Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Utdanning

Forskningbasert undervisning

Forskningsbasert undervisning er sentralt for forskergruppens aktiviteter.

Comparing Legal Cultures
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Forskningbasert undervisning

Siden 2007 har forskergruppens medlemmer brukt det rettskulturelle perspektivet i både forskning og undervisning. Basert på et operasjonalisert rettskulturbegrep introdusert av Jørn Øyrehagen Sunde, der formålet er å skape forståelse for at retten påvirkes av den historiske og kulturelle konteksten den ble til i, begynte vi å undervise innen norsk rettskulturs historie i en europeisk kontekst. Vi underviste først kun ved Universitet i Bergen, i kursene Rettshistorie og komparativ rett, Rettshistorie og komparativ rett med særskilt fokus på kinesisk rettskultur og Comparing Legal Cultures in Europe. Senere utvidet vi undervisningstilbudet til andre institusjoner i Norge, herunder Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Innlandet, samt til insititusjoner i utlandet, herunder i Skottland, Spania, Estland, Polen, Østerrike, Sveits og Tyskland.

Forskergruppens medlemmer har i de siste ti årene publisert flere sentrale lærebøker innenfor gruppens tematiske satsningsområder: Rettskultur, rettshistorie og komparativ rett. Disse lærebøkene er som regel basert på et samarbeid mellom minst to, men ofte flere medlemmer i gruppen. Gruppens siste samarbeidsprosjekt er en boken Comparing Legal Cultures, som har blitt den ledende læreboken i komparativ rett i norsk sammenheng, og som stadig oftere brukes som lærebok også i utlandet. Seks av forskergruppens medlemmer bidro til med sine unike kunnskaper om ulike rettskulturer. Samtidig har forskergruppen vært en viktig støttespiller ved utviklingen av et analytisk rammeverk for rettslig komparasjon basert på et rettskulturelt perspektiv. Undervisningen i kursene Rettshistorie og komparativ rett, Rettshistorie og komparativ rett med særskilt fokus på kinesisk rettskultur og Comparing Legal Cultures in Europe er tilpasset bokens postmodernistiske, tverrfaglige og progressive tilnærming og metode. Den samlede kompetansen i forskergruppen gjør det mulig å tilpasse undervisningen og eksamensoppgavene til aktuelle utfordringer for samfunnet og retten.