Home
Research group for Legal Culture

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Lunsjmøte

Lunsjmøte: Tarjei Røsvoll - Overvektsprinsippet i sivile saker: Historisk utvikling i norsk rett

På mandag 25. mai skal Tarjei Røsvoll presentere en artikkel basert på sin masteroppgave til diskusjon og innspill i rettskulturgruppen. Artikkelen er planlagt publisert i neste utgave av Tidsskrift for rettsvitenskap og har overvektsprinsippet i sivile saker sin historiske utvikling i norsk rett som tema

Main content

Møtet avholdes via møteplatformen Zoom