Hjem
Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett
Formidling

Innspill til EUs konsultasjon om Offshore Energy Strategy

Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui gav, sammen med Dr Daria Shapovalova og Dr Eddy Wifa, sitt innspill til EUs konsultasjon vedrørende Offshore Energy Strategy.

Hovedinnhold

Havet kan gi oss en rekke fornybare energikilder som er rene og naturlige, slik som vind, bølger og tidevann. Ved utvinning av energi fra disse kildene unngår man noen av utfordringene som fornybare energikilder på land gir oss - slik som lite egnet naturlandskap, bygninger og veier - selv om de har andre utfordringer, slik som konkurranse om tilgang til havområder. Havenergi kan utvinnes med moderne teknologi uten utslipp av klimagasser, hvilket gjør fornybar havenergi til en potensiell hjørnesten for det grønne skiftet i EU. 

EU har som mål å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050. Fornybar havenergi er derfor særlig viktig, som fremhevet i European Green Deal

I kjølvannet av COVID-19 er det viktig å fronte investering i fornybar havenergi siden dette er egnet til å skape arbeidsplasser og økonomisk aktivitet - som igjen vil bidra til det grønne skiftet og bærekraftig vekst. 

For å sikre at fornybar energi bidrar til å nå EUs ambisiøse klimamål ønsker Kommisjonen å etablere en dedikert strategi ved utgangen av 2020. Som ledd i utarbeidelsen av strategien, ønsket Kommisjonen innspill gjennom offentlig konsultasjon.

På vegne av Bergen Offshore Wind Centre, Aberdeen University Centre for Energy Law og Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett, gav Ignacio Herrera Ancustegui, Daria Shapovalova og Eddy Wifa sitt innspill til konsultasjonen. I tillegg til å besvare spørreskjemaet, la de også ved et tilhørende brev. Under følger et utdrag fra brevet:

"The development of offshore renewable energy sources in Europe presents opportunities for the development of an industry that can be competitive at a global scale, generate jobs through the whole value chain in Europe. Additionally, offshore energy sources have the potential to supply with clean energy the European power markets in which energy demand will increase due to population growth and increased electrification, as well as being a strong medium to reach the 2050 European Climate change goals. Furthermore, offshore energy developments will bring about increased competition in the European electricity markets and could play a role in ensuring the energy security and addressing system intermittency. Despite the well-known benefits, the development of offshore energy renewable solutions in EU waters faces several challenges that range from ground research (resource mapping, meteorological conditions, effects of the weather in the equipment), to technical aspects (materials used for turbines, sizes, foundations), industry-coordination (value chain related issues), as well as environmental and social acceptance dilemmas. Addressing all of these underlies the regulatory framework in which such industries will operate. In this short contribution, we would like to stress a few key legal issues that the EU Offshore Renewable Energy Strategy (“EU-ORES”) should consider and address."

Finn brevet i sin helhet nederst på siden, under dokumenter.