Hjem

Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett

Hovedinnhold

Bølger_fgr_naturressurser

Formålet med en forskergruppe som arbeider med spørsmål knyttet til klima-, energi og miljørett er å skape et forum for identifikasjon, analyse og diskusjon av aktuelle spørsmål, samt formidling av kunnskap om rettens utvikling i en tid hvor engasjementet rundt miljø og naturressurser er stadig økende. 

Gruppen ledes av førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui.

 

Ph.d.-kurs, også åpen for postdoktorer.
Bilde av kraftledninger.

Ph.d.-kurs i metodeutvikling og prosjektdesign innen feltet klima-, energi- og miljørett

Forskergruppens ph.d.-kurs, også åpen for postdoktorer holdes på Voss, Fleicher's hotell, 28. til 29. august 2024. Kurset har plass til 20 deltakere og søknadsfrist er 24. juni.

Nyhet
FNs plakat av organisasjonens bærekraftsmål.

Exploring Private and Public Regulation for Sustainability: The Business & Human Rights Agenda and Green Public Procurement

Forrige fredag, 12. april, arrangerte forskningsgruppen for klima-, energi- og miljørett et engasjerende seminar.

Konferanse
Photo of Sigrid Schütz and Michaël Tatham

Avsluttende konferanse for DeWindSea-prosjektet

I samarbeid med Institutt for sammenlignende politikk inviterte forskergruppen eksperter på havvind fra Storbritannia, Danmark, Polen, Latvia og Norge til å delta på en tverrfaglig konferanse.

Nyhet
Bilde av vindparken Hywind Tampen

To publiseringer om havvind og elektrifisering av olje- og gassplattformer

Regjeringer og olje- og gasselskaper har som mål å elektrifisere olje- og gassproduksjonen på kontinentalsokkelen så raskt som mulig for å redusere klimagassutslipp. Tre medlemmer av forskningsgruppen har nylig skrevet artikler som tar opp problemstillingene ved dette rammeverket.

Webinar
Bilde av Krisztina Zálnoky.

Enhancing Circular Economy in Using Critical Raw Materials in the EU

Senior Research Project Manager Krisztina Zálnoky fra Cambridge Institute for Sustainability Leadership presenterte spennende problemstillinger for forskningsgruppen under et webinar torsdag 14. mars.

Ønsker du å skrive stormaster innen naturressurs-, miljø- og utviklingsrett? 

Vi ønsker til enhver tid å tilknytte oss engasjerte studenter som vil skrive sin masteroppgave innenfor en av våre fagområder. Som tilknyttet masterstudent vil du kunne få verdifullt utbytte av forskergruppens ressurser, både i form av tilbakemeldinger og veiledning. Les mer om masterstudentene som er tilknyttet gruppen i inneværende studieår og mulige veiledere for sin masteroppgave.