Hjem

Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Hovedinnhold

Bølger_fgr_naturressurser

Formålet med en forskergruppe som arbeider med spørsmål knyttet til naturressurs-, miljø- og utviklingsrett er å skape et forum for identifikasjon, analyse og diskusjon av aktuelle spørsmål, samt formidling av kunnskap om rettens utvikling i en tid hvor engasjementet rundt miljø og naturressurser er stadig økende. 

Gruppen ledes av førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui.

 

Arrangement
Enviro Bergen

Panelsamtale om ulvefellingsaken

Forskergruppens Ingunn Elise Myklebust og Ernst Nordtveit deltok 20. mai i panelsamtale om ulvefellingsaken arrangert av Enviro Bergen.

Arrangement
windmill

Workshop om vindkraft

Forskergruppen gjennomførte 23. april en workshop om vindkraft med studentgruppen Enviro.

Stillingsutlysning
Railway

Utlysning av stipend til skriving av stormaster: Rettslige rammer for bærekraftig godstransport i byer

Kan du tenke deg å bruke femte studieår på å skrive en masteroppgave på Forskerlinja (70 sp) knyttet til rettslige rammer for bærekraftig godstransport i byer?

Formidling
SDG

SDG Conference Bergen 2021

Tre medlemmer av forskergruppen tok del i Day Zero ved anerkjente SDG Conference Bergen 2021.

Ønsker du å skrive stormaster innen naturressurs-, miljø- og utviklingsrett? 

Vi ønsker til enhver tid å tilknytte oss engasjerte studenter som vil skrive sin masteroppgave innenfor en av våre fagområder. Som tilknyttet masterstudent vil du kunne få verdifullt utbytte av forskergruppens ressurser, både i form av tilbakemeldinger og veiledning. Les mer om masterstudentene som er tilknyttet gruppen i inneværende studieår og mulige veiledere for sin masteroppgave.