Hjem

Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

legemedonasjon

Gruppen ledes av professor Sigrid Eskeland Schütz.

Forskargruppa har for tida ekstern finansiering til eit internasjonaliseringsprogram i eigedomsrettsforsking (Bergens Forskningsstiftelse).

Medlemer av forskargruppa er med i tverrfaglege forskingsprosjekt i Himalaya (HimaLines) og Uganda (Matrix) finansiert av Noregs forskingsråd.