Hjem
Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

Hovedinnhold

Dette prosjektet benytter data fra Søvnregisteret ved Haukeland sjukehus, og omfatter pasienter henvist for mistanke om søvnsykdommer. Registeret inneholder primært pasienter som utredes for mulig søvnapné, men også en mindre gruppe som er utredet for alvorlig hypersomni. Det foreligger også oppfølgningsdata etter behandling med blant annet CPAP. Flere artikler er publisert og mange doktorander jobber med data fra Søvnregisteret.