruppen for erstatningsrett.

Nyhet
Biler som kjører på oversvømt vei.

Seminar om klimaendringer og revisjon av kontrakter

Den 24.04 møttes forskningsgruppen for å høre på Andreas Slettevold gi en presentasjon om temaet klimaendringer og revisjon av kontrakter basert på uforutsette omstendigheter.

Nyhet
Windmills

Tildelte midler for 'Energy & Environmental Law Bergen Days'

Forskningsgruppen for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett har mottatt midler for å arrangere Norges 'Energi- og miljøretts dager Bergen' i 2023.

Seminar
Pipes

EU sin nye gas- og hydrogenpakke og dens påvirkninger på Norge

På seminaret til forskergruppen for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett den 17. Mars var Leigh Hancer, Matthew Levitt og Henrik Bjørnebye invitert for å snakke om EU sin nye gas- og hydrogenpakke og dens påvirkninger på Norge.

Ønsker du å skrive stormaster innen naturressurs-, miljø- og utviklingsrett? 

Vi ønsker til enhver tid å tilknytte oss engasjerte studenter som vil skrive sin masteroppgave innenfor en av våre fagområder. Som tilknyttet masterstudent vil du kunne få verdifullt utbytte av forskergruppens ressurser, både i form av tilbakemeldinger og veiledning. Les mer om masterstudentene som er tilknyttet gruppen i inneværende studieår og mulige veiledere for sin masteroppgave.