Hjem

Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Bølger_fgr_naturressurser

Formålet med en forskergruppe som arbeider med spørsmål knyttet til naturressurs-, miljø- og utviklingsrett er å skape et forum for identifikasjon, analyse og diskusjon av aktuelle spørsmål, samt formidling av kunnskap om rettens utvikling i en tid hvor engasjementet rundt miljø og naturressurser er stadig økende. 

Gruppen ledes av førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui.

 

Ny publikasjon
ACTOM

Schütz, Omar og Carpentier med rapport om overvåking av marinlagring av CO2

Sigrid Eskeland Schütz, sammen med Abdirahman Omar og Stefan Carpentier, har forfattet rapporten “Report on regulations and technological capabilities for monitoring CO2 storage sites” i forskningsprosjektet ACTOM.

Innflytelse
sdg

Joanna Siekiera som co-investigator i nytt WUN-prosjekt

Postdoktor Joanna Siekiera er co-investigator i nytt WUN-prosjekt 'Global comparative assessment of the role of oceans in a sustainable future', som er ledet av the University of Southampton.

Finansiering
Eskeland

Innvilget støtte til forskningsprosjektet PRE-DECOR

Forskningsprosjektet PRE-DECOR, ledet av Gunnar Eskeland og Ignacio Herrera Anchustegui, har fått innvilget NOK 320 000 i støtte.

Formidling
Logo

Esmeralda Colombo om klimasøksmålet i New York Times og TV4

Universitetslektor Esmeralda Colombo, tilknyttet Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett, uttalte seg nylig i New York Times og svenske TV4 om klimasøksmålet i Høyesterett mellom staten Norge og flere miljøorganisasjoner med Greenpeace i spissen.

Forskningsprosjekt
Landskap

Næringsaktørers rolle i kampen mot plastforurensing i havet

Ph.d.-kandidat Barbara Bokor ved Det juridiske fakultet i Bergen forsker på reguleringen av plastforurensing i havet.

Ønsker du å skrive stormaster innen naturressurs-, miljø- og utviklingsrett? 

Vi ønsker til enhver tid å tilknytte oss engasjerte studenter som vil skrive sin masteroppgave innenfor en av våre fagområder. Som tilknyttet masterstudent vil du kunne få verdifullt utbytte av forskergruppens ressurser, både i form av tilbakemeldinger og veiledning. Les mer om masterstudentene som er tilknyttet gruppen i inneværende studieår og mulige veiledere for sin masteroppgave.