Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Lunsjmøte

Lunsjmøte: Tarjei Røsvoll - Overvektsprinsippet i sivile saker: Historisk utvikling i norsk rett

På mandag 25. mai skal Tarjei Røsvoll presentere en artikkel basert på sin masteroppgave til diskusjon og innspill i rettskulturgruppen. Artikkelen er planlagt publisert i neste utgave av Tidsskrift for rettsvitenskap og har overvektsprinsippet i sivile saker sin historiske utvikling i norsk rett som tema

Hovedinnhold

Møtet avholdes via møteplatformen Zoom