Hjem
Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett

Formidling av forskning til politiske og statlige aktører

Forskergruppens medlemmer formidler stadig forskning overfor politiske og statlige aktører, og øver innflytelse på politiske og statlige organers beslutningsprosesser og diskusjoner vedrørende våre forskningsområder. Her finner du en oversikt over vår formidling og involvering i både nasjonale og internasjonale myndigheters beslutningsprosesser.

Hovedinnhold

I. Herrera Anchustegui som moderator i workshop for reguleringsmyndigheter.

Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui er invitert til å være hovedmoderator på MEDREGs kurs "Role and Scope of Energy Regulation".

MEDREG er en plattform delvis finansiert av EU, og skal fungere som en samlende arena for de ansvarlige myndigheter innenfor energisektoren fra 22 land rundt Middelhavet.

Innspill til EUs konsultasjon om Offshore Energy Strategy.

Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui gav, sammen med Dr Daria Shapovalova og Dr Eddy Wifa, sitt innspill til EUs konsultasjon vedrørende Offshore Energy Strategy.

The development of offshore renewable energy sources in Europe presents opportunities for the development of an industry that can be competitive at a global scale, generate jobs through the whole value chain in Europe

Joanna Siekiera som co-investigator i nytt WUN-prosjekt.

Postdoktor Joanna Siekiera er co-investigator i nytt WUN-prosjekt 'Global comparative assessment of the role of oceans in a sustainable future', som er ledet av the University of Southampton.

As an international lawyer I am strongly aware of the multitude of legal gaps in the discipline of the law of the sea, as well as its inadequacy to the current state of facts. Ocean change and climate change are not enough analysed or researched by the legal studies. Thus, my personal and professional mission is to develop the awareness of legal consequences of ocean change. I strongly believe that my participation in this WUN project will give me more tools to do so, for the benefit of us all.