Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Møte

Round Table diskusjon om komparativ rett (UiA)

Universitet i Agder arrangerer en nasjonal rundebordsdiskusjon om undervisning i komparativ rett i Norge i dag.

Conference
Foto/ill.:
Photo by Headway on Unsplash.

Hovedinnhold

Forskningsgruppen for komparativ rett ved Institutt for rettsvitenskap ved Universitet i Agder arrangerer 07. og 08. desember en nasjonal rundebordsdiskusjon om undervisning i komparativ rett i Norge i dag - Hva, hvor, hvordan og hvorfor.

Under arrangementet møtes flere ulike institusjoner, som skal presentere seg og sin tilknytning til komparativ rett. Blant annet kommer deltakerne til å del sine erfaringer innenfor forskningsfeltet med hverandre, drøfte fremtidige juristers behov for kunnskap om komparativ rett, snakke om mulige samarbeider på tvers av institusjoner, og mye mer. I tillegg skal ulike representanter fra de ulike institusjonene presentere sine tilnærminger til komparativ rett, som bidrar til å belyse at det finnes et bredt spekter av muligheter innenfor komparativ forskning. 

Deltakerne kommer fra blant annet Agder, København, Oslo og Bergen.

Den første dagen avsluttes med en felles middag på kvelden.

Program 

Torsdag 7. desember

12:00 Lunsj

13:00 Bli-kjent-runde: Hvem er vi og hva er vår tilknytning til komparativ rett (undervisning, forskning, annet)

14:00 Tema: Undervisning i komparativ rett i Norge i dag
Presentasjoner fra de ulike institusjonene

15:00 Kaffepause med frukt og drikke

15:30 Undervisning i komparativ rett i Norge i dag forts.
Erfaringsutveksling, fremtidige juristers behov for kunnskap, samarbeidsmuligheter på tvers av institusjoner, osv.

16:45 Slutt for dagen 19:00 Middag

Fredag 8. desember

9:15 Ulike metodiske tilnærminger til komparasjon
• Ingvill Helland Göller (UiA) – Innledning
• Helle Krunke (Københavns Universitet) – Kontekstuell tilnærming
• Jørn Ø. Sunde (UiO) – Rettskulturell tilnærming
• Sören Koch (UiB) – Compass-metoden

11:45 Lunsj (til kl. 13:00)

13:00 til 14:30: Ekstraordinært årsmøte i Norsk forening for komparativ rett

Programmet kan laster ned som eget dokument nederst på siden her.