Home
Research Group in Social Pharmacy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ny førsteamanuensis

Reidun Kjome er fra 1. desember 2013 ansatt som førsteamanuensis ved Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi.

Main content

Reidun Lisbet Skeide Kjome fullførte cand.pharm.-utdanningen ved Danmarks Farmaceutiske Højskole (i dag: School of Pharmaceutical Sciences ved Københavns Universitet) i 2002. Hun har vært tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin siden 2004, da hun begynte som stipendiat, med Anne Gerd Granås og Sverre Sandberg som veiledere. Hun disputerte i 2010 med avhandlingen Diabetes Care in Community Pharmacy - Focus on Self-Monitoring of Blood Glucose.

Reidun har siden januar 2011 vært ansatt som postdoktor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. I tillegg til å arbeide med diabetes, har hun også forsket på porfyri-sykdommer og hun er svært engasjert i interprofesjonell læring og TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten. Reidun er også en sentral i undervisningen i samfunnsfarmasi ved farmasistudiet i Bergen.

Vi gratulerer!