Hjem
Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett
Nyhet

Vil du skrive stormaster innenfor energi-, naturressurs- eller miljørett?

Er du nysgjerrig på og interessert i energi-, naturressurs- og/eller miljørett, og vil skrive stormaster? Nå utlyses det 3 åpne forskergruppestipend for året 2022/23.

Studenter møtes på fakultetet. Bilde tatt ovenfra.
Foto/ill.:
Ingvill Festervoll Melien

Hovedinnhold

Forskningsgruppen for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett har mye spennende aktivitet og prosjekter på gang innenfor klima og miljø, og er alltid på utkikk etter masterstudenter som vil skrive om emner relatert til våre fagområder. Søkere til dette stipendet må utforme en prosjektskisse med tematisk forankring i forskergrupper som kan gi grunnlag for opptak til forskerlinjen. Inspirasjon til temaer kan bli funnet på emnebanken i mitt.UiB og på gruppens side for forskningsprosjekter. Her finner du hvilke av forskningsgruppens medlemmer som veileder masterstudenter, og masteroppgaver fra 2020/21.

Søkere bes ta kontakt med forskergruppeleder Ignacio Herrera Anchustegui for vurdering av om en forskergruppe kan være vertskap for en prosjektidé og gi veiledning til utvikling av en prosjektskisse som kan gi grunnlag for stipend og opptak til forskerlinjen.

For mer informasjon om forskerlinjen, se her. For spørsmål om forskerlinjen, ta kontakt med emneansvarlig Synne Sæther Mæhle.

Slik søker du stipendet

Søknad om stipend og opptak til forskerlinjen sendes til Det juridiske fakultet på e-postadressen post@jurfa.uib.no.

Søknadsfristen er 16. mai 2022.

Merk søknaden «Stipend til stormaster 2022/2023». Som vedlegg til søknaden må du sende/levere følgende: · Prosjektskisse, se veiledning her

  • CV
  • Karakterutskrift
  • Eventuelt attester fra faglig relevant arbeid
  • Opplysninger om du har søkt og fått stilling som vitenskapelig assistent i 50% knyttet til forskerlinjen 2022/23.

Vurderingskriterier og krav til søkere I vurderingen av søknad til masterstipend blir det lagt vekt på oppnådde resultat på integrertmasterprogram i rettsvitenskap og

prosjektskissen. Hovedregelen er et krav om karakterer som dokumenterer et høyt faglig nivå, tilsvarende det som er stilt for opptak til Ph.d.-programmet, men de faglige kvalitetene til prosjektskissen veier også tungt i vurderingen.

Stipendmottaker må være registrert som student ved Det juridiske fakultet i Bergen og ha fullført 4. studieår. Søkere som har fått stilling som vitenskapelig assistent i 50% for å skrive stor masteroppgave, vil få redusert stillingen til 25%.