Hjem
Forskergruppe for rettsteori
Forskningsprosjekt

Rettsvitenskapelig metodikk i tverrvitenskapelige forskningsprosjekt

Prosjektet dreier seg om rettsvitenskapelig metodikk i tverrvitenskapelige prosjekt - med eksempeltilfang fra rettsforskning knyttet til biomedisinsk utvikling innen DNA-forankret kunnskap og bioteknologi.

Bilde av bok.
Foto/ill.:
Aaron Burden.

Hovedinnhold

De store linjene i prosjektet er spørsmål som:

  • Hva særpreger de metodiske utfordringene til rettsforskere når rettsvitenskap er en del av tverrvitenskapelige prosjekt?
  • Hvordan kan diskusjon om metode i rettsforskningen bidra til å forankre rettsvitenskapen og å kvalitetssikre samarbeidet i slike prosjekt?

Med DNA-forankret kunnskap og bioteknologi i fokus reises spørsmål som:

  • Hvordan kan diskusjonen om metode i rettsforskningen bidra til samfunnets forvaltning av denne typen biomedisinsk utvikling?

Prosjektperiode 

Prosjektet startet opp i januar 2012 og pågikk til 2015. Prosjektet er delvis finansiert av Norges Forskningsråd.

Publikasjoner 

A brief overview of biolaw

Synne Sæther Mæhle, "A brief overview of biolaw" i Uten sammenligning: Festskrift til Eivind Smith 70 år, Fagbokforlaget 2020.

Rettsvitenskap, tverrvitenskap og stordata om helse

Synne Sæther Mæhle, "Rettsvitenskap, tverrvitenskap og stordata om helse" i Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, Gyldendal 2020, s. 208-230.

Rettsvitenskapelig forskningsmetodikk - i lys av grunnleggende forskningsverdier

Synne Sæther Mæhle, "Rettsvitenskapelig forskningsmetodikk - i lys av grunnleggende forskningsverdier", Tidsskrift for rettsvitenskap 2015, s. 126-157. 

Respekt for menneskeverdet: Perspektiver fra biorett og rettsteori

Synne Sæther Mæhle, "Respekt for menneskeverdet: Perspektiver fra biorett og rettsteori", Retfærd 2015, s. 3-17. 

Stor masteroppgave

Hanna Hegvold Berentsen skrev i 2014 en stor masteroppgave tilknyttet forskningsprosjektet med tittel "Rettslig regulering av embryonal stamcelleforskning". Masteroppgaven er tilgjengelig her