Hjem

Forskergruppe for rettsteori

Hovedinnhold

Bilde av justitia.

Forskergruppen for rettsteori arbeider med forskning og undervisning om grunnleggende perspektiv og spørsmål knyttet til rett, rettsstat, rettsanvendelse og rettsvitenskap. Fokus på metodiske tema knyttet til rettsanvendelse og rettsforskning står sentralt.

Forskergruppen ledes av professor Jørn Jacobsen og professor Synne Sæther Mæhle. Forskergruppeledernes arbeid med rettsteori og metodiske spørsmål er tett koblet til PhD-utdanningen og forskerlinjen ved fakultetet.

Kontakt: Jorn.Jacobsen@uib.no eller Synne.Mahle@uib.no.

Rettsteori knyttet til rettsområder

Forskning med tette bånd til konkrete rettsområder står sentralt i arbeidet for gruppens medlemmer. Flere av medlemmene har ikke bare et stort rettsteoretisk engasjement, men også sterk kompetanse innenfor særlige rettsområder, noe gruppen utnytter til å utvikle egne perspektiver og innsikter for den rettsteoretiske diskusjonen. Gruppens medlemmer orienterer seg særlig mot rettsteoretiske problemstillinger i skjæringspunkter til rettsfelt som strafferett, forvaltningsrett, internasjonal rett og biorett.

Metode i fokus

Forskerne i gruppen jobber med juridisk metode, som er fremgangsmåten for å reise og besvare rettsspørsmål, og rettsvitenskapelig forskningsmetodikk, som dreier seg om hvordan rettsforskere arbeider. Tverrvitenskap i forskning om juss reiser også metodiske spørsmål som er del av gruppens arbeid.

Publikasjoner
Bilde av bok.

Aktuelle publikasjoner

Her finner du en oversikt over nyere publikasjoner fra forskergruppens medlemmer.

Pensum
Bilde av bokhylle.

Bøker med rettsteori i jusutdanning

Her finner du en oversikt over bøker med innslag av rettsteori skrevet av medlemmer av forskergruppen som brukes i jusutdanning i Norge.

Prosjekt
Bilde av fakultetet.

Prosjekt

Her finner du en oversikt over ph.d.-prosjekter som er tilknyttet forskergruppen.

Vil du skrive masteroppgave innen rettsteori?

Forskergruppen ønsker til enhver tid å komme i kontakt med studenter som vil skrive masteroppgave innen rettsteori, enten som ordinær masteroppgave (30 stp), stor masteroppgave (60 stp) eller masteroppgave tilknyttet forskerlinjen (70 stp). Mer informasjon finner du her