Hjem
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett
Nyhet

Seminar om klimaendringer og revisjon av kontrakter

Den 24.04 møttes forskningsgruppen for å høre på Andreas Slettevold gi en presentasjon om temaet klimaendringer og revisjon av kontrakter basert på uforutsette omstendigheter.

Biler som kjører på oversvømt vei.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Med bakteppet fra den sjette IPCC rapporten som tydelig slår fast klimaendringene og hvilke konsekvenser det fører med seg, vil dette også kunne påvirke kontrakter. Andreas Slettevold er en PhD kandidat på Universitetet i Bergen og skriver om endring av kontrakter på grunn av uforutsette hendelser som gjelder risiko knyttet til klimaendringer.

I arbeidet ser han blant annet på hvorvidt eksisterende lovgivning kan brukes for å få bukt med noen av problemene som kan dukke opp, om det er noe forskjellen på tilnærmingen fra generell til spesiell kontraktsrett og hvor godt disse reglene eventuelt kan takle utfordringer knyttet til kontrakter og klimaendringer. Som eksempel kan avtaleloven § 36 eller læren om bristende forutsetninger nevnes. Prosjektet har også et komparativt blikk på de nordiske landene.

Se vedlagt PowerPoint for mer informasjon.