Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi

Ny førsteamanuensis

Reidun Kjome er fra 1. desember 2013 ansatt som førsteamanuensis ved Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi.

Hovedinnhold

Reidun Lisbet Skeide Kjome fullførte cand.pharm.-utdanningen ved Danmarks Farmaceutiske Højskole (i dag: School of Pharmaceutical Sciences ved Københavns Universitet) i 2002. Hun har vært tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin siden 2004, da hun begynte som stipendiat, med Anne Gerd Granås og Sverre Sandberg som veiledere. Hun disputerte i 2010 med avhandlingen Diabetes Care in Community Pharmacy - Focus on Self-Monitoring of Blood Glucose.

Reidun har siden januar 2011 vært ansatt som postdoktor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. I tillegg til å arbeide med diabetes, har hun også forsket på porfyri-sykdommer og hun er svært engasjert i interprofesjonell læring og TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten. Reidun er også en sentral i undervisningen i samfunnsfarmasi ved farmasistudiet i Bergen.

Vi gratulerer!