Hjem
Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning
Forskningsprosjekt

Handbook of Comparative Civil Procedure Law

Hovedinnhold

Magne Strandberg er for tiden involvert i prosjektet «Handbook of Comparative Civil Procedure Law». Strandberg skriver der et kapittel om bevistilgang, nærmere bestemt en sammenligning av bevistilgangsreglene i Tyskland, USA og Norge.

Boken redigeres av professorene Margaret Woo og Remco van Rhee og skal etter planen publiseres på Edward Elgar forlag i 2024.