Hjem
Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett
Nyhet

I. Herrera Anchustegui som moderator i workshop for reguleringsmyndigheter

Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui er invitert til å være hovedmoderator på MEDREGs kurs "Role and Scope of Energy Regulation".

Ignacio Herrera
Foto/ill.:
http://www.medreg-regulators.org / Photo: André Kvalvågnes, Copyright: Dragefjellet Centre of Learning and Communication

Hovedinnhold

Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui er invitert til å være hovedmoderator på et tre-dagers kurs for reguleringsmyndigheter innenfor energisektoren. Kurset har temaet "Role and Scope of Energy Regulation", og er organisert av Association of Mediterranean Energy Regulators (MEDREG). Kurset avholdes 1.-3. desember 2020.

MEDREG er en plattform delvis finansiert av EU, og skal fungere som en samlende arena for reguleringsmyndigheter innenfor energisektoren fra 22 land rundt Middelhavet. Formålet med plattformen er en økt integrering av reguleringspolitikk i regionen, i tillegg til promotering av samarbeid innenfor viktige områder, slik som infrastruktur og forbrukervern. MEDREG ønsker å skape transparente og konkurransedyktige markeder innenfor elektrisitet og naturgass i regionen, hvilket vil være egnet til å gi de respektive reguleringsmyndighetene økt insentiv til å oppskalere bruken av fornybare energikilder.

Kurset vil ha fokus på rollen til og omfanget av energiregulering, gjennom å diskutere prinsippene for konkurranseregulering, i tillegg til reguleringsmyndighetenes kompetanse på nasjonalt nivå. Kurset vil på den måten belyse de fundamentale økonomiske strukturene ved energiregulering innenfor markedene for gass og elektrisitet,  og relatere disse til reguleringsmyndighetenes plikter og mulige tiltak.

I tillegg til å være moderator, vil Professor Herrera Anchustegui også presentere teorien og prinsippene for regulering, for å gi et grunnlag for videre diskusjon om konkurransepolitikk.