Home
Research group for Legal Culture

Press and media

The research group's members are active participants in the public debate about the research field's areas of interest. Here you will find an overview of the research group's statements in the newspapers, news and other media.

Press
Photo:
Foto av Markus Winkler på Unsplash

Main content

2023

Hvem skal kongen ringe om Støre må gå? - by Jostein Askim, Yngve Flo, Eirik Holmøyvik, Bjørn Erik Rasch, in VG 29. September 2023.

Nei, Høgre juksa ikkje i valet - by Eirik Holmøyvik, in VG 22. September 2023.

Det militante demokratiet vaknar i USA - by Eirik Holmøyvik, in Dag og Tid 01. September 2023.

Da pensum var håndskrevet - by Marius Mikkel Kjølstad, in Juridika Innsikt 24. August 2023.

Syndefallet til statsrådane - by Eirik Holmøyvik, in Dag og Tid 04. August 2023.

Russland invaderte Ukraina i 2014 - by Eirik Holmøyvik, in Dag og Tid 24. February 2023.

EØS-skandale eller rettsstatsskandale? - by Eirik Holmøyvik, in Blogg: Retten i trygdeskandalen 16. January 2023.

2022

Overlevering til eit polsk rettsvesen i strid med EMK artikkel 6 – Kommentar til HR-2022-863-A - by Eirik Holmøyvik, in Juridika Innsikt 06. May 2022.

2021

Statsrådar utan ansvar? - by Eirik Holmøyvik, in Dag og Tid 24. December 2021.

Demokratiet og rettsstaten i Norge svekkes - by Eirik Holmøyvik et al., in Morgenbladet 09. December 2021.

Europeisk rett og polsk urett - by Eirik Holmøyvik mfl., in Klassekampen 09. December 2021.

Det er ikke mulig å beskytte ett land om gangen - by Eirik Holmøyvik et al., in Bergens Tidende 08. December 2021.

Streecks EU-konspirasjon - by Eirik Holmøyvik et al., in Klassekampen 27. November 2021.

Statsministerens kontor tar feil om Grunnloven - by Eirik Holmøyvik et al., in VG 20. November 2021.

Stortingets innsynsrett utfordres av Statsministerens kontor - by Eirik Holmøyvik et al., in VG 08. November 2021. 

Trygdeskandale på nederlandsk og på norsk - by Eirik Holmøyvik, in Dag og Tid 05. November 2021.

No surrender to Poland - by Eirik Holmøyvik, in Verfassungsblog 02. November 2021.

Valordning på fjell, myr og skog - by Eirik Holmøyvik, in Dag og Tid 17. September 2021.

Ytringsfridom og lojalitet - by Eirik Holmøyvik et al., in Klassekampen 13. September 2021.

Dommarars ytringsfridom og lojalitet - by Eirik Holmøyvik et al., in Rett24 09. September 2021.

Restaurasjonens røst - by Marius Mikkel Kjølstad, in Klassekampen 03. August 2021.

Den tyske klimadommen viser at domstolene kan hjelpe politikerene å handle langsiktig om klima - by Sören Koch, in Juridika Innsikt 3. June 2021.

Vil regjeringa ha hemmeleghald framfor rettferd? - by Eirik Holmøyvik, in Aftenposten 11. May 2021.

Stortinget bestemmer, ikkje juristane - by Eirik Holmøyvik, in Klassekampen 10. May 2021.

Sure oppgulp frå naken keisar - by Eirik Holmøyvik, in Klassekampen 05. May 2021.

Norway: voluntary vaccination is the policy, though the law seems to allow for more - by Eirik Holmøyvik, in Lex-Atlas: Covid-19 03. May 2021.

Independent commission finds lack of preparedness for the pandemic, but praises the Nordic Model - by Eirik Holmøyvik, in Lex-Atlas: Covid-19 21. April 2021.

Aftenpostens politiske redaktør sporer av om jernbanepakken - by Eirik Holmøyvik et al., in Aftenposten 13. April 2021.

Paragraf utan innhald? - by Eirik Holmøyvik et al., in Klassekampen 09. April 2021.

Ugrei utgreiing. Kommentar til Høgsteretts betenkning til Stortinget HR-2021-655-P - by Eirik Holmøyvik et al., in Juridika Innsikt 06. April 2021.

Ugrei utgreiing frå Høgsterett - by Eirik Holmøyvik et al., in Rett24.no 06. April 2021.

Rettslige og etiske spørsmål ved forskningssamarbeid med Polen - by Eirik Holmøyvik et al., in Khrono 28. November 2021. 

Når ble organiseringen av den dømmende makt en del av det kommunale selvstyret? - by Eirik Holmøyvik and Ragna Aarli, in Rett24.

Lydighet og dydighet - by Marius Mikkel Kjølstad, in Forfatternes Klimaaksjon 2021.

2020

Grunnlovrealistane i Høgsgterett - in Rett24.no 23. December 2020.

Krise eller juleeventyr? - by Eirik Holmøyvik et al., in Klassekampen 19. December 2020.

Hva er rettskulturell kunnskap – og hvorfor jurister trenger det? - by Sören Koch and Jørn Øyrehagen Sunde, in Juridika Innsikt 10. December 2020.

Konstitusjonelt prokuratortriks i domstolsdebatten - by Eirik Holmøyvik, in Rett24 09. December 2020.

Podcast Juss & Jåss - with Sören Koch, University of Tromsø 7. October 2020.

Strasbourg slams old democracies on elections - by Eirik Holmøyvik, in Verfassungsblog 01. August 2020.

Stortingets upresise endring av Grunnlova § 89 - by Eirik Holmøyvik, in Juridika innsikt 26. June 2020.

Kven skreiv dommen i Appel-saka? - by Marius Mikkel Kjølstad and Jørn Øyrehagen Sunde, in Rett24 07. June 2020.

Feil avgjørelser til feil tid: Høyesteretts nylige Polen-kjennelser - by Eirik Holmøyvik et al., in Rett24 25. March 2020.

For Norway it's Official: The Rule of Law is No More in Poland - by Eirik Holmøyvik, in Verfassungsblog 29. February 2020.

Ulvestrid mellom statsmaktene - by Eirik Holmøyvik, in Rett24 19. February 2020.

På tide å revurdere dommarfullmektigordninga - by Eirik Holmøyvik, in Rett24 27. January 2020.

Klimasøksmålet og Grunnloven – tilsvar til Eivind Smith - by Marius Mikkel Kjølstad, in Rett24 2020.

Mens vi venter på klimadommen - by Marius Mikkel Kjølstad, in Forfatternes Klimaaksjon 2020.