Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Podcast

Podcastepisoder om rettskulturelle tema

Sören Koch har flere ganger vært gjest i ulike podcaster, hvor tema for episodene er relatert til rettskultur og komparativ rett.

illustrasjon:mikrofon
Foto/ill.:
Foto: Jonathan Farber via Unsplash

Hovedinnhold

Sören Koch om Corpus Juris Civilis i studentradioen i Bergen

Corpus Juris Civilis var en av verdens mest innflytelsesrike rettstekster. Teknisk sett er samlingen av fragmenter en kompilasjon, dvs. en sammenstilling av tekster og tekstfragmenter fra 28 klassiske romerske jurister presentert i et nytt format. Sören Koch ble intervjuet om verkets opphav, resepsjon og virkningshistorie frem til i dag. Kompilasjonenes betydning for rettsutvikling er en av Kochs forskningsinteresser. Forskergruppens medlemmer har jobbet i lag til å forberede en søknad til Norsk Forskningsråd der visedekanen ved Universitet i Aberdeen, Adelyn Wilson, og Koch skal bli PI i et internasjonalt, tverrfaglig og komparativ forskningsprosjekt.

Hør episoden!

Episodebeskrivelse: 

På femhundretallet etter Kristus hadde Romerriket mistet mye av sin fordums glans. I vest ble de tidligere romerske kjerneområdene bosatt av barbarer, og i øst led riket av en evig konflikt med Perserriket og intern religiøs splittelse. Slik så verden ut for Keiser Justinian. Livsmålet hans var å gjenforene Romerriket, og løfte riket tilbake til sin storhetstid. Med i studio for å diskutere Keiser Justinian er Olav Wiedswang, Øyvind Skartveit og Sören Koch, professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen.

Sören Koch i Juss-Jass

Sören Koch har vært gjest i podcasten Juss-Jass, som hører til i Tromsø. Temaet for episoden er komparativ rett og komparativ forskning.

Hør episoden!