Hjem
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett
Stillingsutlysning

Utlysning av stipend til skriving av stormaster: Rettslige rammer for bærekraftig godstransport i byer

Kan du tenke deg å bruke femte studieår på å skrive en masteroppgave på Forskerlinja (70 sp) knyttet til rettslige rammer for bærekraftig godstransport i byer?

Hovedinnhold

Du vil da få ta del i et pågående tverrfaglig forskningsprosjekt i samarbeid med NHH og CET, med partnere fra akademia, forvaltning og privat sektor, og få ekstra tett faglig oppfølgning og veiledning, i tillegg til et gunstig stipend på kr. 75 000. Studenter som fullfører Forskerlinja får også et stipend på kr 25 000 fra Norges Forskningsråd.

Bakgrunnen for prosjektet er økning i folketall i byene, som leder til mer gods inn og ut. Veksten gjør godstransport i typisk kompakte norske byer utfordrende, og med relevans for mange byer i utlandet. Transportutfordringen blir større som følge av økt netthandel, etterspørsel etter rask levering og færre private biler i sentrum til varetransport. Resultatet er økning i det totale volumet av gods, og mer kritisk, i det totale antallet leveranser administrert av et stort utvalg av transportselskap. Med mindre det er planlagt og regulert, kan en konsekvens bli økt trafikk, med økt energibruk, som konkurrerer om tilgjengelig plass i byen, og med negativ innvirkning på levekår. For å svare på utfordringen må offentlige styresmakter søke etter innovative måter å handtere økningen i godstransport.

Nærmere informasjon om prosjektet, hvordan du søker og vurderingskriterier finner du i dokumentet vedlagt nederst på siden.

Kontakt professor (og prosjektleder) Sigrid Eskeland Schütz for mer informasjon om utlysningen og mulige tema. Har du spørsmål om Forskerlinja generelt, eller ønsker faglige innspill til prosjektet du planlegger å søke opptak med, kan du kontakte Synne Sæther Mæhle (emneansvarlig for Forskerlinja). Spørsmål av praktisk art kan rettes på epost til masteroppgave.jurfa@uib.no